Consiliul Superior al Magistraturii
Situaţia cererilor de transfer la curţi de apel şi tribunale înregistrate la Consiliul Superior al Magistraturii - sesiunea iunie 2017
dată publicare: 20.06.2017

Comunicat de presă privind Hotărârea nr. 727 din 15 iunie 2017 a Secţiei pentru judecători
dată publicare: 16.06.2017

ANUNȚ privind rezultatul procedurii de selecție a 2 experți specializați în domeniul perchezițiilor informatice în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”
dată publicare: 15.06.2017

ANUNŢ privind rezultatul procedurii de selecție a 3 experţi specializați în domeniul executării silite în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”
dată publicare: 15.06.2017

Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie a 4 experţi specializați în domeniul executării pedepselor în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.
dată publicare: 15.06.2017

Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie a 3 experţi specializați în domeniul dreptului familiei în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”
dată publicare: 15.06.2017

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Selecția unui expert specializat în domeniul insolvenţei persoanei fizice în cadrul proiectului “Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat în cadrul Fondului Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
dată publicare: 14.06.2017

ANUNȚ privind rezultatul procedurii de selecție a 3 experţi specializați în domeniul contenciosului administrativ/ achiziţiilor publice
dată publicare: 13.06.2017

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecția a 3 experți specializați în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice în cadrul proiectului ”Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanţat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano - Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
dată publicare: 13.06.2017

Ghid practic în domeniul managementului activității grefierilor din parchete
dată publicare: 12.06.2017

Ghid practic în domeniul managementului activității grefierului în procesul civil
dată publicare: 12.06.2017

Ghid practic în domeniul managementului activității grefierului în procesul penal
dată publicare: 12.06.2017

Comunicat de presă referitor la poziţia Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la manifestările de exprimare a nemulţumirilor organizate de judecătorii din cadrul Judecătoriei sectorului 3 Bucureşti
dată publicare: 07.06.2017

Anunț privind îndreptarea erorii materiale din anunțul privind procedurile de ocupare a posturilor de judecător ce urmează a se organiza în luna iunie 2017
dată publicare: 07.06.2017

Comunicat de presă privind poziţia Consiliului Superior al Magistraturii asupra proiectului Legii - cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
dată publicare: 06.06.2017