Skip Navigation Links
Caută în site Caută

Jurisprudenţa CEDO - Cauze

 1. Sanchez-Sanchez împotriva Regatului Unit (Cererea nr. 22854/20)
 2. Vlad împotriva României (Cererea nr. 122/17)
 3. Poienaru împotriva României (Cererea nr. 43744/17)
 4. Pârvu (Cererea nr. 13326/18)
 5. Stăvilă împotriva României (Cererea nr. 23126/16)
 6. Piperea împotriva României (Cererea nr. 24183/21)
 7. Voiculescu împotriva României (Cererea nr. 502/15)
 8. Cotora împotriva României (Cererea nr. 30745/18)
 9. S.L. împotriva României (Cererea nr. 52693/12)
 10. C. împotriva României (Cererea nr. 47358/20)
 11. Cîrstoiu împotriva României (Cererea nr. 59120/19)
 12. Temeșan împotriva României (Cererea nr. 60457/16)
 13. Călin împotriva României (Cererea nr. 54491/14)
 14. Regional Air Services S.R.L. și Ivașcu împotriva României (Cererea nr. 76549/17)
 15. Liu împotriva Poloniei (Cererea nr. 37610/18)
 16. Mierlă și alții împotriva României (Cererea nr. 25801/17)
 17. Pretorian împotriva României (Cererea nr.  45014/16)
 18. Ghid-Dreptul UE în jurisprudența Curții (v. 31.08.2022)
 19. A.E.J. împotriva României (Cererea nr.  33463/18)
 20. FT- Avertizorii de integritate și libertatea de a comunica și de a primi informații (februarie 2023)
 21. Ghid-Drepturile persoanelor LGBTI (v. 31.08.2022)
 22. Stancu ș.a. împotriva României (Cererea nr. 22953/16)
 23. BRD împotriva României (Cererea nr. 8968/14)
 24. M.C. împotriva României (Cererea nr. 27131/18)
 25. Constantin-Lucian Spînu împotriva României (Cererea nr. 29443/20)
 26. Văleanu ș.a. împotriva României (Cererea nr. 59012/17)
 27. FT-Schimbări climatice (martie 2023)
 28. Deme împotriva României (Cererea nr. 7624/18)
 29. Răducan împotriva României (Cererea nr. 83460/17)
 30. Spasov împotriva României (Cererea nr. 27122/14)
 31. Moraru împotriva României (Cererea nr. 64480/19)
 32. Mortier împotriva Belgiei (Cererea nr. 78017/17)
 33. Ghid art. 3: Interzicerea torturii (v. 31.08.2022)
 34. Daneș ș.a. împotriva României (Cererea nr. 44332/16)
 35. Basu împotriva Germaniei (Cererea nr. 215/19)
 36. Mihăilă împotriva României (Cererea nr. 54262/14)
 37. OOO Memo împotriva Rusiei (Cererea nr. 2840/10)
 38. C.E. ș.a. împotriva Franței (Cererea nr. 29775/18)
 39. Vegotex International S.A. împotriva Belgiei (Cererea nr. 49812/09)
 40. Sfîrăială împotriva României (Cererea nr. 30253/20)
 41. Vlase împotriva României (Cererea nr. 80784/13)
 42. Mena împotriva României (Cererea nr. 47692/16)
 43. Poszler împotriva României (Cererea nr. 57038/16)
 44. Kupinskyy împotriva Ucrainei (Cererea nr. 5084/18)
 45. Văleanu ș.a. împotriva României (Cererea nr. 59012/17) 
 46. Stoicu împotriva României (Cererea nr. 25598/18)
 47. Moraru și Marin împotriva României (Cererea nr. 53282/18)
 48. Tușă împotriva României (Cererea nr. 21854/18)
 49. Oprea ș.a. împotriva României (Cererea nr. 16732/15)
 50. Pricope împotriva României (Cererea nr. 60183/17)
 51. Ghid privind drepturile sociale (v. 31.08.2022)
 52. Mørck Jensen împotriva Danemarcei (Cererea nr. 60785/19)
 53. Danciu împotriva României (Cererea nr. 48395/16)
 54. Cioroianu împotriva României (Cererea nr. 24621/18)
 55. Darboe și Camara împotriva Italiei (Cererea nr. 5797/17)
 56. Vincente Dalvy împotriva celor 47 de state membre (Cererea nr. 61548/21)
 57. Buhuceanu ș.a. împotriva României (Cererea nr. 20081/19)
Ultima actualizare: 25.10.2023 13:31

