Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Skip Navigation LinksCSM1909 > Arhivă comunicate
 Caută
Comunicate - prima pagină

Informare

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


20 octombrie 2017

INFORMARE

 

        Începând de azi, 20 octombrie 2017, puteţi consulta numărul 4(48)/2017 al buletinului informativ al Consiliului Superior al Magistraturii, Infoletter, postat pe site-ul Consiliului. Sumarul acestui Infoletter CSM consemnează evenimente, date şi informaţii din perioada 1 iulie – 31 august 2017, cu privire la activitatea membrilor CSM, a Plenului şi Secţiilor CSM, a Comisiilor CSM, aspecte referitoare la activitatea desfăşurată de instituţiile coordonate de CSM – Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi alte informaţii despre iniţiativele Consiliului.

           

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA


COMPLETĂRI la Informarea CSM din 13 octombrie 2017 privind demersurile de la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu participarea la întâlnirile de lucru ale Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


18 octombrie 2017

COMPLETĂRI  la Informarea CSM din 13 octombrie 2017

privind demersurile de la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu participarea la întâlnirile de lucru ale Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției

        Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media din cadrul CSM este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele informaţii suplimentare:

        Prin adresa nr.20889/16.10.2017, transmisă Comisiei speciale comune a Parlamentului României, Consiliul Superior al Magistraturii a reafirmat importanţa cooperării interinstituţionale pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, întrucât acesta reprezintă un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor puterilor statului, în limitele atribuţiilor conferite de legea fundamentală şi celelalte acte normative.

        Reiterând îndatorirea Consiliului de a se implica activ în aspectele ce privesc autoritatea judecătorească, în strictă conformitate cu litera şi spiritul actelor normative ce guvernează Justiţia română, Consiliul a încunoştinţat Comisia specială comună despre rezultatul analizei realizată în cadrul Comisiei nr.1 – “Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din cadrul CSM, rezultat care a fost cuprins şi în “Minuta întâlnirii Comisiei nr.1 din 16 octombrie 2017” ce a fost publicată de site-ul Consiliului Superior al Magistraturii în secţiunea Activitate Consiliu – Comisii şi colective de lucru – Comisia nr.1 “Legislaţie şi cooperare interinstituţională” – procese verbale ale întâlnirilor Comisiei.

        În acord cu rezultatul acestei analize interne, prin aceeaşi adresă menţionată mai sus, s-a transmis Comisiei speciale comune a Parlamentului disponibilitatea Consiliului de a participa, prin preşedinte sau persoana desemnată de acesta, în limitele competenţelor constituţionale şi legale, la dezbaterile ce vor avea loc în cadrul Comisiei speciale comune, de îndată ce îi va fi pusă la dispoziţie o iniţiativă legislativă asumată, având ca scop sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legsialtive în domeniul justiţiei.

       Ulterior, prin adresa nr.20889/17 octombrie 2017, urmare a solicitării venite din partea dl. Florin Iordache – Preşedintele Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției – de desemnare a unui reprezentant al CSM care să participe la şedinţa Subcomisiei  pentru legislaţia civilă de la orele 9,00, iar apoi la lucrările Subcomisiei pentru legislaţia penală, de la orele 11,00, ambele în data de 18 octombrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a răspuns acestei solicitări reiterând aceleaşi aspecte transmise anterior.

        În aceste sens, reafirmând, şi prin această din urmă adresă, caracterul esenţial al cooperării interinstituţionale pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis din nou disponibilitatea deplină de a participa, prin preşedinte sau persoana desemnată de acesta, în limitele competenţelor constituţionale şi legale, la dezbaterile ce vor avea loc în cadrul Comisiei speciale comune şi a subcomisiilor acesteia, de îndată ce îi va fi pusă la dispoziţie o iniţiativă legislativă asumată, având ca scop sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legsialtive în domeniul justiţiei.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media


COMUNICAT DE PRESĂ privind poziţia Consiliului Superior al Magistraturii faţă de afirmaţiile domnului Valer Dorneanu – preşedintele Curţii Constituţionale

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


COMUNICAT DE PRESĂ

privind poziţia Consiliului Superior al Magistraturii faţă de afirmaţiile domnului Valer Dorneanu – preşedintele Curţii Constituţionale

 

        În şedinţa din data de 17 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că o parte din declaraţiile domnului Valer Dorneanu – preşedintele Curţii Constituţionale a României - în cadrul unui interviu transmis de postul de televiziune B1 TV în data de 7 octombrie 2017, au fost de natură a aduce atingere independenţei, prestigiului şi credibilităţii justiţiei, cu consecinţa subminării autorităţii acesteia, inclusiv a sistemului judiciar în ansamblul său.

        Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că afirmaţii precum „nu aş vrea să număr în câte cazuri se simte o influenţă politică în hotărâri judecătoreşti comune şi în câte la noi”, formulate la modul general şi impersonal de preşedintele Curţii Constituţionale, sunt de natură a induce în percepţia publică ideea politizării actului de justiţie, a unui sistem judiciar care nu se bucură de independenţă faţă de puterile politice ale statului. 

         În considerarea principiului cooperării loiale între instituţiile statului de drept, Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, solicită reprezentanţilor celorlalte instituţii ale statului dimensionarea discursului public în termeni de echilibru, moderaţie şi respect faţă de principiile şi valorile constituţionale şi evitarea exprimării unor opinii sau percepţii personale cu potenţial de erodare a încrederii publice în actul de justiţie.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii


Informare

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


13 octombrie 2017

INFORMARE

      Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media din cadrul CSM este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

      Prin adresa nr. 4C-32/2/5 octombrie 2017, Parlamentul României – Comisia Specială Comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției, constituită prin Hotărârea nr. 69/27 septembrie 2017 a Parlamentului României, a adresat invitaţia preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii de a participa la prima întâlnire a comisiei din data de 10 octombrie 2017, orele 11,00, mai precis la lucrările subcomisiei ce are ca obiect de activitate domeniul penal.

      Prin adresa nr. 20889/9 octombrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a răspuns invitaţiei, apreciind că această cooperare interinstituţională este esenţială pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar. În acelaşi timp, prin acelaşi răspuns, având în vedere că nu au fost transmise agenda de lucru sau alte documente necesare desfăşurării dezbaterilor Comisiei speciale comune, dar ţinând cont şi de timpul scurt aflat la dispoziţie pentru pregătirea lucrărilor, Consiliul a solicitat preşedintelui Comisiei comune speciale comunicarea materialelor aferente desfăşurării întâlnirii de lucru.

      De asemenea, prin adresa nr. 20889/10 octombrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat preşedintelui Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului că, în raport de volumul materialelor transmise şi timpul scurt avut la dispoziţie pentru analiza acestora, nu poate fi asigurată prezenţa unui reprezentant al CSM la dezbateri, problemele semnalate în materialele transmise Consililului impunând un timp rezonabil pentru studierea acestora şi pentru o analiză în comisiile de specialitate ale Consiliului. Totodată, s-a adresat rugămintea de a fi comunicate propunerile concrete de reglementare ce urmează a fi examinate în cadrul Comisiei speciale comune, întrucât materialele primite nu conţineau şi astfel de propuneri.

      Ulterior desfăşurării primei întâlnirii de lucru a Comisiei speciale comune – subcomisia pentru legislaţia penală, printr-o adresă transmisă prin poşta electronică în data de 11 octombrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a fost informat cu privire la faptul că, în şedinţa din 10 octombrie 2017, s-a convenit ca până la următoarea şedinţă să fie transmise propunerile participanţilor, astfel încât dezbaterea să se facă aplicat, pe texte.

      Prin adresa nr. 20889/12 octombrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a încunoştinţat Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului că acest organism independent funcţionează ca organ colegial, sens în care s-a comunicat că solicitarea adresată de comisia parlamentară trebuie să fie discutată în cadrul şedinţei Comisiei nr.1 – “Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din cadrul Consiliului, din data de 16 octombrie 2017.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media
Comunicat de presă privind transmiterea către Ministerul Justiţiei a avizului negativ emis de Consiliul Superior al Magistraturii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legilor justiţiei

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


3 octombrie 2017

Comunicat de presă

privind transmiterea către Ministerul Justiţiei a avizului negativ emis de
Consiliul Superior al Magistraturii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legilor justiţiei

 

            Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media este abilitat să aducă la cunoştinţă publică că, în cursul zilei de ieri, 2 octombrie 2017, a fost transmisă Ministerului Justiţiei hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, conţinând motivele care au fundamentat avizul negativ emis asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media


Comunicat de presă privind avizul Consiliului Superior al Magistraturii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legilor justiţiei

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


28 septembrie 2017

Comunicat de presă

privind avizul Consiliului Superior al Magistraturii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legilor justiţiei

 

            În şedinţa de azi, 28 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a emis un aviz negativ asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

              Pentru emiterea unui aviz negativ au fost exprimate 10 voturi, în timp ce pentru un aviz favorabil cu observaţii s-au exprimat 8 voturi.

              Argumentele şi motivele care fundamentează avizul negativ vor fi redactate în termen legal, comunicate Ministerului Justiţiei şi publicate pe site-ul oficial al CSM.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Mergi la începutul paginii