Skip Navigation Links
Caută în site Caută

Protocoale de colaborare

Protocol de colaborare privind educația juridică [Descarcă]
Părţi: Ministerul Justiției, Ministerul Educației, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Uniunea Națională a Barourilor din România şi Consiliul Superior al Magistraturii
 
Valabilitate: noiembrie 2022 - decembrie 2025
 
Ultima actualizare: 20.01.2023 15:38

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor şi Consiliul Superior al Magistraturii [Descarcă]
Părţi: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor şi Consiliul Superior al Magistraturii
Dată încheiere: 29.12.2021
Valabilitate: 1 an
Ultima actualizare: 30.12.2021 09:28

Protocol de colaborare încheiat între Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept - ELSA Bucureşti şi Consiliul Superior al Magistraturii [Descarcă]
Părţi: Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept - ELSA Bucureşti şi Consiliul Superior al Magistraturii
Dată încheiere: 18.04.2018
Valabilitate: 1 an
Obiect: Prin acest parteneriat părţile urmăresc să contribuie la educaţia juridică a studenţilor la drept prin organizarea unor stagii de practică pe parcursul a două săptămâni, respectiv o lună, în funcţie de anul de studiu, de necesităţile studenţilor şi de disponibilitatea instituţiei, de două ori pe parcursul unui an universitar.
 
Ultima actualizare: 02.05.2018 12:35

Protocol de colaborare privind educaţia juridică încheiat între Ministerul Justiției, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție [Descarcă]
Părţi: Ministerul Justiției, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție
Dată încheiere: 20.07.2017
Valabilitate: -
Obiect: Cooperarea în vederea promovării educaţiei juridice în unităţile de învăţământ preuniversitar, de la vârsta de debut a învăţământului şcolar obligatoriu şi până la liceu inclusiv, în cadrul învăţământului şcolar obligatoriu, prin oferirea de informaţii cu caracter juridic cadrelor didactice şi elevilor
Acord - cadru privind efectuarea stagiului de practică [Descarcă]
Părţi: Universitatea Titu Maiorescu şi Consiliul Superior al Magistraturii
Dată încheiere: 10.11.2017
Valabilitate: 1 an
Obiect: 1. Acordul cadru stabileşte cadrul general în care se vor organiza şi desfăşura stagiile de practică pentru studenţii/masteranzii/doctoranzii Facultăţii de Drept, în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi drepturile şi obligaţiile generale ale părţilor.
2. Scopul activităţilor desfăşurate în cadrul practicii îl reprezintă creşterea nivelului de pregătire a studenţilor prin participarea la stagii de practică, în vederea corelării competenţelor dobândite în procesul educaţional cu cerinţele pieţei muncii şi a facilitării accesului la un loc de muncă în domeniul ştiinţelor juridice.
Ultima actualizare: 05.12.2017 10:55

Protocol de colaborare încheiat între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție pentru înființarea Consiliului de management strategic (COMS) [Descarcă]
Părţi: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție
Dată încheiere: -
Valabilitate: -
Obiect: Stabilește cadrul institutional al planificării strategice și monitorizării utilizării resurselor sistemului judiciar

Protocol de colaborare în domeniul justiţiei între Administraţia Instanţelor din Norvegia şi Consiliul Superior al Magistraturii [Descarcă]
Părţi: Administraţia Instanţelor din Norvegia şi Consiliul Superior al Magistraturii
Dată încheiere: 06 aprilie 2016
Valabilitate: -
Obiect: Continuarea bunei cooperări şi schimburile stabilite în cadrul proiectelor de parteneriat şi activităţilor bilaterale dezvoltate în cadrul Granturilor Norvegiene

Act aditional la Protocolul privind colaborarea dintre  Consiliul Superior al Magistraturii si  Uniunea Nationala a Barourilor din Romania din 19 mai 2011, incheiat la 16 iunie 2016 [Descarcă]
Părţi: Uniunea Nationala a Barourilor din Romania  şi Consiliul Superior al Magistraturii
Dată încheiere: 16 iunie 2016
Valabilitate: -
Obiect: Completarea Protocolului privind  colaborarea dintre  Consiliul Superior al Magistraturii si  Uniunea Nationala a Barourilor din Romania incheiat la data de 19 mai 2011

Act aditional la Protocolul de colaborare între Consiliul Superior al Magistraturii din România, Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova şi Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova semnat la data de 30 iunie 2010 [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii din România, Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova şi Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova
Dată încheiere: 19 decembrie 2016, Bucureşti
Valabilitate:
Obiect:
 
Ultima actualizare: 04.08.2017 15:53

Protocol privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul de Mediere [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul de Mediere
Dată încheiere: 05 octombrie 2015
Valabilitate: -
Obiect:
-cooperarea în vederea informării publicului cu privire la rolul şi statutul mediatorilor, avantajelor folosirii procedurii medierii, degrevării organelor judiciare de cauzele ce pot fi soluţionate pe calea medierii, creşterii încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionalismul magistraţilor, precum şi dezvoltării unor strategii eficiente de comunicare.
-continuarea colaborării în vederea îmbunătăţirii cadrului legal care reglementează activitatea de mediere, în limita competenţelor legale.