Ultima actualizare: 30.12.2022 10:57

 1. A.H. ȘI H.O. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI 
 2. BIG BROTHER WATCH ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA REGATULUI UNIT
 3. BIO FARMLAND BETRIEBS S.R.L. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 4. BOLDEA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 5. BUZOIANU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 6. GHID PRIVIND JURISPRUDENȚA CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI - IMIGRAȚIA
 7. RECOMANDAREA CM/REC(2010)5 A COMITETULUI DE MINIȘTRI CĂTRE STATELE MEMBRE PRIVIND MĂSURILE DE COMBATERE A DISCRIMINĂRII BAZATE PE ORIENTAREA SEXUALĂ SAU IDENTITATEA DE GEN
 8. CORNESCHI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 9. PROFIL DE ȚARĂ PENTRU PRESĂ
 10. DÂMBEAN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 11. DĂNOIU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 12. DRAGNEA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 13. EL OZAIR ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 14. ELEFTERIADIS ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 15. EPURE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 16. FIȘĂ TEMATICĂ - RĂPIREA INTERNAȚIONALĂ DE COPII
 17. FIȘĂ TEMATICĂ - DREPTURILE COPIILOR
 18. FIȘĂ TEMATICĂ - DREPTURI PĂRINTEȘTI
 19. FIȘĂ TEMATICĂ - PROTECȚIA MINORILOR
 20. FIȘĂ TEMATICĂ - DREPTURI REPRODUCTIVE
 21. FIȘĂ TEMATICĂ - MATERNITATEA DE SUBSTITUȚIE GESTAȚIONALĂ
 22. FIȘĂ TEMATICĂ - MINORI, MIGRANȚI NEÎNSOȚIȚI, LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ
 23. GRAFIUC ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 24. GAVRILIȚĂ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 25. GHEORGHE-FLORIN POPESCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 26. GHID PRIVIND ART. 10 DIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
 27. GHID PRIVIND ART. 17 DIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
 28. GHID PRIVIND ART. 14 DIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
 29. GHID PRIVIND ART. 12 DIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
 30. GHID PRIVIND ART. 11 DIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
 31. GHID PRIVIND JURISPRUDENȚA DERIVATĂ DIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
 32. GHID PRIVIND ART. 4 DIN PROTOCOLUL NR. 4 LA CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
 33. GHID PRIVIND ART. 3 DIN PROTOCOLUL NR. 4 LA CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
 34. GHID PRIVIND ART. 1 DIN PROTOCOLUL NR. 7 LA CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
 35. GHID PRIVIND JURISPRUDENȚA CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI - PROTESTE ÎN MASĂ
 36. IANCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 37. LOIRY ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 38. MARIN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 39. MARIȘ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 40. NEAGU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 41. PANIOGLU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 42. PFENING DISTRIBUȚIE S.R.L. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 43. POLGAR ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 44. RARINCA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 45. SARAN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 46. TARTOUSI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 47. TERHEȘ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 48. TOKES ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 49. TOMA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 50. VEGH ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 51. VLAD ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
Ultima actualizare: 01.11.2022 12:18

