Skip Navigation Links
Caută în site Caută

Jurisprudenţa CEDO - Cauze

Număr cerere:  35289/11
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 §1 din Convenție, reclamantul se plânge de caracterul inechitabil al procedurii introduse de acesta pentru a contesta retragerea certificatului său de securitate, având în vedere că instanțele administrative sesizate au refuzat să îi permită accesul la un element de probă decisiv, considerat ca fiind confidențial, pus la dispoziția lor de către pârât. Curtea consideră că limitările impuse reclamantului în ceea ce privește exercitarea drepturilor de care beneficia acesta, în temeiul principiilor contradictorialității și egalității armelor, au fost compensate într-o manieră în care echilibrul just între părți nu a fost afectat într-o asemenea măsură încât să aducă atingere esenței înseși a dreptului reclamantului la un proces echitabil.
 
Concluzii: Neîncălcarea art.6 §1 din Convenție; cu o opinie concordantă, 3 opinii parțial separate comune, o opinie divergentă.
Ultima actualizare: 20.08.2018 12:43

Număr cerere:   70035/10
 
Rezumat: Invocând încălcarea art.8 din Convenție, reclamanții s-au plâns de faptul că, în ansamblu, comportamentul autorităților a constituit o ingerință disproporționată în viața lor privată și de familie, având în vedere că, timp de peste 6 ani, nu li s-a permis să își utilizeze embrionii pentru o nouă procedură de reproducere asistată și, prin urmare, au pierdut posibilitatea de a avea un alt copil. Curtea constată că ingerința în dreptul reclamanților la respectarea vieții lor private nu era prevăzută de lege.
 
Concluzii: Încălcarea art. 8 din Convenție. Satisfacție echitabilă – 11700 EUR (cu titlu de prejudiciu moral şi cheltuieli de judecată).
Ultima actualizare: 20.08.2018 12:44

Număr cerere:   29117/05
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 §1 din Convenție, reclamantul pretinde încălcarea dreptului său de acces la o instanță, având în vedere anularea recursului său pe motivul nerespectării unei cerințe procedurale, pe care o consideră excesivă. Curtea consideră că, prin faptul că nu a luat în considerare conținutul efectiv al recursului reclamantului, Curtea de Apel Brașov l-a privat pe acesta din urmă de accesul la o instanță.
 
Concluzii: Încălcarea art.6 §1 din Convenție.
Ultima actualizare: 20.08.2018 12:46

Număr cerere:   79885/12, 52471/13 și 52596/13
 
Rezumat: Invocând încălcarea:
  • art.8 din Convenție, reclamanții se plâng de faptul că cererile de rectificare a mențiunii privind sexul lor din certificatul de naștere au fost respinse, pe motiv că, pentru a justifica o asemenea cerere, solicitantul sau solicitanta trebuie să demonstreze caracterul real al sindromului de transsexualism de care suferă, precum și caracterul ireversibil al transformării înfățișării sale. Aceşția denunță faptul că această a doua condiție are ca efect forțarea persoanelor transgen, care, în mod similar, doresc să obțină o modificare a mențiunii privind sexul în actele de stare civilă, să sufere în prealabil o operație sau un tratament care are ca rezultat o infertilitate ireversibilă.

Curtea consideră că, prin respingerea cererii primului reclamant de modificare a mențiunii privind sexul din certificatul său de naștere, pe motivul că acesta a refuzat, din principiu, să se supună expertizei medicale dispuse de instanța internă, aceasta, care, în temeiul articolului 11 din Codul de procedură civilă, avea dreptul să tragă orice concluzie ca urmare a acestui refuz, a menținut un echilibru just între interesele concurente aflate în discuție. Cu alte cuvinte, acest lucru nu constituie o neîndeplinire de către Franța a obligației sale pozitive de a garanta dreptul primului reclamant la respectarea vieții sale private. În această privință, nu a fost încălcat art. 8 din Convenție în ceea ce îl privește pe primul reclamant

  • art. 6 § 1 din Convenție, primul reclamant (cererea nr. 79885/12) se plânge de nerespectarea  dreptului său la un proces echitabil, care rezultă din faptul că instanțele interne ar fi săvârșit o eroare vădită de apreciere concluzionând că, având în vedere că acesta a refuzat să se supună unei expertize medicale, nu a făcut dovada unei transformări ireversibile a aspectului său, deși a prezentat un certificat medical prin care se stabilea că a suferit o operație de conversie sexuală ireversibilă.

Cu toate că declară admisibil acest capăt de cerere, Curtea  consideră că faptele denunțate de reclamant nu ridică, din perspectiva art. 6 § 1, nicio problemă distinctă de cele pe care le-a analizat deja în temeiul art. 8 din Convenție. Prin urmare, nu este necesar să se examineze acest aspect al cererii nr. 79885/12.

Concluzii: Încălcarea art. 8 din Convenție în privința celui de-al doilea și celui de-al treilea reclamant, din cauza condiției de a demonstra caracterul ireversibil al transformării aspectului fizic; Neîncălcarea art. 8 din Convenție în privința celui de-al doilea reclamant, din cauza condiției de a demonstra caracterul real al sindromului de transsexualism; Neîncălcarea art. 8 din Convenție în privința primului reclamant, din cauza obligației de a se supune unui examen medical. Satisfacție echitabilă - 958,40 EUR (celui de-al doilea şi celui de-al treilea reclamant)- cu titlu de cheltuieli de judecată.
Ultima actualizare: 20.08.2018 12:46

Număr cerere:   43629/13
 
Rezumat: Invocând încălcarea:
  • art.2 din Convenție, reclamanții s-au plâns de lipsa unei anchete eficiente, imparțiale și aprofundate, efectuată într-un interval de timp rezonabil și care să permită identificarea și pedepsirea persoanelor responsabile pentru represiunea violentă a demonstrațiilor din decembrie 1989 din București, Timișoara, Brașov, Reșița și Craiova, în cadrul căreia aceștia au fost împușcați sau rudele apropiate ale acestora au fost ucise de focuri de armă.

Curtea consideră că este oportun să dispună conexarea cererilor, în conformitate cu art. 42 § 1 din Regulamentul Curții. Curtea a constatat existența unor deficiențe procedurale ale anchetei principale, în special ca urmare a duratei excesive și a perioadelor lungi de inactivitate, precum și din cauza neimplicării în procedură a victimelor sau, respectiv, a rudelor acestora și a neinformării publicului cu privire la evoluția anchetei.

  • art. 6 § 1 și art. 13 din Convenție , reclamanții s-au plâns de durata procedurilor penale cu privire la evenimentele din decembrie 1989. De asemenea, ei s-au plâns că nu au avut la dispoziție o cale de atac eficientă în ceea ce privește stabilirea capetelor de cerere formulate de aceștia. Având în vedere constatarea privind art. 2, Curtea consideră că nu este necesar să se examineze admisibilitatea și fondul capetelor de cerere întemeiate pe art. 6 § 1 și/sau art. 13 din Convenție.
Concluzii: Încălcarea art. 2 din Convenție sub aspect procedural. Satisfacție echitabilă – câte 15000 EUR (cu titlu de prejudiciu moral )pentru 52 de reclamanți.
Ultima actualizare: 20.08.2018 12:48

Număr cerere:   2156/10
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 § 1 și art. 6 § 3 lit. b), c) și d) din Convenție, reclamantul s-a plâns că procedura penală îndreptată împotriva sa a fost inechitabilă prin aceea că Serviciul General de Informații și de Securitate (AIVD) a exercitat un control decisiv asupra probelor, restrângând accesul său și al instanțelor interne la ele și controlând folosirea lor și împiedicându-l să-și pregătească în mod eficient avocații. Curtea este convinsă că informațiile rămase lizibile au fost suficiente apărării și Curții de Apel pentru a realiza o evaluare fiabilă a naturii informațiilor din acele documente. Pe de altă parte, Curtea constată că, prin ingerința în privința comunicării dintre reclamant și avocații săi, caracterul echitabil al procesului a fost compromis iremediabil.
 
Concluzii: Neîncălcarea art. 6 § 1 și art. 6 § 3 lit. b) din Convenție în ceea ce privește cenzurarea anumitor documente și pretinsul refuz de prezentare a altora. Încălcarea art. 6 § 1 și art. 6 § 3 lit. c) din Convenție în ceea ce privește restrângerile aplicate dreptului reclamantului de a da informații și dispoziții avocaților. Satisfacție echitabilă – 732 euro (cu titlu de cheltuieli de judecată).
Ultima actualizare: 20.08.2018 12:52

Număr cerere:   45959/11
 
Rezumat: Invocând încălcarea art.8 din Convenție, reclamanții se plâng de faptul că au suferit o atingere adusă dreptului lor la respectarea vieții de familie, ca urmare a plasamentului copiilor lor și a refuzului instanțelor naționale de a pune capăt măsurii plasamentului respectiv, în ciuda îmbunătățirii condițiilor materiale de trai ale acestora. Curtea consideră că plasamentul temporar al copiilor reclamanților a fost justificat de motive nu doar relevante, ci și suficiente în sensul art. 8 § 2 din Convenție. Totodată, monitorizând îndeaproape situația copiilor și a reclamanților, Curtea este de părere că autoritățile competente au avut mereu ca scop garantarea interesului copiilor, făcând totodată eforturi să păstreze un echilibru just între drepturile reclamanților și cele ale minorilor.
 
Concluzii: Neîncălcarea art. 8 din Convenție.
 
Ultima actualizare: 20.08.2018 12:53

 
Număr cerere:   49645/09
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 3 din Convenție, reclamanta s-a plâns că autoritățile naționale nu au reușit să o protejeze de actele repetate de violență în familie și să-l tragă la răspundere pe făptuitor. Curtea a considerat corespunzător să comunice din oficiu un capăt de cerere în temeiul art. 14 coroborat cu art. 3 din Convenție. Având în vedere natura și fondul capetelor de cerere formulate de reclamantă în prezenta cauză, Curtea constată că acestea trebuie examinate în temeiul art. 3 din Convenție. Concluzionează că modul în care plângerile reclamantei au fost tratate de către autoritățile statului nu i-au oferit o protecție adecvată împotriva actelor de violență ale soțului său, precum şi că violența suferită de reclamantă poate fi privită ca violență bazată pe gen, care reprezintă o formă de discriminare împotriva femeilor. În pofida faptului, apreciat de Curte, că România a adoptat o lege și a o strategie națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie, lipsa generală de reacție a sistemului judiciar și impunitatea de care se bucurau agresorii, după cum s-a constatat în prezenta cauză, indicau o implicare insuficientă din partea autorităților în luarea de măsuri corespunzătoare pentru a combate violența în familie.
 
Concluzii: Încălcarea art. 3 din Convenție, a art. 14 din Convenție coroborat cu art.3. Satisfacție echitabilă- 9800 euro (cu titlu de prejudiciu moral).
Ultima actualizare: 22.02.2018 14:14

Ultima actualizare: 15.02.2018 14:50

 
Număr cerere:   5433/17
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 3 din Convenție, reclamantul se plânge că a fost deținut în spatiu supraaglomerat, condițiile de detenție nefiind compatibile cu reglementările Convenției, precum şi că nu a avut la dispoziție o cale de atac internă efectivă în raport cu capătul de cerere formulat în temeiul art. 3. Curtea observă că, pe de o parte, soluția cauzei reclamantului este în prezent incertă. Pe de altă parte, dacă cererea sa adresată instanțelor naționale se dovedește a nu avea succes, acesta are posibilitatea să depună o nouă cerere la Curte în termen de 6 luni de la epuizarea tuturor căilor de atac interne efective.
 
Concluzii: Respingerea primului capăt de cerere ca prematur introdus şi a celui de-al doilea capăt de cerere ca vădit nefondat.
Ultima actualizare: 29.01.2018 13:29

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro