Consiliul Superior al Magistraturii
Skip Navigation LinksCSM1909 > Arhivă comunicate
 Caută
Comunicate - prima pagină

COMUNICAT AL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

COMUNICAT

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în ședința de azi, 4 martie 2021, a decis sesizarea Inspecției Judiciare în vederea efectuării verificărilor care se impun faţă de afirmaţiile din spaţiul public referitoare la modul de instrumentare a dosarului cunoscut generic sub denumirea "10 august", în conformitate cu dispozițiile art. 30 alin 2 din Legea 317/2004, rep., potrivit cărora: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, (…) sesizează Inspecţia Judiciară pentru efectuarea de verificări, în vederea apărării independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a judecătorilor şi procurorilor.”

Procedura prevăzută de lege în cadrul căreia a fost dispusă efectuarea acestor verificări este cea privind apărarea independenței autorității judecătorești, această procedură reprezentând un cadru legal adecvat care permite analiza tuturor aspectelor dezbătute public, cu respectarea principiilor care guvernează activitatea organelor judiciare, precum independența justiției și legalitatea.

Sistemul judiciar înțelege nevoia societății de informare și este receptiv la abordarea constructivă a tuturor observațiilor și criticilor, fiind deschis permanent să clarifice toate aspectele referitoare la modul în care funcționează și să asigure respectarea legii în toate situațiile.

În același timp, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii reiterează apelul la moderație în discursul public față de activitatea autorității judecătorești.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII


COMUNICAT AL SECŢIEI PENTRU JUDECĂTORI

 3 martie 2021

Comunicat

al Secţiei pentru judecători

 

Faţă de comunicatul alianţei USR-PLUS şi declaraţiile publice ale mai multor oameni politici cu referire la soluţia pronunţată de Tribunalul Bucureşti în cauza cunoscută sub numele “dosarul 10 august”, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii condamnă, cu fermitate, derapajele de limbaj în transmiterea mesajului public.

Astfel, prin folosirea unor termeni şi a unor construcţii lingvistice de genul „decizia de astăzi a Tribunalului Bucureşti este una foarte tristă pentru democraţia românească”, „un nou dosar închis fără să fi fost instrumentate toate probele”, „nu putem să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic”, „o mare ruşine pentru justiţia din România”, „imaginea unei ţări abandonate, unde justiţia nu funcţionează, unde justiţia umblă cu capul spart” a fost depăşită orice limită admisibilă a libertăţii de exprimare, afirmaţiile menţionate în cuprinsul acestor poziţii având potenţial de a insufla ideea că o soluţie care nu răspunde aşteptărilor unui partid politic atacă democraţia.

De asemenea, se constată existenţa unor excese de discurs în legătură cu un alt proces penal, nefinalizat.

Secţia pentru judecători reiterează că statul democratic se fondează pe ordinea constituţională care exclude ingerinţa politică şi afectarea directă sau indirectă a independenţei judecătorilor chemaţi să aplice legea.

În acest context, Secţia constată că astfel de discursuri publice reprezintă un veritabil atac la adresa independenţei judecătorului şi, implicit, a puterii judecătoreşti în ansamblul său.

Fără a nega dreptul de a fi formulate critici legate de soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti, Secţia pentru judecători atrage atenţia asupra modului în care se realizează acest lucru, chiar înainte ca o hotărâre judecătorească să fie motivată, din perspectiva termenilor folosiţi şi a caracterului de ingerinţă politică manifestată în această situaţie.

Secția pentru judecători face, din nou, apel la decenţă şi moderaţie în exprimarea discursului public şi reaminteşte factorului politic că trebuie să dea dovadă de bună credinţă în dezbaterea publică, aliniindu-se standardelor europene în această materie.

 

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii


FERPAR

Consiliul Superior al Magistraturii îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă a doamnei DANA IONELA GROSU, judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 5 București, şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească!

Comunicat de presă

25 februarie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii atrage atenţia asupra riscurilor pe care comportamentul public al ministrului justiţiei, domnul Stelian Ion, îl generează asupra bunei funcţionări a activităţii din justiţie şi statutului judecătorilor.

Declaraţiile publice repetate prin care a indus opiniei publice ideea că judecătorii fie au anumite beneficii nejustificate, fie vor să-şi creeze „superimunităţi”, sau că doar o parte dintre aceştia ar fi oneşti în funcţie de propria-i apreciere pe care o raportează la opiniile exprimate pe marginea modificărilor aduse legilor justiţiei, coroborate cu dezinteresul manifest faţă de adevăratele probleme din justiţie au generat în rândul judecătorilor un sentiment de nesiguranţă cu privire la statutul lor.

Ministrul justiţiei sfidează cadrul constituţional prin angrenarea reprezentanţilor altor state într-un proces eminamente intern, prezentând distorsionat realităţi din domeniul justiţiei în unicul scop de a obţine susţinere politică pentru proiectele de modificare a legilor justiţiei. Maniera netrasparentă a discuţiilor purtate, furnizarea trunchiată a informaţiilor sunt singurele explicaţii pentru concluziile prezentate de aceştia.

Demersurile ministrului justiţiei nu sunt întâmplătoare şi au drept scop influenţarea şi obţinerea incorectă a susţinerii opiniei publice, a factorilor decizionali interni, dar şi a partenerilor străini în contextul escamotării realităţii. Edificatoare în acest sens este trecerea sub tăcere de către ministru a rezultatului consultării judecătorilor întrucât acesta se prefigurează a-i fi defavorabil. Spre exemplu, majoritatea judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi a altor instanţe judecătoreşti se opun propunerilor de modificare a legilor justiţiei cu privire la care ministrul justiţiei a generat consultarea.

Secţia pentru judecători atrage atenţia asupra pericolului dublului discurs şi a dublei măsuri pe care ministrul le practică, acesta valorificând avizele Consiliului Superior al Magistraturii şi opiniile judecătorilor în funcţie de interesul de moment.

Modificarea continuă şi de substanţă a legilor justiţiei, în contexte politice diferite, afectează stabilitatea statutului judecătorilor şi buna funcţionare a instanţelor judecătoreşti.

 

Secţia pentru judecători

a Consiliului Superior al Magistraturii


COMUNICAT DE PRESĂ

18 februarie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

În cursul zilei de azi, 18 februarie 2021, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul judecător Mihai-Bogdan Mateescu, şi vicepreședintele Consiliului, domnul procuror Florin Deac, au avut la sediul Consiliului o întâlnire cu o delegație a Ambasadei Statelor Unite ale Americii din care au făcut parte domnul David Muniz, Însărcinatul cu Afaceri al Misiunii Diplomatice americane, doamna Jessica Kim, procuror, consilier rezident pentru România și Bulgaria pe tema anticorupției şi doamna Bianca Mendez, consilier politic al Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

Principalele subiecte discutate în cadrul întâlnirii au vizat temele dezbătute în spaţiul public în această perioadă, referitoare la modificarea legilor justiției, precum şi modalitățile concrete de cooperare pentru întărirea statului de drept, cum ar fi programe de formare profesională bazate pe schimb de experiență între autoritățile judiciare române şi cele americane.

De asemenea, au fost prezentate obiectivele conducerii Consiliului privind consolidarea rolului instituţiei de garant al independenţei justiţiei, dar şi de creştere a eficienţei sistemului judiciar.

La finalul întâlnirii, ambele părţi şi-au exprimat deschiderea spre o colaborare efectivă pe baza unor principii comune care să susţină în continuare independenţa sistemului judiciar din România şi lupta împotriva corupţiei.

Biroul de Informare Publică şi Relații cu Mass Media


COMUNICAT DE PRESĂ

18 februarie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Superior al Magistraturii a luat act cu indignare de declarația doamnei ministru al muncii şi protecției sociale, Raluca Turcan, în sensul că în sistemul de justiție nivelul sporurilor reprezintă 85% din veniturile salariale.

Această afirmație este total neadevărată.

Pentru corecta informare a opiniei publice, reamintim că potrivit art.25 alin.1 din Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nr.153/2017, suma sporurilor acordate cumulat pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază. Subliniem că această prevedere legală este respectată cu strictețe în cadrul întregului sistem judiciar. Astfel, spre exemplu, în luna ianuarie 2021 ponderea sporurilor din totalul salariilor la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii a fost de 23.83%.

Totodată, alăturarea în aceeași declarație a drepturilor de care beneficiază două categorii profesionale, cu specific diferit al muncii dar cu responsabilități enorme față de cetățeni, nu face nimic altceva decât să adâncească în mod nepermis falii, fără a ține seama de specificul fiecărei profesii.

Din păcate, declarațiile doamnei ministru al muncii şi protecției sociale, Raluca Turcan, se mențin în aceeași linie cu declarațiile inadecvate ale domnului ministru al justiției, Stelian Ion, cu privire la pensiile magistraților şi nu fac nimic altceva decât să acutizeze presiunea asupra judecătorilor şi procurorilor, de natură să încurajeze plecarea acestora din sistemul judiciar. Aşa cum am mai arătat, consecințele negative ale lipsei de personal vor fi resimțite de justițiabili, deşi acestora ar trebui să li se garanteze dreptul la un proces echitabil, într-un termen optim și previzibil, la cele mai înalte standarde.

Consiliul respinge acest tip de atitudini, total neconstructive şi face apel la responsabilitate din partea reprezentanților puterii executive.

Principiul cooperării loiale presupune înainte de toate onestitate atât față de partenerii instituționali, cât şi față de opinia publică, iar inducerea publicului în eroare, prin astfel de declarații publice, este cu adevărat regretabilă.

Biroul de Informare Publică şi Relații cu Mass Media


COMUNICAT DE PRESĂ

17 februarie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Superior al Magistraturii a formulat amicus curiae în dosarul Curții Constituționale având ca obiect sesizarea formulată de Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat privind controlul constituționalității, înainte de promulgare, a Legii privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură.

Prin punctul de vedere exprimat Consiliul Superior al Magistraturii a indicat, în esență, că prin adoptarea legii în discuție, Parlamentul a intervenit, în limitele competențelor sale, atât în vederea transpunerii Deciziei Curții Constituționale nr.121/2020, cât şi pentru a asigura efectivitatea procedurilor de admitere în magistratură pentru anii 2021 şi 2022, din perspectiva deficiențelor relevate de noul cadru normativ conturat ca urmare a modificărilor aduse prin Legea nr.242/2018.

În consecință, Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat că obiecțiile de neconstituționalitate sunt neîntemeiate, actul normativ fiind adoptat cu respectarea Legii fundamentale, solicitând respingerea obiecţiei de neconstituționalitate.

Reamintim că atât timp cât legea adoptată nu este în vigoare, Consiliul Superior al Magistraturii este în imposibilitatea de a organiza concursuri de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii sau în magistratură, fapt de natură să acutizeze presiunea asupra judecătorilor şi procurorilor care se confruntă cu un volum de muncă din ce în ce mai ridicat în condițiile unor scheme de personal cu un grad tot mai redus de ocupare. Consecințele negative ale lipsei de personal vor fi resimțite de justițiabili, cărora trebuie să li se garanteze dreptul la un proces echitabil, într-un termen optim și previzibil.

Textul integral al punctului de vedere poate fi accesat aici.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

COMUNICAT DE PRESĂ

11 februarie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

În şedinţa din data de 11 februarie 2021 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ Proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

Textul avizului poate fi accesat aici.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass MediaCOMUNICAT DE PRESĂ privind Conferința de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar

27 ianuarie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

privind Conferința de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar

 

În data de 29 ianuarie 2021 va avea loc online Conferinta de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar, eveniment la care vor participa reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai instituțiilor partenere în proiect, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, reprezentanți ai instanţelor, parchetelor, ai altor profesii juridice, precum şi reprezentanţi mass-media.

Principalele teme abordate în cadrul evenimentului vor fi:

  • Parcursul strategiei de comunicare: de la elaborare, la planul de măsuri
  • Cadrul de acțiune al Strategiei
  • Repere unitare și bune practici
  • Obiective
  • Tactici și mijloace de comunicare
  • Evaluare și monitorizare.

Conferinţa se va desfăşura online, prin intermediul platformei Google Meet, iar lucrările vor putea fi urmărite în direct pe pagina de internet (https://www.csm1909.ro ) şi pe pagina de Facebook (https://m.facebook.com/csm1909.ro) a Consiliului Superior al Magistraturii.

Strategia de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar poate fi consultată aici, iar agenda conferinţei de lansare poate fi consultată aici.

Strategia de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar a fost aprobată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr.242/15.12.2020 şi își propune să fie un instrument util pentru activitatea de comunicare a instituțiilor centrale din sistemul judiciar, a instanțelor şi a parchetelor, care va sprijini dezideratul comun de îmbunătățire şi dezvoltare a mijloacelor de comunicare internă şi externă, precum şi transparentizarea activității cu consecința directă a creșterii gradului de accesibilitate pentru cetățean.

Strategia de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar a fost elaborată în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).

Proiectul a demarat la data de 5 septembrie 2018, urmare a semnării contractului de finanțare între Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat și Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, având ca obiectiv general îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

Informații suplimentare privind obiectivele și activitățile proiectului sunt disponibile la adresa www.sipoca454.csm1909.ro.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media

                                                                                                                              

DATE DE CONTACT:

Consiliul Superior al Magistraturii

București, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6

Tel: +4 (021) 319.81.89, Fax: +4 (021) 311.69.44

Website: www.csm1909.ro

Website SIPOCA 454: https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/poca/sipoca-454

 

Comunicat de presă - Descarcă


Harta CSM

Mergi la începutul paginii