 1. A ȘI B ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 2. ADRIAN MIHAI IONESCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 3. ALECU ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 4. ALEXANDRU ENACHE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 5. ALEXANDRU MARIAN IANCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 6. ANDREEA-MARUSIA DUMITRU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 7. ASOCIAȚIA ACCEPT ȘI ALTELE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 8. BIVOLARU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (NR. 2)
 9. BOCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 10. BRUDAN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 11. BUTURUGĂ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 12. CAMELIA BOGDAN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 13. GHID PRIVIND JURISPRUDENȚA CEDO - TERORISM
 14. CATALAN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI 
 15. CERNEA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI 
 16. CÎNȚA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 17.  CIUPERCESCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 18. CRĂINICEANU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 19.  CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 20. CSISZER ȘI CSIBI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI 
 21. DRAGOȘ IOAN RUSU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 22. ELRICH ȘI KASTRO ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 23. FIȘĂ TEMATICĂ - CRIZA SANITARĂ COVID-19
 24.  FIȘĂ TEMATICĂ - INDEPENDENȚA SISTEMULUI DE JUSTIȚIE
 25. FIȘĂ TEMATICĂ - LIMITAREA FOLOSIRII RESTRÂNGERII DREPTULUI LA LIBERTATE
 26.  FIȘĂ TEMATICĂ - DREPTUL LA RESPECTAREA VIEȚII DE FAMILIE AL PERSOANELOR DEȚINUTE ÎN UNITĂȚI PENITENCIARE ÎNDEPĂRTATE
 27. FIȘĂ TEMATICĂ - FOLOSIREA FORȚEI PENTRU MENȚINIREA ORDINII ÎN TIMPUL DEMONSTRAȚIILOR
 28. GEORGE-LAVINIU GHIURĂU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 29. GHID PRIVIND ART. 46 DIN CONVENȚIIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - FORȚA OBLIGATORIE ȘI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR
 30.  GHID PRIVIND ART. 18 DIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - LIMITAREA FOLOSIRII RESTRÂNGERII DREPTURILOR
 31. GHID PRIVIND ART. 9 DIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - LIBERTATEA DE GÂNDIRE, DE CONȘTIINȚĂ ȘI DE RELIGIE
 32. GHID PRIVIND ART. 15 DIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - DEROGAREA ÎN CAZ DE STARE DE URGENȚĂ
 33. HASSINE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI 
 34. I.C. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 35. IGNATESCU ȘI PARTIDUL COMUNIST ROMÂN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 36. IONIȚĂ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 37. KONYA ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 38. KOVESI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 39. LĂCĂTUȘ ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 40. LINGURAR ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 41.  LUNGU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 42. MARILENA-CARMEN POPA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 43. MARINA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 44. MIHANCEA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI 
 45. MONICA MACOVEI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI 
 46. MUHAMMAD ȘI MUHAMMAD ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 47. NAPOTNIK ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 48. PETRO CARBO CHEM S.E. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 49. PRINA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 50. PROTOCOLUL NR. 16 LA CONVENȚIA PENTRU APĂRARA DREPTURILOR OMULUI ȘI A LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE
 51. R.D. ȘI I.M.D. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 52. RAPORT DE CERCETARE - ABUZUL SEXUAL ASUPRA COPIILOR ȘI PORNOGRAFIA INFANTILĂ ÎN JURISPRUDENȚA CURȚII
 53. RAPORT TEMATIC - ASPECTE REFERITOARE LA SĂNĂTATE ÎN JURISPRUDENȚA CEDO
 54. DIVIZIA CERCETARE - ART. 3 ȘI ART. 5.1 LIT. E) - TRATAMENTUL APLICAT ALIENAȚILOR ȘI LEGALITATEA DETENȚIEI ÎN TEMEIUL ART. DIN CONVENȚIE
 55. DIVIA CERCETARE - ART. 2, 3 ȘI 14 ACCESUL EGAL LA JUSTIȚIE ÎN JURISPRUNDEȚA CEDO PRIVIND VIOLENȚA ÎMPOTRIVA FEMEILOR
 56.  DIVIZIA CERCETARE ȘI BIBLIOTECĂ - ART. 10 EXPRIMAREA ȘI PUBLICITATEA FĂCUTĂ POZIȚIILOR POLITICE PRIN INTERMEDIUL MASS-MEDIEI/INTERNETULUI ÎN CONTEXTUL ALEGERILOR/REFERENDUMURILOR
 57. REMUS TUDOR ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 58. S.C. UZINEXPORT S.A. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (NR. 2)
 59. S.C. UZINEXPORT S.A. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI 
 60.  TĂNASE ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 61. T.N.B. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 62. T.N.B. ȘI C.D. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 63. TRIPON ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 64. TUNARU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 65. VAVRICKA ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA REPUBLICII CEHE
 66.  X ȘI Y ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 67. YASAR ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 68. ZAMFIRESCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
Ultima actualizare: 29.08.2022 12:59

 1. AFTANACHE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 2. ALEXANDRU-MIHAI POP ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 3. ANA IONESCU ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 4. B.A.A. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 5. CEGOLEA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 6. CONVERTITO ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 7. CP_Romania_July 2020-RO
 8. DIMITRIE DAN POPESCU ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 9. GHIORGHE-MARIUS DÎRJAN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ȘI MARIAN-VALENTIN ȘTEFAN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 10. E.B. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 11. EBRAHIMIAN ÎMPOTRIVA FRANŢEI
 12. ELENA ILIE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 13. ELISEI-UZUN ȘI ANDONIE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 14. FLORIN ANDREI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 15. Fișă tematică – Minori migranți însoțiți, ținuți în detenție
 16. Fișă tematică – Maternitatea de substituție gestațională
 17. Fișă tematică – Minori migranți neînsoțiți, ținuți în detenție
 18. Fișă tematică – Protecția minorilor
 19. Fișă tematică – Drepturi sindicale
 20. Fișă tematică – Drepturi privind munca
 21. Fișă tematică – Hotărâri-pilot
 22. Fișă tematică – Orientarea sexuală
 23. Fișă tematică – Secretul profesional al avocaților
 24. Fișă tematică – Condiții de detenție și tratamentul persoanelor private de libertate
 25. Fișă tematică – Sfârșitul vieții
 26. Ghid privind art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului
 27. GIURGI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 28. ILIAS ȘI AHMED ÎMPOTRIVA UNGARIEI
 29. J.D. ȘI A ÎMPOTRIVA REGATULUI UNIT
 30. LIVIU AUREL MAN ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 31. MANOLACHE ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 32. MANUALUL DREPTURILOR OMULUI PENTRU AUTORITĂȚILE LOCALE ȘI REGIONALE
 33. MARIA MIHALACHE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 34. MARIUS ALEXANDRU ȘI MARINELA ȘTEFAN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 35. MIHALACHE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 36. MIRCEA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 37. N.D. ȘI N.T. ÎMPOTRIVA SPANIEI
 38. NEAGOE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 39. POTOROC ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 40. STOIAN ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 41. TIMIȘ ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 42. VEREȘ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
 43. VOICA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
Ultima actualizare: 29.08.2022 12:59

Ultima actualizare: 29.08.2022 12:59

Număr cerere:  35289/11
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 §1 din Convenție, reclamantul se plânge de caracterul inechitabil al procedurii introduse de acesta pentru a contesta retragerea certificatului său de securitate, având în vedere că instanțele administrative sesizate au refuzat să îi permită accesul la un element de probă decisiv, considerat ca fiind confidențial, pus la dispoziția lor de către pârât. Curtea consideră că limitările impuse reclamantului în ceea ce privește exercitarea drepturilor de care beneficia acesta, în temeiul principiilor contradictorialității și egalității armelor, au fost compensate într-o manieră în care echilibrul just între părți nu a fost afectat într-o asemenea măsură încât să aducă atingere esenței înseși a dreptului reclamantului la un proces echitabil.
 
Concluzii: Neîncălcarea art.6 §1 din Convenție; cu o opinie concordantă, 3 opinii parțial separate comune, o opinie divergentă.
Ultima actualizare: 20.08.2018 12:43

Număr cerere:   70035/10
 
Rezumat: Invocând încălcarea art.8 din Convenție, reclamanții s-au plâns de faptul că, în ansamblu, comportamentul autorităților a constituit o ingerință disproporționată în viața lor privată și de familie, având în vedere că, timp de peste 6 ani, nu li s-a permis să își utilizeze embrionii pentru o nouă procedură de reproducere asistată și, prin urmare, au pierdut posibilitatea de a avea un alt copil. Curtea constată că ingerința în dreptul reclamanților la respectarea vieții lor private nu era prevăzută de lege.
 
