Skip Navigation LinksPagina principală > Arhivă comunicate
Caută în site Caută

Comunicate - prima pagină

Comunicat de presă, lansare portal ReJust, https://rejust.ro

26 noiembrie 2021

Comunicat de presă

Lansare portal ReJust, https://rejust.ro

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a dispus astăzi lansarea portalului ReJust, o aplicație concepută și dezvoltată pentru a permite cetățenilor și profesioniștilor dreptului accesul gratuit și mult mai facil la hotărârile judecătorești pronunțate de judecătorii, tribunale și curți de apel şi lansează invitația de a accesa aplicația și de a transmite sugestii de îmbunătățire, în vederea definitivării proiectului.

Suplimentar față de celelalte soluții informatice de jurisprudență, portalul ReJust oferă gratuit:

  • acces personalizat, pentru fiecare utilizator, la jurisprudența instanțelor naționale, care cuprinde în prezent peste 26 de milioane de hotărâri judecătorești și încheieri;
  • posibilitatea de salvare a documentelor în contul utilizatorului, pentru accesarea ulterioară;
  • posibilitatea de vizualizare a celorlalte documente emise în același dosar, inclusiv a hotărârilor judecătorești pronunțate în căile de atac îndreptate împotriva unei hotărâri deschise spre vizualizare;
  • posibilitatea de filtrare a rezultatelor utilizând mai multe criterii, mult mai adecvate pentru activitatea profesioniştilor dreptului, inclusiv tipul soluției și tipul documentului sau nivel instanţă;
  • acces suplimentar pentru judecători constând în vizualizarea numărului de dosar în cadrul căruia a fost pronunțată hotărârea deschisă spre vizualizare, urmând a se oferi pentru aceștia, în cel mai scurt timp, acces integral în format neanonimizat la întreaga jurisprudență.

Totodată, la dezvoltarea aplicației s-a avut în vedere respectarea tuturor hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la publicarea jurisprudenței în format anonimizat şi la exceptarea de la publicare a hotărârilor pronunţate în dosarele având caracter confidenţial.

Aplicaţia se actualizează zilnic, astfel încât cele mai noi soluţii vor putea fi accesate în timp util.

Portalul a fost prezentat membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și, în acord cu buna cooperare interinstituțională, președinților Uniunii Naționale a Barourilor din România și Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, precum și directorului Institutului Național al Magistraturii.

Consiliul Superior al Magistraturii va continua să se implice în crearea și dezvoltarea de instrumente apte să faciliteze accesul cetățenilor la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor acestora și dezvoltarea culturii juridice. În acelaşi timp, va continua să pună în aplicare cele mai bune soluţii tehnice care să răspundă necesităţilor specifice în desfăşurarea activităţii de către judecători, procurorii şi toţi ceilalţi profesionişti ai dreptului, parteneri în înfăptuirea actului de justiţie.

Președintele Consiliului mulțumește public personalului Consiliului Superior al Magistraturii și al Tribunalului Argeș pentru dezvoltarea acestui proiect exclusiv prin resurse proprii.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media
Ultima actualizare: 26.11.2021 14:22 Detalii

COMUNICAT

25 noiembrie 2021

COMUNICAT

Având în vedere importanța contribuției mediului universitar pentru îmbunătățirea procesului de selecție a judecătorilor şi procurorilor, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a organizat la data de 25 noiembrie 2021, o întâlnire la care au participat, alături de directorul Institutului Naţional al Magistraturii, decanii Facultăților de Drept a Universității din București - dl. prof. univ. dr. Răzvan Dincă, a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj - dl. conf. univ. dr. Şerban Diaconescu, a Universității din Craiova - dl. prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - d-na conf. univ. dr. Ioana Costea, a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu - dl. conf. univ. dr. Sebastian Spinei și a Universității de Vest din Timișoara - dl. prof. univ. dr. Lucian Bercea.

Președintele Consiliului reafirmă pe această cale opțiunea sistemului judiciar pentru menținerea şi în viitor a actualei structuri a probelor scrise eliminatorii din cadrul concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, consacrată legislativ inclusiv ca urmare a demersurilor Consiliului şi care reunește verificarea de tip grilă, respectiv tip sinteză, ambele fiind de natură să asigure o evaluare reală a candidaţilor, din perspectiva adecvării acestora la viitoarele profesii pe care urmează să le exercite.

Preşedintele Consiliului adresează mulțumiri conducerilor facultăților de drept din Hexagon pentru disponibilitatea de a identifica în comun cele mai bune soluții de compatibilizare a activităților didactice în instituțiile de învățământ superior cu cerințele unei resurse umane de calitate pentru selecția viitorilor magistrați, în vederea realizării dezideratului unui act de justiție la cele mai înalte standarde, în interesul societății.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Ultima actualizare: 25.11.2021 17:07

Ultima actualizare: 19.11.2021 14:35 Detalii

Ultima actualizare: 24.11.2021 10:57 Detalii

Ultima actualizare: 08.11.2021 13:48 Detalii

INFORMARE DE PRESĂ

24 octombrie 2021

 

Informare de presă

 

Prevederile H.G. nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la H.G. nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, justificate în contextul pandemic existent în România, nu vizează activitatea instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea.

În urma analizei, atât direcția internă a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea președintelui CSM, cât și Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență, au apreciat că prevederile H.G. nr.1130/2021 nu intră în conflict și nu sunt aplicabile domeniului justiției odată ce legiuitorul a stabilit printr-un demers legislativ special organizarea și desfășurarea activității instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea în contextul pandemiei de COVID-19.

În consecință, activitatea instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea se va desfășura în aceleași condiții ca și cele anterioare H.G. nr.1130/2021 atât în ceea ce privește actul de judecată și de urmărire penală, cât și ceea ce privește accesul justițiabililor în sediile acestora, cu respectarea strictă a regulilor de protecție luate de autorități în scopul limitării efectelor pandemiei.

Consiliul Superior al Magistraturii respinge și pe această cale speculațiile publice în sensul împotrivirii față de măsurile restrictive luate prin H.G. nr.1130/2021, subliniind că aplicabilitatea acestui act normativ nu vizează activitățile specifice desfășurate de instanțe și parchetele de pe lângă acestea și recomandă, în continuare, respectarea tuturor măsurilor luate de autorități în scopul limitării efectelor pandemiei.

 

Biroul de informare publică și relații cu mass-media
Ultima actualizare: 24.10.2021 20:19 Detalii

Ultima actualizare: 11.10.2021 15:50 Detalii

COMUNICAT

30.09.2021

COMUNICAT

În ședința Secției pentru judecători în materie disciplinară din data de astăzi, 30 septembrie 2021, prin Hotărârea nr.14J s-a decis, cu majoritate, sancționarea disciplinară a doi judecători şi a unui fost judecător din cadrul Tribunalului Călărași. Soluția poate fi accesată aici.

În esență, în sarcina doamnei judecător Ileana Alexandru, s-a reținut prin acțiunea disciplinară că în perioada iulie 2019-aprilie 2021, a formulat singură sau împreună cu alte persoane, în mod sistematic, repetitiv, nenumărate cereri, nefundamentate în fapt și în drept, cu conținut inadecvat ori a făcut afirmații lipsite de respect și decență în cadrul întrunirilor cu caracter profesional; a formulat cereri cu conținut defăimător sau jignitor ori a făcut anumite afirmații de acest gen cu ocazia judecării cauzelor cu care a fost învestită, prin diferite cereri adresate unor organe, instituții ori autorități sau prin cereri în care solicita răspunsuri privind fapte ipotetice sau bazate pe zvonuri; a acordat termene de judecată pentru motive neprevăzute de lege ori a acordat termene de judecată nejustificate în cadrul procedurii de soluționare cererilor de abținere; a formulat mai multe cereri în care a precizat că nu va respecta actele organelor de conducere sau prin care, în pofida existenței unor hotărâri ale colegiului, a solicitat luarea altor măsuri manageriale, din perspectiva intereselor personale, de natură a afecta bunul mers al instanței și de a discrimina alți judecători ai instanței; a analizat legalitatea unei hotărâri a Colegiului de conducere al Tribunalului Călărași, stabilind că este lovită de nulitate absolută, pe calea unei proceduri neprevăzute de lege; a formulat cereri de abținere fără a arăta motivele de incompatibilitate prin încheierea de ședință sau la termenul acordat în acest scop; a formulat multiple plângeri penale împotriva colegilor şi avocaților.

În sarcina domnului judecător Alecxandru Petronel-Iulian, prin acțiunea disciplinară, s-au reținut, în esență, fapte similare celor descrise anterior, precum și formularea de cereri care au avut drept efect împovărarea activității administrative a instanței; acordarea de termene de judecată în foarte multe dosare pentru motive neprevăzute de lege ori prin încălcarea dispozițiilor legale, amânând practic ședințe de judecată întregi, fără a fi luate măsuri; formularea mai multor cereri adresate colegiului de conducere prin care a discreditat profesional persoane din cadrul instanței, precizând că nu va respecta actele organelor de conducere; formularea mai multor cereri de abținere, fără a fi respectate dispozițiile de drept procesual şi acceptând încălcarea dreptului la apărare şi vătămarea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor de a le fi judecată cauza cu celeritate.

În sarcina doamnei Tudorache-Neluța Marinica, judecător în funcție la data săvârșirii faptelor, s-a reținut prin acțiunea disciplinară, în esență, că în perioada 2020-2021, a hărțuit moral persoane din conducerea instanței, precum și alți colegi judecători, în special pe fosta președintă a Tribunalului Călărași; a făcut afirmații lipsite de respect şi decență, în diferite întruniri cu caracter profesional; a formulat cereri care au avut drept efect împovărarea activității administrative a instanței; a formulat mai multe cereri adresate colegiului de conducere ori a făcut anumite afirmații în cadrul ședințelor acestora, ce au fost de natură să discrediteze profesional alte persoane; a precizat în cereri că nu va respecta acte ale organelor de conducere; a formulat cereri cu caracter repetat, insistent sau nejustificat ori formulate la scurt timp de la luarea hotărârilor, ce au necesitat întrunirea colegiului și efectuarea de dezbateri asupra acestora, îngreunând activitatea judecătorilor din cadrul instanței; a analizat legalitatea unei hotărâri a colegiului, în activitatea de judecată, pe calea unei proceduri neprevăzute de lege; nu a respectat hotărârile de colegiu referitoare la planificarea judecătorilor în ședințele de judecată, refuzând participarea la soluționarea cererilor și a cauzelor cu care era învestită.

Facem precizarea că împotriva soluției pronunțate poate fi exercitată calea de atac a recursului, în condițiile legii.

Totodată, având în vedere că în decurs de numai 5 minute de la publicarea ordinii de zi soluționate pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, pe site-ul www.luju.ro a fost publicat un amplu articol ce conținea detalii referitoare la exprimarea opiniilor membrilor completului disciplinar în procesul deliberării asupra cauzei, președintele Consiliului Superior al Magistraturii va sesiza Inspecția Judiciară pentru a cerceta eventuala nerespectare a secretului deliberării și a caracterului confidențial al lucrărilor ședinței în materie disciplinară de către toate persoanele implicate în actul deliberării.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii Mass-Media
Ultima actualizare: 30.09.2021 18:15

Ultima actualizare: 10.09.2021 14:51 Detalii

INFORMARE DE PRESĂ

07 Septembrie 2021

INFORMARE DE PRESĂ

1. În ședința Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 07 septembrie 2021 a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea prealabilă formulată de doamna Diaconescu Melinda, procuror la Direcția Națională Anticorupție, împotriva Hotărârii nr. 825/29.06.2021 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

2. De asemenea, la data de 07 septembrie 2021, Comisia constituită în vederea analizării sesizării privind revocarea inspectorului –șef al Inspecției Judiciare, în baza art.67 alin.5 din Legea nr.317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, cu majoritate, a decis că nu se impune sesizarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru revocarea din funcție a inspectorului – șef.

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA

Ultima actualizare: 07.09.2021 16:39

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro