Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Skip Navigation LinksCSM1909 > Arhivă comunicate
 Caută
Comunicate - prima pagină

Comunicat de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


14 august 2018

Comunicat de presă

Urmare a evenimentelor publice derulate în ultima perioadă de timp, conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, în baza rolului constituțional al acestei autorități, asigură întreaga societate de preocuparea constantă pentru garantarea independenței justiției.


Din această perspectivă și în conformitate cu atribuțiile instituționale legale, ne manifestăm interesul și îi susținem pe magistrații implicați în derularea procedurilor judiciare, astfel încât activitatea desfășurată să se realizeze în strictă concordanță cu legea, iar independența și imparțialitatea justiției să nu fie afectate, nici la nivel subiectiv și nici obiectiv.


Magistrații - judecători și procurori -  își cunosc rolul și atribuțiile legale, precum și modalitatea în care trebuie derulate procedurile judiciare, sens în care facem un apel public către toate instituțiile și autoritățile publice de a se manifesta echidistant până la finalizarea procedurilor judiciare, pentru ca astfel de atitudini să nu poată constitui elemente de presiune externă ori internă în activitatea judiciară.


Informare de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         24.07.2018

Informare de presă

În contextul imperativului de asigurare a garanţiilor dreptului efectiv de acces la informaţia de interes public, al transparenţei şi responsabilizării Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere interesul deosebit al reprezentanţilor mass-media, exprimat prin numeroasele solicitări înaintate instituţiei, B.I.P.R.M.M. este abilitat să aducă la cunoştinţă că, sesizările în legătură cu afirmaţiile preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, făcute în cadrul interviului acordat postului de televiziune Realitatea TV, în data de 19 iulie 2018, au fost transmise, în condiţiile prevăzute de lege, Inspecţiei Judiciare.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass MediaPrecizări

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


05.07.2018

Precizări

Cu privire la avizul Consiliului Superior al Magistraturii asupra Proiectului de Lege privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343, a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţiei şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană.

 

Având în vedere afirmaţiile domnului senator PSD Liviu Pop, în cadrul emisiunii „Matinal” din data de 04.07.2018, difuzată de RFI, în legătura cu modificarea Codului penal, prin care susţine că, „abuzul în serviciu a fost clar preluat de la ceea ce a propus Consiliul Superior al Magistraturii”, Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media este abilitat să furnizeze următoarele precizări:

Din analiza minutei Comisiei nr.1 - „Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din data de 04.05.2018, 07.05.2018 şi 08.05.2018, publicată pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii la data de 10.05.2018, rezultă că proiectul înaintat Consiliului spre consultare nu cuprinde propunerile forului legislativ, relativ la modificarea dispoziţiilor art. 297 din Codul penal.

Aşa cum se observă, propunerile de modificare au privit, în mod cronologic, dispoziţiile art. 269, art. 298, apoi a fost analizată, în continuare, propunerea de modificare a art. 309 şi următoarele din Codul penal, nefăcându-se şi o analiză a art. 297 din acelaşi cod, atâta timp cât Consiliul Superior al Magistraturii nu a fost învestit în ceea ce priveşte exprimarea unui punct de vedere asupra modificării în discuţie.

În sprijinul celor de mai sus, vă punem la dispoziţie informaţiile publice aflate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=196dde58-fc7f-4012-8ac2-8cc509e42912|InfoCSM

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media


Comunicat de presă privind apărarea independenţei sistemului judiciar

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


05.07.2018

Comunicat de presă

privind apărarea independenţei sistemului judiciar

 

În şedinţa din data de 04.07.2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât apărarea independenţei sistemului judiciar faţă de atacurile recente ale unor reprezentanţi ai celorlalte puteri.

Discursurile unor lideri politici din cadrul întâlnirii publice „Stop abuzurilor din justiţie”, din data de 09.06.2018, au pus sub semnul îndoielii corectitudinea derulării procedurilor judiciare, afectând în mod grav independenţa sistemului judiciar. De asemenea, afirmaţiile făcute în cadrul unei emisiuni TV din data de 10.06.2018, de către preşedintele Camerei Deputaţilor, sunt de natură să genereze presiuni cu privire la modul de instrumentare a unei cauze penale.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigură societatea românească de faptul că magistratura îşi exercită atribuţiile conform standardelor constituţionale şi face un apel ferm la responsabilitate din partea clasei politice, în vederea garantării respectării principiilor separaţiei şi al echilibrului între puterile statului.

          Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media


Mesajul reprezentanţilor societăţii civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia Zilei Justiţiei - 1 iulie 2018.

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


Mesaj de “Ziua justiţiei”

În România “Ziua justiţiei” se organizează, anual, în prima duminică a lunii iulie, fiind instituită începând cu anul 1994. Implicarea civică se impune cu necesitate ştiind că cetăţeanul a fost, este şi va fi întotdeauna destinatarul şi depozitarul tuturor actelor de justiţie.

Societatea civilă crede cu fermitate în statul de drept şi în colaborarea instituţională a autorităţii judecătoreşti potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în cadrul democraţiei constituţionale.

Societatea civilă crede într-o justiţie care se înfăptuieşte în numele legii, o justiţie imparţială şi egală pentru toţi, într-o justiţie conectată cu societatea pe care o respectă și slujește prin misiunea sa nobilă.

În anul Centenarului Marii Uniri (1918-2018) şi la ceas aniversar, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile  îşi exprimă speranţa că autoritatea judecătorească are sursele şi resursele interne necesare, ca administrând mai eficient punctele tari să utilizeze toate oportunităţile pentru a atenua şi elimina punctele slabe şi ameninţările, în condiţii de  independenţă, de imparţialitate şi de echidistanţă, responsabilitate și neimplicare politică în conformitate strictă cu actele normative aflate în vigoare.

Soluționarea cu deschidere și onestitate a tuturor disfuncțiilor este în interesul viitorului societății românești care depinde de tot ceea ce facem în prezent asumând că adevărul nu dăunează niciodată unei cauze drepte.

Societatea civilă îşi doreşte ca justiţia să se exercite cu fermitate şi demnitate, în mod exclusiv în spiritul şi litera legii, să continue să fie şi să se dezvolte ca serviciu public aflat în slujba cetăţeanului, ştiind că întotdeauna  beneficiarul final este justiţiabilul.

La mulți ani justiției române, tuturor judecătorilor, procurorilor, avocaților, consilierilor juridici, grefierilor, executorilor judecătoreşti și  celorlalte profesii juridice!

 

Duminică, 1 iulie 2018,

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai societăţii civile

 


Mesajul doamnei judecător Simona Camelia Marcu, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, cu ocazia Zilei Justiției - 1 iulie 2018

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


01.07.2018

Mesajul doamnei judecător Simona Camelia Marcu, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii,  cu ocazia  Zilei Justiției - 1 iulie 2018

 

Sărbătorim în fiecare an, începând cu anul 1994, „Ziua Justiției”, prilej de bilanț și satisfacție, dar și de reflecție asupra actului de justiție, ca serviciu public în slujba cetățeanului.

Îi felicit pe toți magistrații care și-au desfășurat activitatea cu deplina respectare a legii și a valorilor fundamentale ale societății democratice.

Aduc mulțumiri, în același timp, celorlalți profesioniști ai dreptului pentru buna colaborare, având convingerea că numai împreună vom reuși să creăm un climat de încredere și respect, atât de necesar în această perioadă marcată de tensiuni.

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenței justiției, şi-a afirmat constant determinarea de a acționa hotărât pentru o justiție puternică și dreaptă.

Vă urez succes și fie ca împreună să reușim să menținem echilibrul balanței Zeiței Themis.

 

Judecător Simona Camelia Marcu

Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

 


Comunicat de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


29.06.2018

Comunicat de presă

Consiliul Superior al Magistraturii a organizat azi, 29 iunie 2018, la sediul din București, Calea Plevnei nr. 141B, Sector 6, o manifestare de tipul „Porți Deschise” prilejuită de aniversarea „Zilei Justiției.
La eveniment au participat, auditori de justiție - Institutul Național al Magistraturii, cursanți ai Școlii Naționale de Grefieri, reprezentanți ai mass media.
Cu această ocazie au fost prezentate vizitatorilor interesați activitatea instituției, detaliile despre relația cu celelalte instituții cât și despre rolul Consiliului în cariera magistraţilor şi au fost invitați la dialog, în sala Plenului, cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii.
La această întâlnire au fost prezenţi, din partea Consiliului Superior al Magistraturii: doamna judecător Simona Camelia Marcu, președintele în exercițiu al Consiliului Superior al Magistraturii, doamnele judecător Andrea Annamaria Chiş şi Nicoleta Margareta Ţînţ, membri aleși ai Consiliului, precum şi  reprezentanţi  ai aparatului tehnic din cadrul Consiliului.
Vizita a suscitat interesul participanţilor, depăşind cu mult programul stabilit de organizatori.
Instituită în anul 1994, prin Hotărârea nr. 364 a Guvernului României, Ziua Justiției se sărbătorește, potrivit articolului 2 al acestei Hotărâri, în prima duminică a lunii iulie, respectiv la 1 iulie anul acesta.
Ziua Justiției are menirea de a marca rolul şi importanța puterii judecătorești în consolidarea statului de drept, iar scopul activităţilor desfăşurate astăzi este  acela de a aduce justiţia în atenţia publicului şi de a reaminti că este un serviciu pentru cetăţeni.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Descarcă fotografiiInformare de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


26.06.2018

Informare de presă

Consiliul Superior al Magistraturii va organiza în data de 29 iunie 2018, între orele 10:00 - 13:00, la sediul din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141B, Sector 6, o manifestare de tipul „Porţi Deschise”  prilejuită de aniversarea „Zilei Justiţiei”.

Evenimentul este dedicat cetăţenilor, studenţilor, auditorilor de justiţie, cursanţilor Şcolii Naţionale de Grefieri, Institutului Naţional Pentru Pregătirea Avocaţilor, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul justiţiei, reprezentanţilor mass media, iar scopul activităţilor desfăşurate este de a aduce justiţia în atenţia acestora şi de a reaminti că este un serviciu pentru cetăţeni.

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media


Harta CSM

Mergi la începutul paginii