Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Skip Navigation LinksCSM1909 > Arhivă comunicate
 Caută
Comunicate - prima pagină

FERPAR

Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă profundul regret pentru încetarea din viață a doamnei Mihaela Iuliana Șerban, judecător în cadrul Curții de Apel Constanța. Dumnezeu să o odihnească!

FERPAR

Suntem alături de doamna judecător Mariana Ghena, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, în greaua suferinţă cauzată de pierderea tatălui.
Sincere condoleanţe!


Comunicat privind poziţia publică a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la declaraţiile publice ale domnului Călin Popescu- Tăriceanu, preşedintele Senatului României.

14 martie 2019
COMUNICAT   
privind poziţia publică a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la declaraţiile publice ale domnului Călin Popescu- Tăriceanu, preşedintele Senatului României
 
Secţia pentru procurori dezavuează public declaraţiile domnului Călin Popescu- Tăriceanu, preşedintele Senatului României, din data de 13 martie 2018, în cadrul emisiunii ,,Jurnalul de seară”, difuzată de postul de televiziune Digi 24.
Având  în vedere lansarea, preluarea şi amplificarea în spaţiul public, prin intermediul mass media, a unor afirmaţii foarte grave privitoare la activitatea procurorilor, Secţia constată că acestea s-au intensificat, dobândind un real potenţial de afectare a reputaţiei profesionale, a demnităţii şi prestigiului profesiei de procuror.
Secţia pentru procurori subliniază că activitatea corpului profesional al procurorilor se desfăşoară conform dispoziţiilor legale, cu respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor faţă de care se desfăşoară proceduri penale.
Acreditarea ideii în spaţiul public că procurorii îşi desfăşoară activitatea în mod abuziv, cu depăşirea cadrului legal aplicabil, depăşeste limitele discursului public acceptabil, cu consecinţa încălcării demnităţii profesionale şi a prestigiului funcţiei de procuror.
Secţia pentru procurori, fără a încălca  dreptul la liberă exprimare al oricărui cetăţean, atrage atenţia că discursul public trebuie să fie unul echilibrat, care să nu aducă atingere activităţii procurorilor şi imaginii de ansamblu a acestui corp profesional şi reaminteşte înalţilor reprezentanţi ai statului că respectarea principiului separaţiei puterilor în stat şi al cooperării loiale impune, înainte de toate, respect reciproc şi responsabilitate.
 
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

COMUNICAT DE PRESĂ privind poziția publică a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

11 Martie 2019
COMUNICAT DE PRESĂ
privind poziția publică a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
 
         Având în vedere întregul context actual reprezentat de poziția publică a unor magistrați referitoare la desemnarea unei delegații de aproximativ 30 de judecători și procurori care să se deplaseze la Bruxelles pentru a discuta cu membrii Comisiei Europene, pozițiile exprimate de judecători în cadrul adunărilor generale, precum și cele două scrisori publice adresate Consiliului Superior al Magistraturii de către conducerile tribunalelor și curților de apel din țară,
         Secția pentru judecători subliniază rolul constituțional și legal al Consiliului Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenței justiției și autoritate reprezentativă a sistemului de justiție în raport cu alte instituții ori autorități publice, atât naționale, cât și internaționale.
         Secția asigură opinia publică și întreg corpul magistraților că va analiza toate problemele ridicate în cadrul adunărilor generale ale instanțelor judecătorești, care fac obiectul hotărârilor adoptate de acestea în ultima perioadă, precum și aspectele învederate în cele două scrisori deschise și va întreprinde toate demersurile legale pentru apărarea și garantarea independenței justiției, urmând să adopte reacții instituționale în acest sens.
         Totodată, Secția pentru judecători adresează un apel la responsabilitate și echilibru către întregul corp al judecătorilor, chemându-i pe aceștia să susțină Consiliul Superior al Magistraturii în adoptarea unei poziții comune și unitare în vederea îndeplinirii rolului său constituțional.
 
SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

COMUNICAT privind poziția publică a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

                                                                                                    08 Martie 2019

COMUNICAT   
privind poziția publică a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

 

   În urma centralizării punctelor de vedere exprimate în cadrul adunărilor generale ale procurorilor convocate prin Hotărârea nr. 95/20.02.2019, Secția pentru procurori informează opinia publică și corpul magistraților că toate adunările generale au susținut punctul de vedere al secției, în sensul abrogării tuturor prevederilor din OUG nr. 7/2019 referitoare la Ministerul Public.

   În acest context, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii își exprimă îngrijorarea cu privire la modificarea succesivă a legilor justiţiei, prin 5 ordonanţe de urgenţă adoptate într-un interval de câteva luni, de natură a bulversa activitatea magistraţilor şi a instituţiilor din sistemul judiciar.

   Totodată, Secția pentru procurori îşi exprimă dezaprobarea cu privire la împrejurarea publicării în Monitorul Oficial a unor acte normative emise de Guvern diferite în conţinut faţă de cele înaintate Consiliului Superior al Magistraturii spre avizare.

   Astfel, constatăm că în forma publicată în Monitorul Oficial a OUG nr. 12/2019 sunt prevăzute două noi articole referitoare la desfășurarea activității în cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție de către ofițeri sau agenți de poliție judiciară ori de către specialiști în domeniul prelucrării și valorificării informațiilor, economic, financiar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, în condiţiile în care forma înaintată Consiliului Superior al Magistraturii spre avizare nu cuprindea nicio dispoziție referitoare la această secţie.

    De asemenea, forma publicată în Monitorul Oficial a OUG nr. 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea de către România a Regulamentului UE 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European, cuprinde o modificare faţă de varianta avizată favorabil de către Consiliul Superior al Magistraturii, în sensul că din comisia de selecție face parte președintele Consiliului Superior al Magistraturii, iar nu un membru desemnat de Plen.

   În contextul în care în spaţiul public au fost vehiculate informaţii contradictorii privind numărul şi modul de sesizare în cauzele penale privind magistraţi, Secția pentru procurori reaminteşte următoarele date statistice privind activitatea întregului Minister Public:

  • În cursul anului 2016 numărul total al cauzelor de soluționat a fost de 4.579, dintre care 94 de cauze înregistrate în urma sesizării din oficiu (2%), fiind soluționate un număr de 2.860 de cauze, 19 cauze prin trimitere în judecată și 2.841 de cauze prin clasare.
  • În cursul anului 2017 numărul total al cauzelor de soluționat a fost de 4.034, dintre care 77 de cauze înregistrate în urma sesizării din oficiu (1,9%), fiind soluționate un număr de 2580 de cauze, 10 cauze prin trimitere în judecată și 2569 de cauze prin clasare.
  • În prima jumătate a anului 2018 numărul total al cauzelor de soluționat a fost de 2.321, dintre care 39 de cauze înregistrate în urma sesizării din oficiu (1,68%), fiind soluționate un număr de 1.008 cauze, 3 cauze prin trimitere în judecată și 1.004 cauze prin clasare.

     Cu referire la situația statistică a cauzelor preluate de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, din raportul de activitate al Secţiei pe anul 2018 rezultă că au fost preluate 1242 cauze de pe rolul celorlalte parchete, dintre care 105 dosare au fost soluționate în cursul anului 2018, respectiv 103 cauze prin clasare, iar în 2 cauze s-a dispus trimiterea în judecată.

 

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

Ultima actualizare: 08.03.2019

Ultima actualizare: 05.03.2019

Ultima actualizare: 05.03.2019

INFORMARE DE PRESĂ

26 februarie 2019
INFORMARE DE PRESĂ

În ședința din 26.02.2019, Secția pentru procurori a decis respingerea propunerilor formulate de D.N.A. de prelungire a delegărilor în două funcții de conducere din cadrul acestei structuri, respectiv aceea de procuror șef al Secției de combatere a corupției și de procuror șef al Secției judiciare penale.
La adoptarea acestei hotărâri s-a avut în vedere intrarea în vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 7/2019 care interzic delegările în funcții de conducere din cadrul parchetelor pentru care numirea se face de Președintele României.
Ca efect al acestei măsuri, funcțiile se vor vacanta pe o perioadă a cărei durată nu poate fi anticipată, cu consecințe asupra exercitării atribuțiilor specifice, dintre care menționăm doar pe cea privind verificarea legalității și temeiniciei rechizitoriilor.
Secția de procurori atrage atenția încă o dată asupra efectelor O.U.G. nr. 7/2019 asupra activității Ministerului Public, reiterând în acest context necesitatea abrogării tuturor prevederilor din actul normativ menționat, care sunt de natură să afecteze această activitate.
 

INFORMARE DE PRESĂ

25 februarie 2019

Informare de presă

 

Având în vedere interesul public justificat, legat de modul în care Consiliul Superior al Magistraturii şi-a exercitat prerogativele legale referitoare la şedinţa Plenului de azi şi întrevederea de la sediul Guvernului României,

În scopul informării corecte, atât a magistraţilor, cât şi a opiniei publice în general,

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

aduce la cunoştinţă publică următoarele:

Situaţia generată de adoptarea O.U.G. nr. 7/2019 a determinat convocarea pentru astăzi, 25 februarie 2019, a Plenului Consilului Superior al Magistraturii în vederea dezbaterii efectelor adoptării ordonanţei şi stabilirea demersurilor care se impun a fi efectuate de către Consiliu.

Cu referire la propunerile Consiliului, acestea au în vedere următoarele: Necesitatea amânării sau a modificării unor dispoziţii referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, concursul de admitere în magistratură, formarea iniţială a auditorilor de justiţie, stagiul judecătorilor şi procurorilor, examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor, concursul de promovare în funcţii de execuţie şi de numire în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor sau concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost semnalată de Consiliul Superior al Magistraturii încă din anul 2018.

Din această perspectivă, sunt relevante cele reţinute de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în Hotărârea Plenului nr. 1038 din 13 noiembrie 2018, prin care a fost avizat favorabil, cu observaţii, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul Justiţiei şi care a cuprins, în Anexă, propuneri referitoare la toate aspectele anterior menţionate.

Pentru a da eficienţă propunerilor formulate de Plen, aceste aspecte au fost reiterate ulterior, prin sesizări adresate autorităţii executive, atât în anul 2018, cât şi în anul 2019, de către preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere caracterul urgent al multora dintre măsurile propuse.

Toţi membrii Consiliului s-au exprimat ferm în sensul că principiul cooperării loiale interinstituţionale impune acordarea unui termen rezonabil pentru exprimarea avizului consultativ, chiar şi în situaţiile în care adoptarea unui act normativ reclamă urgenţă.

În baza mandatului acordat astăzi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele a participat la întâlnirea organizată la sediul Guvernului României, cu Premierul României.

În urma acestor discuţii, s-a agreat propunerea Consiliului Superior al Magistraturii privitoare la asigurarea unui termen rezonabil pentru emiterea avizului, menţinerea solicitărilor formulate de Consiliu, precum şi măsura abrogării modificărilor aduse dispoziţiilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor referitoare la posibilitatea numirii judecătorilor în funcţii de conducere la unităţile de parchet, dar şi revenirea asupra dispozițiilor care vizează drepturile specialiştilor IT.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii îşi reafirmă deschiderea permanentă către dialog, atât cu magistraţii, cu reprezentanţii celorlalte puteri şi, în general, cu întreaga societate.


Harta CSM

Mergi la începutul paginii