Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Skip Navigation LinksCSM1909 > Arhivă comunicate
 Caută
Comunicate - prima pagină

DREPT LA REPLICĂ cu privire la temele mediatice speculative lansate de unele publicații online în legătură cu intervenția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii în procese aflate în curs de soluționare

 

18 Ianuarie 2019

DREPT LA REPLICĂ

cu privire la temele mediatice speculative lansate de unele publicații online în legătură cu intervenția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii în procese aflate în curs de soluționare

 

În data de 18.01.2019 au fost lansate în spațiul public două articole cu titlul „Alertă! Fără precedent! Președinta CSM și șeful Inspecției Judiciare intervin în procese ca să își acopere urmele și să nu fie sesizată CJUE!” și „Președintele CSM și șeful Inspecției Judiciare intervin în procese ca să nu fie sesizată CJUE” ce acreditează ideea unei ingerințe nepermise, având ca efect încălcarea independenței judecătorilor învestiți cu soluționarea cauzelor, din partea Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii arată că în dosarul amintit a fost formulată o cerere de strămutare și de suspendare a judecății prevăzută de Codul de procedură civilă care nu are nicio legătură cu procedura de apărare a independenței judecătorilor sau procurorilor, cerere pe care părțile o pot formula în procesul civil atunci când apreciază că se impune și care se află în curs de judecată.

Președintele Consiliului arată că niciodată nu a negat dreptul magistraților de a formula cerere de apărare a independenței în acord cu dispozițiile Legii 317/2004, ci mai mult decât atât, le-a susținut atunci când s-a impus, fiind admise de către Plen și Secții mai multe astfel de cereri în ultima perioadă, iar altele se află în curs de soluționare.

De asemenea, arată că în vederea garantării independenței și imparțialității judecătorilor învestiți cu soluționarea cererilor amintite în articolele de presă, Președintele Consiliului înțelege ca la acest moment procesual să nu dezvolte cuprinsul cererilor în prezentul drept la replică, însă ulterior soluționării acestora vor fi clarificate mai multe aspecte, inclusiv denumirea memoriului semnat de judecători, la care se face referire în articole, în raport de conținutul său concret ce nu vizează nicio cerere de apărare a independenței.

Astfel de speculații proprii autorilor afectează în mod grav reputația profesională, demnitatea și imaginea Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, precum și a puterii judecătorești în ansamblul său, insuflând percepției publice ideea că s-ar recurge la mijloace în afara cadrului legal pentru a încălca independența judecătorilor, cât și imaginea unei puteri judecătorești ușor influențabilă, firavă și cu potențial de intimidare.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii atrage atenția că modul de soluționare al cererilor formulate în cadrul dosarelor în curs de judecată de către instanțele judecătorești se realizează numai în acord cu dispozițiile legale aplicabile, precum și cu respectarea independenței și imparțialității judecătorilor, indiferent de calitatea părților implicate în proces.

Prin urmare, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii subliniază că informațiile publicate în cuprinsul articolelor menționate speculează, cu impact negativ, cu privire la o cerere legal formulată în cauză, aflată în curs de soluționare, și adresează solicitarea către instituțiile de presă care au publicat informații de acest gen de a proceda la publicarea prezentului drept la replică în vederea unei corecte informări a opiniei publice.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii


COMUNICAT DE PRESĂ referitor la poziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu atitudinea publică a Partidului Național Liberal exprimată prin comunicatul de presă emis la data de 15.01.2019, privind sesizarea cu acțiunea disciplinară de către Inspecția Judiciară în legătură cu activitatea unor procurori cu ocazia evenimentelor din 10 august 2018

16 Ianuarie 2019
COMUNICAT DE PRESĂ
         Referitor la poziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu atitudinea publică a Partidului Național Liberal exprimată prin comunicatul de presă emis la data de 15.01.2019, privind sesizarea cu acțiunea disciplinară de către Inspecția Judiciară în legătură cu activitatea unor procurori cu ocazia evenimentelor din 10 august 2018
         
Având în vedere lansarea, prin comunicatul de presă emis la data de 15.01.2019, a unor afirmații grave cu privire la modalitatea în care ar trebui derulată cercetarea disciplinară și indicarea soluției ce ar trebui pronunțată, apreciind că acestea au un real potențial de afectare a independenței și imparțialității, precum și a credibilității și prestigiului justiției,
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii își manifestă dezacordul față de exprimarea publică, cu depășirea limitelor admisibile ale discursului public a unor astfel de opinii privind modalitatea de efectuare a cercetării disciplinare, modul în care membrii Consiliului ar trebui să își desfășoare activitatea și indicarea unei soluții ce ar trebui pronunțată cu privire la acțiunea disciplinară exercitată.
Președintele Consiliului, respectând dreptul la opinie al tuturor cetățenilor și fără a aduce atingere libertății de exprimare a oricărei persoane sau a presei, atrage atenția cu privire la necesitatea unei abordări echilibrate și rezonabile a dezbaterii publice, cu respectarea separației și echilibrului puterilor în stat, precum și a independenței justiției și reiterează imperativul unui mesaj public echilibrat și responsabil, care să consolideze încrederea cetățeanului în actul de justiție.
Totodată, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii subliniază faptul că analiza vinovăției și sancționarea disciplinară a procurorilor este atributul exclusiv al Secției pentru procurori, precum și al Înaltei Curți de Casație și Justiție în situația exercitării căii de atac.
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii

COMUNICAT DE PRESĂ referitor la aspecte relevate în spaţiul public din conţinutul Ordonanţei din 09.01.2019 emisă în dosarul nr. 21/P/2018 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie

 15 ianuarie 2019
COMUNICAT DE PRESĂ
Referitor la aspecte relevate în spaţiul public din conţinutul Ordonanţei din 09.01.2019 emisă în dosarul nr. 21/P/2018 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
 
Secţia pentru judecători din Cadrul Consiliului Superior al Magistraturii reţine următoarele,
Potrivit declaraţiei formulate de o persoană vătămată cu privire la presupuse solicitări adresate de un procuror, în absenţa autorizărilor prevăzute de lege, în legătură cu supravegherea vieţii private a judecătorilor, respectiv modalitatea de efectuare a concediilor, locaţia şi anturajul cu care îşi petreceau concediile, precum şi cu privire la urmărirea tranzacţiilor bancare efectuate de judecători şi traseul pe care judecătorii îl urmau zilnic,
Secţia pentru judecători atrage atenţia în mod ferm, cu privire la pericolul ca astfel de presupuse practici să se constituie într-o modalitate de lucru a unor procurori în scopul încălcării în mod grav a independenţei judecătorilor, cu consecinţa afectării actului de justiţie, în detrimentul drepturilor şi libertărţilor fundamentale ale cetăţenilor.
Secţia îşi asumă în continuare aplicarea în concret a mecanismelor prevăzute de lege în vederea autoreglării oricăror derapaje de la legalitate în interiorul puterii judecătoreşti şi asigură pe toţi cetăţenii de îndeplinirea misiunii constituţionale cu care membrii au fost învestiţi, subliniind că în nicio situaţie nu va acoperi încălcări ale legii.
SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Informare de presă

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14.01.2019

INFORMARE DE PRESĂ

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoştinţă următoarele:

Consiliul Superior al Magistraturii va organiza luni, 28 ianuarie 2019, începând cu ora 09:00, la Hotelul Capitol, situat în Calea Victoriei nr. 29, sector 1, Bucureşti, Conferinţa de deschidere a Proiectului Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765.

Obiectivul general urmărit prin proiect este îmbunătiţirea şi abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparenţe sporite în interiorul şi exteriorul sistemului, precum şi îmbunătăţirea accesului la justiţie prin creşterea gradului de informare, conştientizarea drepturilor cetăţenilor şi dezvoltarea culturii juridice.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 şi este lansat de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider, în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Inspecţia Judiciară, Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media


Proiecte de management

- domnul VOICU BOGDAN FELICIAN - procuror şef al Secţiei de combatere a traficului de droguri din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunlor de Criminalitate Organizată şi Terorism (proiect de management)
- doamna ALBU ALINA - procuror şef al Secţiei de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunlor de Criminalitate Organizată şi Terorism (proiect de management)
- domnul STOICA DORU GABRIEL - procuror şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunlor de Criminalitate Organizată şi Terorism (proiect de management)


COMUNICAT DE PRESĂ privind înregistrările recent apărute în spaţiul public de la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Oradea

7 ianuarie 2019
 
COMUNICAT DE PRESĂ
privind înregistrările recent apărute în spaţiul public de la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Oradea
 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act, cu maximă îngrijorare, de conţinutul înregistrărilor recent apărute în spaţiul public care relevă, la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Oradea, un mod de lucru având ca finalitate deturnarea scopului justiţiei.
În acest sens, Secţia identifică potenţiale practici de intimidare, de presiune asupra judecătorilor prin ticluirea de dosare, inclusiv prin investigarea relaţiilor personale ori profesionale dintre aceştia în vederea obţinerii unor soluţii favorabile în cauzele instrumentate de respectiva unitate de parchet.
Dată fiind gravitatea afirmaţiilor din înregistrările menţionate, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii solicită Inspecţiei Judiciare şi Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie să deruleze, cu maximă operativitate, cercetările care se impun, absolut necesare pentru protejarea efectivă a independenţei judecătorilor şi pentru garantarea respectării drepturilor cetăţenilor la o justiţie dreaptă.
 
SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII


Comunicat de presă privind lansarea aplicatiei mobile Media CSM

În dorinţa de a răspunde cerinţelor utilizatorilor de îmbunătăţire a accesului la informaţiile publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm1909.ro), la data de 31 decembrie 2018 a fost lansată aplicaţia de ştiri de interes public, Media CSM.  Aplicaţia va oferi in timp real informaţiile publicate pe site-ul CSM, cu posibilitatea filtrării acestora în funcţie de categoriile dorite.

Aplicaţia poate fi descarcată din App Store, folosind pentru căutare cuvintele cheie “Media CSM”.

Aplicația Media CSM este momentan disponibilă doar pentru sistemul IOS – Apple, urmând ca în perioada următoare să fie disponibilă și versiunea pentru Android.


Informare de presă privind Hotărârea Secţiei pentru judecători referitoare la efectele Deciziei nr. 685/2018 a Curţii Constituţionale a României

19 decembrie 2018

Informare de presă

privind Hotărârea Secţiei pentru judecători referitoare la efectele Deciziei nr. 685/2018  a Curţii Constituţionale a României

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoştinţă următoarele:

În şedinţa din data de 19 decembrie 2018, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că, pentru anul 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va organiza tragerea la sorţi a judecătorilor care fac parte din compunerea completurilor de 5 judecători.

Dosarele aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data de 31 decembrie 2018, de competenţa completurilor de 5 judecători, înfiinţate în anul 2018, potrivit regulilor stabilite prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1367/2018, vor fi judecate de aceste completuri.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media


Harta CSM

Mergi la începutul paginii