Protocol de colaborare pentru traducerea documentului CEPEJ intitulat ,,Report on "European judicial systems - Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice" [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
Dată încheiere: 09 ianuarie 2015
Valabilitate: -
Obiect: Părţile se vor asocia pentru traducerea prin intermediul unui traducător autorizat (sau a unei societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniu) a documentului elaborat de CEPEJ şi intitulat ..Report on "European judicial systems - Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice";
- In vederea traducerii documentului se va încheia un contract de prestări servicii, demersurile pentru selectarea prestatorului, redactarea contractului şi semnarea contractului urmând să fie făcute de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu consultarea tuturor părţilor implicate;
- Plata facturii rezultate ca urmare a traducerii acestui document se va împărţi în mod egal între părţile semnatare, detaliile concrete privind recepţia lucrării şi realizarea efectivă a plăţii urmând să fie stipulate prin contract.

Protocol  privind campania de conştientizare a opiniei publice cu privire la fenomenul corupţiei, implicaţiile acestuia şi promovarea programelor de combatere a corupţiei, conform proiectului "Speak Up II- Engaging Citizen in fighting corruption in Southen Europe" (Implicarea cetăţenilor în lupta împotriva corupţiei în Sud Estul Europei) [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Asociaţia Română pentru Transparenţă | Transparency International România (TI-RO)
Dată încheiere: 02 septembrie 2015
Valabilitate: -
Obiect: Obiectul prezentului protocol îl constituie campania de conştientizare a opiniei publice cu privire la fenomenul corupţiei, implicaţiile acestuia şi promovarea programelor de combatere a corupţiei, conform proiectului "Speak Up II- Engaging Citizen in fighting corruption in Southen Europe" (Implicarea cetăţenilor în lupta împotriva corupţiei în Sud Estul Europei), prioritate a DG Home Affairs în România, Bulgaria, Italia, Portugalia, Slovacia si Cipru.
 
Ultima actualizare: 19.06.2017 13:56

Protocol privind colaborarea între Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Afacerilor Externe în vederea promovării jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene [Descarcă]
Părţi:Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Afacerilor Externe
Dată încheiere: 27 martie 2014
Valabilitate: -
Obiect:
- părţile îşi acordă sprijin reciproc în vederea respectării jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
- prevederile prezentului protocol competenţelor Părţilor stabilite prin acte normative
- informaţiile transmise în baza prezentului protocol şi care nu sunt publice, nu pot fi facute publice fără acordul prealabil al Părţii care le-a comunicat

CARTA REŢELEI BALCANICE ŞI EUROMEDITERANEENE A CONSILIILOR JUDICIARE [Descarcă]
Părţi:Consilii judiciare
Dată încheiere: 13 mai 2014
Valabilitate: -
Obiect:
-îmbunătăţirea cooperării între părţile semnatare în vederea consolidării independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar
-consolidarea statutului judecatorilor si al procurorilor
-cresterea increderii in sistemele judiciare
-consolidarea capacităţii instituţionale a consiliilor judiciare din regiune
 
Ultima actualizare: 07.04.2017 13:57

Declaraţia comună a Consiliului Superior al Magistarturii din România şi a Consiliului Judiciar Suprem din Republica Bulgaria Declaraţia (EN)
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Consiliului Judiciar Suprem din Republica Bulgaria
Dată încheiere: 11 aprilie 2013
Valabilitate: -
Obiect: sprijinul reciproc pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare

Protocol de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de învăţământ preuniversitar [Descarcă]
Părţi: Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Justiţiei,Consiliul Superior al Magistaturii, Ministerul Public
Dată încheiere: 31 octombrie 2013
Valabilitate: -
Obiect: promovarea educaţiei juridice în şcoli şi licee prin facilitarea accesului elevilor la cunoştinţe elementare de drept: în special drepturile omului, unele aspecte ale procesului legislativ, probleme generale privind organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar şi a procedurilor judiciare
 
Ultima actualizare: 07.04.2017 14:02

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Ministerul Administraţiei şi Internelor [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor
Dată încheiere: 20 martie 2012
Valabilitate: -
Obiect: domenii de interes comun

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Asociaţia Europeană a  Studenţilor la Drept –ELSA Bucureşti [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi ELSA Bucureşti
Dată încheiere: 24 octombrie 2012
Valabilitate: -
Obiect: educaţia juridică a studenţilor la drept prin organizarea unor stagii de practică de două sau trei ori pe parcursul unui an universitar
Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Dată încheiere:22 noiembrie 2012. Prin Hotărârea nr. 190/2013 Plenul CSM a constatat nulitatea acestui protocol
Valabilitate: - 5 ani
Obiect: găsirea unor soluţii comune pentru îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care vizează domeniile de interes comun
 
Ultima actualizare: 07.04.2017 14:07

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Agenţia Naţională de Integritate [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Agenţia Naţională de Integritate
Dată încheiere: 21 decembrie 2011
Valabilitate: până la 31 decembrie 2012
Obiect: - informare reciprocă asupra aspectelor care interferează cu domeniul de activitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
Dată încheiere: 21 decembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect: - promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Protocol privind colaborarea dintre CSM, MJ, ÎCCJ şi PÎCCJ [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii, Ministerul Justiţiei, ÎCCJ, PÎCCJ
Dată încheiere: 30 noiembrie 2011
Valabilitate: nelimitat
Obiect: accesare şi absorbţie a fondurilor europene şi a altor fonduri internaţionale
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu "din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu "din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Dată încheiere: 22 noiembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect: - promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova
Dată încheiere: 18 noiembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect: - promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Consiliul Naţional al Audiovizualului [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Consiliul Naţional al Audiovizualului
Dată încheiere: 17 noiembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect:- informare reciprocă asupra aspectelor care interferează cu domeniul de activitate
- îmbunatăţirea cadrului legislativ privind domeniile de activitate specifice
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Dată încheiere: 14 noiembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect:- promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Act adiţional la Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistarturii şi Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drepr, ELSA - Bucureşti [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi ELSA Bucureşti
Dată încheiere: 27 octombrie 2011
Valabilitate: 2 ani
Obiect: Prelungirea duratei protocolului de colaborare încheiat la 3 iunie 2006

Protocol de colaborare între CSM şi Consiliul Superior al Magistraturii din Italia [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Consiglio Superiore della Magistratura Italia
Dată încheiere: 20 octombrie 2011
Valabilitate: până la 31 decembrie 2012
Obiect: - identificarea criteriilor şi indicatorilor pentru monitorizarea şi evaluarea performanţelor judecătorilor, instanţelor şi sistemului ca întreg
- identificare unelte pentru evaluarea calităţii proceselor juridice
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept
Dată încheiere: 26 septembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect: - promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Protocol de Colaborare Pentru Implementarea Noilor Coduri
Părţi: Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România şi CSM
Dată încheiere: 14 iulie 2011
Valabilitate:
Obiect: Protocolul reprezintă cadrul de coeziune al resurselor umane şi materiale din cele şapte instituţii în vederea realizării în comun a unor activităţi de formare profesională a  tuturor practicienilor dreptului.
Părţile protocolului au convenit întocmirea unui Plan de Acţiune ce va cuprinde etape, componente şi acţiuni de formare, care vor fi realizate pe măsură ce noile coduri vor intra în vigoare

Protocol inter-instituţional de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
Dată încheiere: 1 iulie 2011
Valabilitate:
Obiect: - îmbunătăţirea actului de justiţie
- sporirea încrederii cetăţenilor în sistemul de justiţie, sporirea credibilităţii celor două instituţii precum şi pentru identificarea unor soluţii de  îmbunătăţire a dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun

Act aditional la Protocolul privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
Dată încheiere: 30 iunie 2011
Valabilitate:
Obiect:

Protocol de Colaborare încheiat între CSM şi UNBR [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Barourilor din România
Dată încheiere: 19 mai 2011
Valabilitate:
Obiect: - îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie,
- creşterea încrederii opiniei publice în sistemul judiciar prin aplicarea unor metode şi mijloace la nivel sistematic,
- eficientizarea activităţii instanţelor de judecată şi parchetelor
- preocuparea pentru a uni eforturile CSM şi UNBR în vederea implementării noilor coduri prin pregătiri profesionale comune ale magistraţilor şi avocaţilor

Protocolului Trilateral de Colaborare încheiat între MAE, CSM şi IER
Părţi: Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul European din România
Dată încheiere: 6 aprilie 2011
Valabilitate:
Obiect: - realizarea unei baze comune de date care să cuprindă traducerea şi revizia în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
- elaborarea, publicarea şi distribuirea către magistraţi şi alte categorii de persoane interesate a unor culegeri, sinteze şi alte materiale documentare având conţinut de informare cu privire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi organizarea de mese rotunde, dezbateri şi conferinţe pe aceeaşi problematică

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Instituţia  Avocatul Poporului [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Avocatul Poporului
Dată încheiere: 1 aprilie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect: - creşterea încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionismul magistraţilor
- îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea autoriţăţii judecătoreşti
 
Ultima actualizare: 19.06.2017 14:01

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro