Skip Navigation LinksPagina principală > Arhivă comunicate
Caută în site Caută

Comunicate - prima pagină

INFORMARE DE PRESĂ privind întâlnirea preşedinţilor de tribunale cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei

24 Mai 2024

 

INFORMARE DE PRESĂ

privind întâlnirea preşedinţilor de tribunale cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei

 

În perioada 23-24 mai 2024 a avut loc întâlnirea președinților de tribunale cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii și reprezentanții Ministerului Justiției, cu participarea preşedintelui Curţii de Apel Braşov, doamna judecător Daniela Niculeasa, organizată de conducerea Tribunalului Brașov, cu tema “Bune practici organizatorice”, cadru în care au fost dezbătute probleme de interes major şi dificultăţile cu care se confruntă în prezent instanţele judecătoreşti, din perspectiva resurselor umane şi a infrastructurii existente.

Consiliul Superior al Magistraturii a fost reprezentat în cadrul reuniunii de către doamna judecător Laura Radu, domnul judecător Narcis Erculescu, domnul judecător Liviu Odagiu, doamna judecător Graţiela Milu şi domnul judecător Claudiu Drăguşin, membri aleşi ai Consiliului.

Agenda dezbaterilor a inclus, printre altele, teme precum digitalizarea sistemului judiciar, respectiv dosarul electronic şi aplicaţiile ECRIS-STATIS corelate cu normarea activităţii, situaţia arhivării dosarelor şi serviciile de arhivare externalizată, dar şi aspecte particulare în activitatea Biroului de Informare şi Relaţii cu Publicul al instanţelor.

Totodată, au fost dezbătute aspecte generale din perspectiva intrării în vigoare a Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, fiind adoptată o scrisoare deschisă prin care preşedinţii tribunalelor au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi Ministerului Justiţiei să demareze proceduri pentru amânarea intrării în vigoare a Legii nr. 11/2024 până la armonizarea acesteia cu ansamblul actelor normative ce reglementează funcţionarea instanţelor judecătoreşti.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au felicitat participanţii la întâlnire pentru activitatea desfăşurată şi efortul susţinut în realizarea unui act de justiţie de calitate, adresând încurajări profesionale şi mult succes în activitate.

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Ultima actualizare: 24.05.2024 14:28

Mesajul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia Zilei Europei

09 Mai 2024

 

Mesajul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia Zilei Europei

 

 La data de 09 mai, în fiecare an, sărbătorim Ziua Europei, simbol ce promovează şi celebrează pacea şi unitatea în rândul europenilor şi care  marchează un moment istoric esenţial, când la 09 mai 1950 a fost rostită „Declaraţia Schuman”, considerată piatra de temelie a Uniunii Europene.

România a devenit stat membru al Uniunii Europene în anul 2007, continunându-şi parcursul european constant în evoluţia democraţiei, a statului de drept, precum şi a valorilor comune privind garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, care includ şi liberul acces la justiţie. 

Justiția este unul dintre instrumentele care contribuie la pace și unitate, astfel că, și cu acest prilej, la 74 de ani de la acest moment istoric, Consiliul Superior al Magistraturii subliniază profesionalismul şi implicarea activă a celor care slujesc sistemul judiciar în efortul de a garanta respectarea drepturilor și libertăților omului, așa cum acestea sunt consfințite la nivelul standardului european prin tratatele la care România este parte.

Prin întreaga sa activitate, Consiliul, în calitate de garant al independenței justiției, este preocupat de îndeplinirea cu responsabilitate a justiției ca serviciu public, dar şi de consolidarea statului de drept ca pilon al unei democrații puternice şi loiale drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Este important să reamintim, pentru întreaga societate, că justiția din România se înscrie în standardele de modernitate europene aflate într-o continuă evoluţie, iar sistemul judiciar românesc a atins un moment de maturitate şi înalt profesionalism, care trebuie menţinut şi susţinut prin efortul comun al tuturor instituţiilor responsabile pentru buna funcţionare a justiţiei.

  

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Ultima actualizare: 09.05.2024 11:31 Detalii

Ultima actualizare: 07.05.2024 09:54 Detalii

COMUNICAT DE PRESĂ privind sesizarea Inspecţiei Judiciare cu privire la un judecător din cadrul Judecătoriei Iaşi

26 Aprilie 2024

 

COMUNICAT DE PRESĂ

privind sesizarea Inspecţiei Judiciare cu privire la un judecător din cadrul Judecătoriei Iaşi

 

În temeiul dispozițiilor art. 45 din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Inspecției Judiciare în vederea efectuării de verificări, potrivit competențelor legale, cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unor eventuale abateri disciplinare de către un judecător din cadrul Judecătoriei Iaşi.

Sesizarea se întemeiază pe aspectele apărute în mass media în cursul zilelor de 24, 25 şi 26 aprilie 2024, referitoare la atitudini nedemne în timpul serviciului faţă de avocaţi şi justiţiabili, precum şi la eventuale situaţii de nerespectare, în mod repetat şi din motive imputabile, a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile.

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Ultima actualizare: 26.04.2024 10:58 Detalii

Ultima actualizare: 26.04.2024 09:49 Detalii

Ultima actualizare: 26.04.2024 09:49 Detalii

DECLARAȚIE comună a Secției pentru judecători și a reprezentanților societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din România și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova

25 Aprilie 2024

DECLARAȚIE

comună a Secției pentru judecători și a reprezentanților societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din România și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova

 

Adoptată la București, 25 aprilie 2024,

În ședința comună a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii din România şi a reprezentanților societății civile ai Consiliului, împreună cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova, zi care marchează împlinirea a 19 ani de la semnarea, la Luxemburg, a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, au fost puse în discuție aspecte privind consolidarea colaborării celor două Consilii în domenii de interes comun referitoare la sistemele judiciare din cele două state.

Membrii Consiliului din Republica Moldova au prezentat provocările cu care se confruntă în procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum și în contextul procesului de screening explicativ asupra acquis-ului comunitar.

Totodată, au fost discutate problemele stringente cu care se confruntă, pe de o parte, judecătorii și personalul instanțelor de judecată, iar pe de altă parte, justițiabilii.

În același timp, s-a exprimat importanța obiectivului de transparență instituțională și comunicare publică, premise ale creșterii gradului de încredere a societății în sistemul judiciar.

Membrii Consiliului din România, Secția pentru judecători și reprezentanții societății civile, au prezentat bunele practici în materie de organizare judiciară, precum și din perspectiva mecanismelor de garantare a independenței justiției, raportat la standardele europene, fiind împărtășite experiențele procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, din perspectiva sistemului judiciar.

Alte teme comune dezbătute în cadrul reuniunii au vizat cariera judecătorilor, volumul de muncă, vacanța funcției, evaluarea psihologică, dar și provocări întâmpinate de sistemul judiciar din Moldova precum: derularea şedinţelor de judecată în ordine şi siguranţă în sediile instanţelor, demisiile judecătorilor ca urmare a demarării procedurilor de vetting în Republica Moldova, precum și alte teme de interes privind justiţia.

În finalul discuțiilor, membrii celor două Consilii au subliniat preocuparea comună pentru continuarea colaborării și a dialogului susținut în scopul asigurării unui sprijin instituțional țintit în direcția schimbului de experiență ce va servi Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova în armonizarea legislației naționale cu normele europene.

Ultima actualizare: 25.04.2024 15:57

Comunicat de presă referitor la soluţia pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară cu privire la propunerea de suspendare din funcţie a unui judecător

24 Aprilie 2024

 

Comunicat de presă referitor la soluţia pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară cu privire la propunerea de suspendare din funcţie a unui judecător

 

Având în vedere interesul public manifestat, Secţia pentru judecători în materie disciplinară abilitează Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu mass media să aducă la cunoștință publică următoarele:

Prin hotărârea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară nr. 8J din data de 24 aprilie 2024 a fost respinsă, în unanimitate, ca neîntemeiată propunerea Inspecţiei Judiciare de suspendare din funcție a doamnei Popoviciu Ioana Ancuţa, judecător în cadrul Judecătoriei Mangalia.

În esenţă, pentru a pronunța această soluţie, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a reţinut că suspendarea din funcţie a unui judecător se poate dispune numai în condiţiile strict prevăzute de dispoziţiile art. 52 din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Astfel, textul de lege menționat prevede expres două situații ce pot atrage această măsură, respectiv:

1. dacă exercitarea în continuare a funcției ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare;

sau

2. dacă procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei.

Analizând motivele invocate de Inspecția Judiciară în formularea propunerii de suspendare din funcție, Secția a reținut că, în cauza de faţă, nu au fost identificate elemente de natura celor care pot fi circumscrise cazurilor reglementate de textul de lege.

Cu referire la primul caz ce permite măsura suspendării, Secţia a reţinut că exercitarea în continuare a funcției de către doamna judecător Popoviciu Ioana Ancuța nu este de natură a afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurii disciplinare faţă de aceasta.

Astfel, aspectele prezentate în spaţiul public au vizat critici aduse modalității în care doamna judecător a desfășurat cercetarea judecătorească într-un dosar penal, pentru care există alte remedii procesuale. De asemenea, aspectele privind încălcarea normelor de procedură penală pot fi invocate și prin formularea căilor legale de atac şi pot prezenta relevanţă pentru stabilirea vinovăţiei judecătorului în situaţia exercitării unei acțiuni disciplinare.

Cu referire la cel de-al doilea caz ce permite măsura suspendării, Secția a reținut că procedura disciplinară, prin ea însăși, nu este de natură a aduce atingere prestigiului justiției, rolul ei fiind, dimpotrivă, acela de a sancționa conduitele neconforme tocmai în scopul de a contribui la asigurarea prestigiului justiției.

Secția a constatat, totodată, și împrejurarea că până la acest moment nu s-a exercitat acțiunea disciplinară împotriva doamnei judecător Popoviciu Ioana Ancuța, deși președintele Consiliului Superior al Magistraturii a dispus, încă din 23.02.2024, sesizarea Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările legale cu privire la aspectele decelate în presă în datele de 22 și 23 februarie 2024.

Respingerea propunerii de suspendare nu afectează derularea în continuare a procedurii disciplinare faţă de judecătorul vizat, fiind în competenţa Inspecţiei Judiciare prerogativa legală de a exercita acţiunea disciplinară dacă apreciază întrunite condiţiile legale.

  

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Ultima actualizare: 24.04.2024 18:29

Ultima actualizare: 22.04.2024 12:36 Detalii

Ultima actualizare: 22.04.2024 11:15 Detalii

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro

Acest portal utilizează cookies pentru a asigura o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Mai multe informații.