Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Skip Navigation LinksCSM1909 > Arhivă comunicate
 Caută
Comunicate - prima pagină

Comunicat de presă privind stabilirea calendarului pentru examinarea propunerii ministrului justiției de avizare a numirii în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a numirii în funcțiile de procuror șef și procuror șef adjunct la Secția Judiciară, respectiv procuror șef la Secția de resurse umane și documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


20 septembrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

privind stabilirea calendarului pentru examinarea propunerii ministrului justiției de avizare a numirii în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a numirii în funcțiile de procuror șef și procuror șef adjunct la Secția Judiciară, respectiv procuror șef la Secția de resurse umane și documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință următoarele:

În ședința din data de 20 septembrie 2018, Secția pentru procurori a stabilit calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justiției de avizare a numirii în funcțiile de conducere din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după cum urmează:

  • 20.09.2018 – punerea în dezbatere publică a Proiectului de management și efectuarea verificărilor asupra candidaturii;
  • 09.10.2018 – analizarea rezultatului demersului anterior și intervievarea doamnelor procuror Elena Giorgiana Hosu și Florena Esther Sterschi;
  • 12.10.2018 – transmiterea avizului către Ministerul Justiției pentru propunerile de numire în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism și de procuror șef la Secția de resurse umane și documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
  • 16.10.2018 – analizarea rezultatului demersului anterior și intervievarea doamnelor procuror Iuliana Nedelcu și Antonia Eleonora Constantin;
  • 19.10.2018 – transmiterea avizului către Ministerul Justiției pentru propunerile de numire în funcțiile de procuror șef și procuror șef adjunct la Secția Judiciară din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media


Informare de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                         18 septembrie 2018

INFORMARE DE PRESĂ

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere interesul public de dată recentă afirmat în legătură cu modul de derulare al proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația de etnie romă și alte categorii vulnerabile/Improving access to justice for Roma and other vulnerable. An integrated approach”, este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele :

În perioada martie 2014 - aprilie 2017, în cadrul Programului RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare” aferent Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014, Consiliul Superior al Magistraturii, în parteneriat cu Administrația Națională a Instanțelor din Norvegia, Consiliul Europei (CoE), Institutul Național al Magistraturii și Agenția Națională pentru Romi, a implementat proiectul „Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația de etnie romă și alte categorii vulnerabile/Improving access to justice for Roma and other vulnerable. An integrated approach”, tema şi obiectivele acestuia fiind propuse de Consiliu.

Obiectivele generale ale acestui proiect au vizat îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă, prin acordarea de asistență juridică directă, precum și prin organizarea unor activități conexe menite să crească gradul de conștientizare cu privire la drepturile și libertățile fundamentale.

(https://sites.google.com/a/csm.csm1909.ro/norwaygrants/proiecte,https://sites.google.com/a/csm.csm1909.ro/norwaygrants/proiecte)

Reuşita proiectului s-a datorat desosebitei implicări a echipei de proiect, al cărei management general a fost asigurat de conducerea Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe din cadrul Consiliului, pe parcursul derulării sale nefiind semnalate niciun fel de incidente.

Rezultatele proiectului au fost apreciate de finanțatorul norvegian, acțiunile derulate răspunzând obiectivelor de îmbunătățire a situației populației de etnie romă pe care le-a vizat mecanismul financiar norvegian.

Proiectul a fost prezentat ca bună practică în Raportul privind drepturile fundamentale pentru anul 2017 al Agenției pentru Drepturile Fundamentale (FRA), fiind evidențiată perspectiva generoasă prin abordarea unei sfere largi a categoriilor de populație considerate vulnerabile, populația de etnie romă fiind vizată explicit, dar nu exclusiv.

În ceea ce priveşte afirmaţiile publice făcute de un consilier pentru afaceri europene din cadrul Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe, la nivelul aparatului tehnic al Consiliul Superior al Magistraturii se vor efectua verificări în condiţiile legii.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass MediaComunicat de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


  14 septembrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

           

Biroul de Informare Publică şi Relatii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință următoarele:

În perioada 17 – 18 septembrie 2018 va avea loc la București, la Cercul Militar Naţional, Reuniunea de deschidere a proiectelor Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), pentru perioada 2018 – 2019.

Cu ocazia acestei reuniuni, în data de 17 septembrie 2018, va avea loc şi o adunare generală extraordinară, la finalul căreia se va organiza un briefing în care unul dintre membrii Comitetului Executiv al Reţelei va susţine o declarație de presă în limba engleză.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media


Informare de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                        13 septembrie 2018

INFORMARE DE PRESĂ

În data de 13 septembrie 2018, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au avut o întrevedere, la sediul Consiliului, cu membrii delegației Comisiei de la Veneția, compusă din: Alexander Baramidze (Georgia), Martin Kuijer (Olanda), Guido Neppi Modona (Italia), Marc Touillier (Franţa) - experţi; Thomas Markert, Artemiza Chisca (de la Secretariatul Comisiei).

Subiectele abordate în cadrul discuției au vizat aspecte privitoare la amendamentele Codului penal şi ale Codului de procedură penală.

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass MediaComunicat de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


10 septembrie 2018

Comunicat de presă

Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitată să aducă la cunoștință că, în dosarul cu nr.349/1/2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia din data de 10 septembrie 2018 a dispus respingerea ca nefondat a recursului declarat de recurenta Inspecţia Judiciară împotriva Hotărârii nr.14/P din 18 decembrie 2017, pronunțată de Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori în materie disciplinară în dosarul cu nr.11/P/2017, precum și a încheierilor  pronunțate în același dosar la datele de 25.10.2017 (în camera de consiliu și în ședință publică), 15 noiembrie 2017 și 13 decembrie 2017.

Hotărârea instanței supreme este definitivă.

Reamintim că, prin Hotărârea nr.14/P din data de 18 decembrie 2017, Secția pentru procurori în materie disciplinară a constatat nulitatea acțiunii disciplinare formulată de Inspecţia Judiciară împotriva domnilor Paul Silviu Dumitriu, Jean Nicolae Uncheşelu şi Marius Bogdan Bulancea, procurori în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t)  teza a-II-a  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii


Comunicat de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


          07.09.2018

Comunicat de presă

privind demararea implementării proiectului TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să informeze următoarele:

La data de 5 septembrie 2018 a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, beneficiar fiind Consiliul Superior al Magistraturii (lider), în parteneriat cu Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul Național al Magistraturii și Ministerul Justiției.

 Proiectul, a cărui implementare a demarat la data de mai sus, se va finaliza în termen de 24 de luni, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1 IP9/2017 – Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3 – Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar.

Obiectivele proiectului vizează următoarele rezultate: comunicarea publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului judiciar; grad ridicat de acces la justiție prin facilitarea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor; nivel ridicat de informare, conștientizare a drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului, în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Valoarea totală a proiectului este de 29.667.068 lei, din care 24.915.549,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, iar 4.751.518,35 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului și a partenerilor.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media


Informare de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


07.09.2018

INFORMARE DE PRESĂ

 
Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoştinţă următoarele:
 
Astăzi, 7 septembrie 2018, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să aprecieze asupra potenţialului de afectare a independenţei justiţiei, consecinţă a solicitării celor cinci membri aleşi ai Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, vizând proceduri judiciare aferente unui dosar în curs.
În temeiul dispoziţiilor art. 1, ale art. 30 din Legea nr. 317/2004, precum şi ale art. 133 din Constituţia României, preşedintele Consiliului a transmis Inspecţiei Judiciare această sesizare pentru verificare, conform legii.
Secţia pentru judecători subliniază că activitatea instanţelor judecătoreşti se desfăşoară sub auspiciul legalităţii, al independenţei şi al imparţialităţii judecătorului, orice critică adusă unei hotărâri judecătoreşti putând fi valorificată doar prin mijlocirea instanţei, în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.
Pe această cale, Secţia pentru judecători se delimitează de orice acţiune cu potential de  imixtiune în activitatea instanţelor de judecată care să împieteze îndeplinirea cu imparţialitate, corectitudine şi în termenele legale a obligaţiilorprofesionale şi îndeamnă la echilibru şi la menţinerea unei atitudini de respect cu privire la rolul judecătorului într-un stat de drept.
 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media


Harta CSM

Mergi la începutul paginii