Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Skip Navigation Links
 Caută
Jurisprudenţa CEDO - Cauze
 
Număr cerere:   49645/09
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 3 din Convenție, reclamanta s-a plâns că autoritățile naționale nu au reușit să o protejeze de actele repetate de violență în familie și să-l tragă la răspundere pe făptuitor. Curtea a considerat corespunzător să comunice din oficiu un capăt de cerere în temeiul art. 14 coroborat cu art. 3 din Convenție. Având în vedere natura și fondul capetelor de cerere formulate de reclamantă în prezenta cauză, Curtea constată că acestea trebuie examinate în temeiul art. 3 din Convenție. Concluzionează că modul în care plângerile reclamantei au fost tratate de către autoritățile statului nu i-au oferit o protecție adecvată împotriva actelor de violență ale soțului său, precum şi că violența suferită de reclamantă poate fi privită ca violență bazată pe gen, care reprezintă o formă de discriminare împotriva femeilor. În pofida faptului, apreciat de Curte, că România a adoptat o lege și a o strategie națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie, lipsa generală de reacție a sistemului judiciar și impunitatea de care se bucurau agresorii, după cum s-a constatat în prezenta cauză, indicau o implicare insuficientă din partea autorităților în luarea de măsuri corespunzătoare pentru a combate violența în familie.
 
Concluzii: Încălcarea art. 3 din Convenție, a art. 14 din Convenție coroborat cu art.3. Satisfacție echitabilă- 9800 euro (cu titlu de prejudiciu moral).
22.02.2018 14:14

15.02.2018 14:50

 
Număr cerere:   5433/17
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 3 din Convenție, reclamantul se plânge că a fost deținut în spatiu supraaglomerat, condițiile de detenție nefiind compatibile cu reglementările Convenției, precum şi că nu a avut la dispoziție o cale de atac internă efectivă în raport cu capătul de cerere formulat în temeiul art. 3. Curtea observă că, pe de o parte, soluția cauzei reclamantului este în prezent incertă. Pe de altă parte, dacă cererea sa adresată instanțelor naționale se dovedește a nu avea succes, acesta are posibilitatea să depună o nouă cerere la Curte în termen de 6 luni de la epuizarea tuturor căilor de atac interne efective.
 
Concluzii: Respingerea primului capăt de cerere ca prematur introdus şi a celui de-al doilea capăt de cerere ca vădit nefondat.
29.01.2018 13:29

 
Număr cerere:   70792/10
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 § 1 şi a art. 6 § 3 lit.d) din Convenție, reclamantul susține că dreptul său la un proces echitabil nu a fost respectat, pe motiv că, în cursul procedurii desfășurate în fața instanțelor, nu a putut să îl confrunte pe I.R., în pofida faptului că declarația acestuia din urmă a fost luată în considerare pentru condamnarea lui, precum şi că durata procedurii penale în cauză este incompatibilă cu cerința „termenului rezonabil”. Curtea constată absența unor măsuri procedurale adoptate de instanțele interne pentru a compensa imposibilitatea reclamantului de a-i adresa în mod direct întrebări lui I.R şi deduce că instanțele nu au luat măsurile compensatorii care ar fi permis o apreciere echitabilă și adecvată a fiabilității elementelor de probă neverificate. În plus, consideră că durata procedurii în litigiu este excesivă și nu răspunde cerinței „termenului rezonabil”.
 
Concluzii: Încălcarea art. 6 § 1 și art. 6 § 3 lit. d) din Convenție ca urmare a faptului că instanțele naționale nu l-au audiat pe I.R.; Încălcarea art. 6 § 1 din Convenție din cauza duratei procesului penal împotriva reclamantului. Satisfacție echitabilă – 6,690 euro (cu titlu de prejudiciu moral şi cheltuieli de judecată).
29.01.2018 13:27

 
Număr cerere:   25721/04
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 şi a art. 10 din Convenție, reclamantul s-a plâns că, prin obligarea sa de către instanțele naționale de a plăti prejudiciu moral lui S.A., i-a fost încălcat dreptul la libertatea de exprimare, precum şi că procesul nu a avut caracter echitabil, rezultatul acestuia fiind bazat pe hotărâri judecătoreşti nemotivate. Curtea consideră că, în prezenta cauză, reclamantul nu a acționat în conformitate cu principiile eticii jurnalismului, care îi cer să corecteze în mod clar și explicit orice informație publicată care s-a dovedit a fi eronată sau calomnioasă. În plus, concluzionează că soluția instanțelor interne a păstrat un echilibru just între interesele concurente ale pârâtului și cele ale reclamantului, și că motivele invocate pentru justificarea deciziilor au fost „relevante și suficiente" și au răspuns unei „nevoi sociale imperioase".
 
Concluzii: Neîncălcarea art. 10 din Convenție, cu opinie separată comună.
29.01.2018 13:25

 
Număr cerere:   10346/03, 10893/04
 
Rezumat: Invocând încălcarea art.1 din Protocolul nr.1 la Convenție, reclamanții au susținut că  imposibilitatea lor de a obține restituirea bunurilor naționalizate ale acestora sau de a obține despăgubiri a constituit o încălcare a dreptului lor la respectarea bunurilor. Curtea concluzionează că reclamanții au fost privați de bunurile lor ca urmare a faptului că statul le-a vândut şi că aceştia nu beneficiază de niciun mecanism care să le permită să obțină despăgubiri adecvate pentru acea privare de bunuri. Curtea consideră, în plus, că această privare, asociată cu lipsa totală de despăgubiri, le-a impus reclamanților o sarcină disproporționată și excesivă, încălcându-se astfel dreptul acestora la respectarea bunurilor lor.
 
Concluzii: Încălcarea art.1 din Protocolul nr.1 la Convenție. Satisfacție echitabilă – 162500 euro (cu titlu de prejudiciu material şi moral şi cheltuieli de judecată).
29.01.2018 13:22

 
Număr cerere:   6685/15
 
Rezumat: Invocând încălcarea art.6 din Convenție, reclamanta s-a plâns că nu a beneficiat de un proces echitabil, motivând că instanța de apel o condamnase fără să o audieze și fără să administreze în mod direct probele care au condus prima instanță la pronunțarea achitării. Curtea ia act de soluționarea amiabilă la care au ajuns părțile. Aceasta consideră că soluționarea rezultă din respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt recunoscute prin Convenție și protocoalele sale, și nu constată, de altfel, niciun motiv care să justifice continuarea examinării cererii. În consecință, este necesară scoaterea cauzei de pe rol.
29.01.2018 13:19

 
Număr cerere:   61496/08
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 8 din Convenție, reclamantul susține că măsura de concediere adoptată de către angajator s-a întemeiat pe o încălcare a dreptului acestuia la respectarea vieții private și a corespondenței și că, având în vedere că nu au anulat măsura în cauză, instanțele interne nu și-au îndeplinit obligația de a proteja acest drept. Curtea concluzionează că acele comunicări efectuate de reclamant la locul său de muncă intrau în sfera noțiunilor de „viață privată” și „corespondență”, că autoritățile naționale nu au protejat în mod corespunzător dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private și a corespondenței sale și că, prin urmare, nu au asigurat un echilibru just între interesele aflate în joc.
29.01.2018 13:14

 
Număr cerere:   50541/08, 50571/08, 50573/08 ȘI 40351/09
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 § 1 şi 3 lit. c) din Convenție, reclamanții s-au plâns că lipsa accesului la avocați pe durata audierii lor inițiale la secția de poliție și admiterea în proces a declarațiilor date în cadrul acelor interogatorii a încălcat dreptul la un proces echitabil. În ceea ce îi priveşte pe primii trei reclamanți, Curtea concluzionează că procedurile în ansamblu în cazul fiecăruia au fost echitabile.  Referitor la cel de-al patrulea reclamant, Curtea consideră că nu s-a putut demonstra de către Guvern că decizia de a nu îl informa asupra drepturilor sale și restrângerea dreptului său de acces la consiliere juridică nu au adus o atingere iremediabilă caracterului echitabil al procesului în ansamblu.
 
Concluzii: Neîncălcarea art. 6 § 1 și 3 lit. c) din Convenție în privința primilor trei reclamanți; încălcarea art. 6 § 1 și 3 lit. c) din Convenție în privința celui de-al patrulea reclamant. Satisfacție echitabilă – 16.000 euro (cu titlu de cheltuieli de judecată).
14.11.2017 09:38

 
Număr cerere:  18492/14
 
Rezumat: Invocând art. 6 din Convenție, reclamantul se plânge că nu a beneficiat de un proces echitabil întrucât instanțele de apel l-au condamnat fără a administra în mod direct probele care au condus la pronunțarea achitării sale în primă instanță. Curtea ia act de soluționarea pe cale amiabilă la care au ajuns pârțile. Aceasta consideră că soluționarea rezultă din respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt recunoscute prin Convenție și protocoalele sale și nu constată, de altfel, niciun motiv care să justifice continuarea examinării cererii.
 
Concluzii: Se decide scoaterea cauzei de pe rol, în temeiul art. 39 din Convenție.
14.11.2017 09:36


Mergi la începutul paginii