Concluzii: Încălcarea art. 8 din Convenție. Satisfacție echitabilă – 11700 EUR (cu titlu de prejudiciu moral şi cheltuieli de judecată).
Ultima actualizare: 20.08.2018 12:44

Număr cerere:   29117/05
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 §1 din Convenție, reclamantul pretinde încălcarea dreptului său de acces la o instanță, având în vedere anularea recursului său pe motivul nerespectării unei cerințe procedurale, pe care o consideră excesivă. Curtea consideră că, prin faptul că nu a luat în considerare conținutul efectiv al recursului reclamantului, Curtea de Apel Brașov l-a privat pe acesta din urmă de accesul la o instanță.
 
Concluzii: Încălcarea art.6 §1 din Convenție.
Ultima actualizare: 20.08.2018 12:46

Număr cerere:   79885/12, 52471/13 și 52596/13
 
Rezumat: Invocând încălcarea:
 • art.8 din Convenție, reclamanții se plâng de faptul că cererile de rectificare a mențiunii privind sexul lor din certificatul de naștere au fost respinse, pe motiv că, pentru a justifica o asemenea cerere, solicitantul sau solicitanta trebuie să demonstreze caracterul real al sindromului de transsexualism de care suferă, precum și caracterul ireversibil al transformării înfățișării sale. Aceşția denunță faptul că această a doua condiție are ca efect forțarea persoanelor transgen, care, în mod similar, doresc să obțină o modificare a mențiunii privind sexul în actele de stare civilă, să sufere în prealabil o operație sau un tratament care are ca rezultat o infertilitate ireversibilă.

Curtea consideră că, prin respingerea cererii primului reclamant de modificare a mențiunii privind sexul din certificatul său de naștere, pe motivul că acesta a refuzat, din principiu, să se supună expertizei medicale dispuse de instanța internă, aceasta, care, în temeiul articolului 11 din Codul de procedură civilă, avea dreptul să tragă orice concluzie ca urmare a acestui refuz, a menținut un echilibru just între interesele concurente aflate în discuție. Cu alte cuvinte, acest lucru nu constituie o neîndeplinire de către Franța a obligației sale pozitive de a garanta dreptul primului reclamant la respectarea vieții sale private. În această privință, nu a fost încălcat art. 8 din Convenție în ceea ce îl privește pe primul reclamant

 • art. 6 § 1 din Convenție, primul reclamant (cererea nr. 79885/12) se plânge de nerespectarea  dreptului său la un proces echitabil, care rezultă din faptul că instanțele interne ar fi săvârșit o eroare vădită de apreciere concluzionând că, având în vedere că acesta a refuzat să se supună unei expertize medicale, nu a făcut dovada unei transformări ireversibile a aspectului său, deși a prezentat un certificat medical prin care se stabilea că a suferit o operație de conversie sexuală ireversibilă.

Cu toate că declară admisibil acest capăt de cerere, Curtea  consideră că faptele denunțate de reclamant nu ridică, din perspectiva art. 6 § 1, nicio problemă distinctă de cele pe care le-a analizat deja în temeiul art. 8 din Convenție. Prin urmare, nu este necesar să se examineze acest aspect al cererii nr. 79885/12.

Concluzii: Încălcarea art. 8 din Convenție în privința celui de-al doilea și celui de-al treilea reclamant, din cauza condiției de a demonstra caracterul ireversibil al transformării aspectului fizic; Neîncălcarea art. 8 din Convenție în privința celui de-al doilea reclamant, din cauza condiției de a demonstra caracterul real al sindromului de transsexualism; Neîncălcarea art. 8 din Convenție în privința primului reclamant, din cauza obligației de a se supune unui examen medical. Satisfacție echitabilă - 958,40 EUR (celui de-al doilea şi celui de-al treilea reclamant)- cu titlu de cheltuieli de judecată.
Ultima actualizare: 20.08.2018 12:46

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro