Skip Navigation Links
Caută în site Caută

Afaceri europene

Ultima actualizare: 19.12.2018 15:08 Detalii

Ultima actualizare: 20.12.2018 14:36 Detalii

 
RECJ 2022-2023
 • Adunarea Generală de la Ljubljana - Ljubljana Declaration on Courts fit for the future [EN]

RECJ 2021-2022
 • Adunarea Generală de la Atena 2022 - Declaraţia privind solidaritatea judiciară în perioade de criză [RO/EN]

RECJ 2020-2021
 • Report 2020-2021, Independence, Accountability and Quality of the Judiciary: Improving Indicators and Surveys [EN]

RECJ 2019-2020
 • ENCJ report on Public Confidence and the Image of Justice, report 2019-2020 on Communication with other Branches of Power [EN]
 • 2019 ENCJ Digital Justice Forum - Report of the seminar [EN]
 • Report 2019-2020, Independence, Accountability and Quality of the Judiciary: Measuring for Improvement [EN]

RECJ 2018-2019
 • Independența, responsabilitatea și calitatea sistemelor judiciare - Indicatori și sondaje: realizarea unui proces de schimbare pozitivă [RO], [EN]
 • Încrederea publicului și imaginea justiției - Utilizarea individuală și instituțională a rețelelor de socializare în cadrul sistemelor judiciare [RO], [EN]

RECJ 2017-2018
 • Proiectul nr. 1 al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), „Independenţa, responsabilitatea şi calitate în sistemul judiciar-continuare” [RO], [EN]
 • Proiectul nr. 2 al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), „Încredere publică şi imaginea justiției” [RO], [EN]
 • Independența, responsabilitatea și calitatea sistemelor judiciare - Validarea metodologiei, explorarea nivelului de calitate al justiției și promovarea schimbării în domeniul judiciar - Raportul RECJ 2017-2018 [RO], [EN]
 • Încrederea publicului și imaginea justiției - raportul RECJ 2017-2018 [RO], [EN]
 • Anexe la raportul RECJ 2017 – 2018 - Încrederea publicului și imaginea justiției [RO], [EN]
 • Forumul de Justiție Informatizată al RECJ - Sesiunea de constituire și primul seminar anual - Amsterdam, 4 mai 2018 [RO], [EN]

RECJ 2015-2016
 • Soluţionarea alternativă a litigiilor şi domeniul judiciar [RO]
 • Independenţa, responsabilitatea şi calitatea sistemelor judiciare [RO]
 • Independenţa şi responsabilitatea procurorilor [RO], [EN]

RECJ 2014-2015
 • Independenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar [EN]
 • Standarde minime [EN]

 
RECJ 2013-2014
 • Independenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar (Proiectul a avut ca obiectiv principal elaborarea unor linii directoare pentru aplicarea corespunzătoare a indicatorilor şi colaborarea cu Comisia Europeană privind dezvoltarea viitoare a tabloului de bord pentru justiţie al UE. Al doilea obiectiv a avut în vedere identificarea şi evaluarea riscurilor actuale la adresa independenţei sistemelor judiciare din statele membre şi din statele cu statut de observator, precum şi a mijloacelor prin care aceste riscuri pot fi reduse. În cadrul proiectul s-a derulat un studiu pilot cu privire la aplicarea indicatorilor în patru sisteme judiciare: Irlanda, Italia, Olanda şi România.) [RO], [EN]
 • Standarde minime [EN]
 • Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare - Declaraţia de la Roma, 13 iunie 2014 [RO], [EN]
 • Dezvoltarea unor standarde pentru justiţie III - Standarde minime privind evaluarea profesională şi inamovibilitatea membrilor sistemului judiciar Raport 2012- 2013 [RO], [EN]
 • Cristalizarea liniilor directoare, a recomandărilor şi a principiilor RECJ - Raport 2012-2013 [RO], [EN]
 • Reforma Judiciară în Europa - partea a II_a - Linii directoare pentru înfăptuirea unui act de justiţie eficient -Raport 2012-2013 [RO], [EN]
 • REŢEAUA EUROPEANĂ A CONSILIILOR JUDICIARE - www.encj.eu
 • Date generale - Plan strategic privind proiectele Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare [RO]
 • Date generale - Statutul RECJ [RO], [EN]
 • Date generale - Prezentarea RECJ [RO]

RECJ 2011-2012
 • REFORMA JUDICIARĂ ÎN EUROPA (Prezentare: Raportul analizează măsurile de reformă implementate sau planificate în ţările care au participat la lucrările echipei de proiect "Reforma judiciară în Europa". Raportul dezvoltă unele idei exprimate în Declaraţia de la Vilnius, prin examinarea diferitelor reforme care sunt în curs de implementare şi se speră că, în acest mod, se va oferi factorilor de decizie din Europa un punct de vedere al consiliilor judiciare cu privire la reforma judiciară. Acest raport nu încearcă să rezolve problemele de sistem existente în statele membre, dar propune statelor membre ale RECJ o vedere de ansamblu asupra reformei judiciare şi bune practici pentru a se adresa provocărilor din sistemul judiciar.) - Raportul privind Reforma Judiciară în Europa [RO]
 • DEZVOLTAREA UNOR STANDARDE MINIME PENTRU JUSTIŢIE II (Prezentare: Raportul descrie indicatorii identificaţi în materia standardelor minime pentru justiţie, aşa cum au fost definiţi în cuprinsul raportului anterior 2010/2011, elaborat de echipa de proiect. Raportul se concentrează pe indicatorii privind temele principale avute în vedere de Echipa de proiect în cadrul reuniunilor de la Vilnius, Bruxelles şi Palma de Mallorca, respectiv: recrutare, selecţie, numire şi, acolo unde este posibil, promovare a magistraţilor.) - II. Raportul privind Dezvoltarea unor Standarde minime pentru Justiţie II [RO]
 • CERERI PENTRU COOPERARE (Prezentare: Proiectul s-a născut din ideea conform căreia este timpul ca RECJ să implementeze un sistem pentru acordarea de asistenţă către consiliile judiciare, în activitatea acestora de implementare a recomandărilor, principiilor directoare şi standardelor RECJ, precum şi în activitatea de soluţionare a problemelor. Conceptul a fost acela conform căruia o asemenea asistenţă va fi asigurată sub forma unui răspuns la o cerere de cooperare transmisă de un anumit consiliu.) - Raportul privind Cereri pentru cooperare [RO]
 • JUSTIŢIE, SOCIETATE ŞI MEDIA (Prezentare: Acest raport prezintă punctul de vedere al RECJ şi va face recomandări pentru a creşte înţelegerea sistemului judiciar şi pentru a asigura faptul că sistemul de justiţie este mai transparent pentru public şi societate. Echipa de proiect a analizat ce măsuri pot fi luate pentru a reduce decalajul dintre sistemul judiciar şi societate şi modul în care poate fi sporită cooperarea şi relaţia dintre sistemul judiciar şi mass-media. Totodată, acest raport analizează modul în care poate fi asigurat un schimb corespunzător de informaţii cu mass-media şi dacă există o modalitate pentru a se asigura că informaţia este descrisă corect în mass-media.) - Raportul privind Justiţie, societate şi media [RO]

RECJ 2010-2011
 • ROLUL CONSILIILOR JUDICIARE (Prezentare: Sub coordonarea Consiliului Judiciar din Italia, a fost implementat proiectul privind colectarea informaţiilor relevante (inclusiv soft law) referitoare la Consiliile Judiciare (compunere, competenţă, etc.) şi actualizarea regulată a acestor informaţii. De asemenea, va fi elaborat şi publicat (in special pe pagina de internet a Reţelei) un ghid al Consiliilor Judiciare.) - Raportul proiectului privind Consiliile Judiciare [EN]
 • DURATA PROCEDURILOR JUDICIARE (Sub coordonarea Administraţiei Naţionale a Instanţelor din Danemarca, a fost implementat proiectul privind durata procedurilor judiciare, care a vizat următoarele activităţi: - furnizarea de informaţii şi dezvoltarea celor mai bune practici în domeniul justiţiei pe teme precum: managementul calităţii, transparenţa, accesul la justiţie, etc.; - actualizarea şi completarea informaţiilor cu privire la cele mai bune practici din domeniul justiţiei; - organizarea periodică a unor conferinţe la care să participe factorii de decizie şi actorii importanţi din sistemul justiţiei pe teme specifice şi de interes în acest domeniu.) - Raportul privind durata procedurilor [EN]
 • DEZVOLTAREA UNOR STANDARDE PENTRU JUSTIŢIE (Prezentare: Proiectul, implementat sub coordonarea Consiliului General al Puterii Judiciare din Spania, a avut drept scop dezvoltarea unor standarde minime reprezentative pentru justiţie la nivel european in diverse domenii precum: atribuţiile magistraţilor, criteriile de numire, formarea profesională judiciară, procesarea informaţiilor, etică judiciară, etc.) - Raportul proiectului privind standardele minime [EN]
 • INCREDEREA PUBLICĂ ÎN JUSTIŢIE (Prezentare: Proiectul a avut drept scop dezvoltarea analizei şi monitorizarea încrederii publice în justiţie la nivelul statelor din Uniunea Europeană si a fost coordonat de Înaltul Consiliu Judiciar din Belgia) - Raportul proiectului privind încrederea publică în justiţie [EN]
 • Adunarea Generală de la Vilnius 2011 - Declaraţia privind provocările şi oportunităţile pentru justiţie în climatul economic actual [RO]
 • Adunarea Generală de la Vilnius 2011 - Declaraţia privind provocările şi oportunităţile pentru justiţie în climatul economic actual [EN/FR]
 • Adunarea Generală de la Londra 2010 - Declaraţia privind etica judiciară [RO]
 • Adunarea Generală de la Londra 2010 - Declaraţia privind etica judiciară [EN/FR]
 • Adunarea Generală de la Bucureşti 2009 - Declaraţia privind transparenţa şi accesul la justiţie [EN/FR]
 • Adunarea Generală de la Bucureşti 2009 - Declaraţia privind transparenţa şi accesul la justiţie [RO]
 • Adunarea Generală de la Budapesta 2008 - Declaraţia privind guvernarea autonomă a puterii judecătoreşti [EN/FR]
 • BULETINUL RECJ - Ediţia nr. 6 (decembrie 2010) [EN/FR]
 • BULETINUL RECJ - Ediţia nr. 5 (decembrie 2009) [EN/FR]
 • BULETINUL RECJ - Ediţia nr. 4 (iulie 2009) [EN/FR]
 • BULETINUL RECJ - Ediţia nr. 3 (martie 2009) [EN/FR]
 • BULETINUL RECJ - Ediţia nr. 2 (ianuarie 2009) [EN/FR]
 • BULETINUL RECJ - Ediţia nr. 1 (septembrie 2008) [EN/FR]
 
 
 
Ultima actualizare: 31.10.2023 15:38

 • Raport privind "Sistemele judiciare europene - Ediția 2022 (cu date din anul 2020): eficiența și calitatea justiției" [EN/FR]
 • Raport privind "Sistemele judiciare europene - Ediția 2020 (cu date din anul 2018): eficiența și calitatea justiției" [EN/FR]
 • Rezumat al Raportului privind "Sistemele judiciare europene- Ediția 2020 (cu date din anul 2018): eficiența și calitatea justiției" [RO/EN/FR]
 • Raport privind "Sistemele judiciare europene - Ediția 2018 (cu date din anul 2016): eficiența și calitatea justiției" [RO/EN]
 • Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români (dată publicare: 24 septembrie 2015) [RO]
 • Raport privind "Sistemele judiciare europene - Ediția 2016 (cu date din anul 2014): eficiența și calitatea justiției" [EN/FR]
 • Rezumat al Raportului privind "Sistemele judiciare europene- Ediția 2016 (cu date din anul 2014): eficiența și calitatea justiției" [EN/FR]
 • Raport privind "Sistemele judiciare europene - Ediţia 2014 (cu date din anul 2012): eficienţa şi calitatea justiţiei" [RO]
 
Ultima actualizare: 29.12.2022 13:42

 • Avizul nr.24 (2021): Evoluția consiliilor judiciare și rolul acestora în cadrul sistemelor judiciare independente și imparțiale [descarcă]
 • Avizul nr.23 (2020) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) - Rolul asociațiilor judecătorilor în sprijinirea independenței judiciare [descarcă]
 • Avizul nr.22 (2019) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) – Rolul asistenților judiciari [descarcă]
 • Avizul nr.21 (2018) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) – “Prevenirea corupției în rândul judecătorilor” [descarcă]
 • Avizul nr. 20 (2017) - ROLUL INSTANȚELOR ÎN APLICAREA UNITARĂ A LEGII [descarcă]
 • Avizul nr. 19 (2016) - ROLUL PREȘEDINȚILOR DE INSTANȚE [descarcă]
 • Avizul nr. 18 (2015) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) - "Poziţia puterii judecătoreşti şi relaţia ei cu celelalte puteri ale statului în democraţia modernă (dată publicare: 14 aprilie 2016) [descarcă]
 •  Avizul nr. 17 (2014) asupra evaluarii activitatii judecatorilor, calitatii justitiei si respectarii independentei sistemului judiciar (data publicare: 24 noiembrie 2014) [descarcă]
 •  Avizul nr. (2013) 16 privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi adoptat cu ocazia celei de a 14-a reuniune plenară a CCJE (Strasbourg, 13-15 noiembrie 2013) [descarcă]
 • Avizul nr. 15 (2012) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni privind specializarea judecătorilor [descarcă]
 •  Avizul nr. 12 (2009) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind relaţiile între judecători şi procurori [descarcă]
 •  Avizul nr. 11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind calitatea hotărârilor judecătoreşti [descarcă]
 • Avizul nr. 10 (2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei referitor la Consiliul Justitiei în serviciul societăţii [descarcă]
 • Avizul nr. 9 (2006) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind rolul judecătorilor naţionali în asigurarea unei aplicări efective a dreptului internaţional şi european [descarcă]
 • Avizul nr. 8 (2006) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) spre atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei cu privire la 'Rolul judecătorilor în protecţia domniei legii şi a drepturilor omului în contextul terorismului' [descarcă]
 • Avizul nr. 7 (2005) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri privind 'Justiţia şi societatea' [descarcă]
 • Avizul nr. 6 (2004) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri asupra procesului echitabil într-un termen rezonabil şi rolul judecătorilor în acest proces, luând în considerare mijloacele alternative de soluţionare a disputelor [descarcă]
 • Avizul nr. 5 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri referitor la regulile şi practicile privind desemnările la Curtea Europeană a Drepturilor Omului [descarcă]
 • Avizul nr. 4 (2003) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri privind formarea iniţială şi continuă specifice judecătorilor la nivel naţional şi european [descarcă]
 • Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei asupra principiilor şi regulilor privind imperativele profesionale aplicabile judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi imparţialităţii [descarcă]
 • Avizul nr. 2 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind finanţarea şi administrarea instanţelor cu referire la eficienţa sistemului judiciar şi la articolul 6 al Convenţiei europene privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului [descarcă]
 • Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei referitor la standardele privind independenţa puterii judecătoreşti şi inamovibilitatea judecătorilor [descarcă]
 
Ultima actualizare: 09.01.2023 14:43

Tabloul de bord al UE privind justiția - Editia 2022 [RO/EN]
Tabloul de bord al UE privind justiția - Editia 2021 [RO/EN]
Tabloul de bord al UE privind justiția - Editia 2020 [RO/EN]
Tabloul de bord al UE privind justiția - Editia 2019 [RO/EN]
Ultima actualizare: 29.08.2022 10:08

 
 
 
Ultima actualizare: 29.06.2017 13:29

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro