Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Skip Navigation LinksCSM1909 > Arhivă comunicate
 Caută
Comunicate - prima pagină
INFORMARE DE PRESĂ

16 Iulie 2020

INFORMARE DE PRESĂ

 

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

Continuând dialogul interinstituțional în scopul identificării unor soluții ce vizează resursele umane la nivelul instanțelor judecătorești, astăzi a avut loc la sediul Consiliului Superior al Magistraturii o nouă întâlnire a reprezentanților Consiliului cu ministrul justiției și ministrul finanțelor publice.

Participanții la întâlnire au constatat faptul că, deși volumul de activitate al instanțelor judecătorești a crescut semnificativ, schemele de personal auxiliar au rămas neschimbate, devenind astfel subdimensionate, situație care are repercusiuni negative asupra înfăptuirii actului de justiție.

În consecință, s-a convenit că este necesară majorarea schemelor de personal auxiliar, însă față de realitățile economice actuale, suplimentarea urmează să se realizeze treptat.

Astfel, într-o primă etapă, a fost asumată de către reprezentanții puterii executive alocarea de resurse financiare cu ocazia rectificării bugetare aferente acestui an pentru a acoperi nevoile absolut urgente și care nu mai pot fi amânate.

Posturile care urmează a fi suplimentate vor fi distribuite instanțelor judecătorești exclusiv în baza unor criterii obiective, agreate deopotrivă de Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției.

Consiliul Superior al Magistraturii remarcă deschiderea manifestată în cadrul dialogului purtat, precum și înțelegerea situației critice în care se regăsesc instanțele judecătorești, lipsa personalului auxiliar fiind o problemă cronică şi nerezolvată de mai mulți ani.

Au participat la întâlnire președintele Consiliului Superior al Magistraturii, doamna judecător Nicoleta Ţînţ, alături de alți membri aleși ai Consiliului, respectiv doamna judecător Mariana Ghena, doamna judecător Simona Marcu şi domnul judecător Bogdan Mateescu, ministrul justiției, domnul Cătălin Predoiu și ministrul finanțelor publice, domnul Florin Cîţu.

 

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media


INFORMARE DE PRESĂ în raport de afirmațiile publice din data de 13 iulie 2020 ale doamnei judecător Evelina Oprina, membru ales al CSM

14 Iulie 2020

INFORMARE DE PRESĂ

în raport de afirmațiile publice din data de 13 iulie 2020 ale doamnei judecător Evelina Oprina, membru ales al CSM

 

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat de către conducerea Consiliului să aducă la cunoștință publică următoarele:

1. În privința afirmațiilor formulate la data de 13 iulie 2020 de către doamna judecător Evelina Oprina, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu proiectul TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, precizăm că:

În prezent este în curs de derulare o procedură de verificare standard desfășurată de Direcția Generală Programe Europene Capacitate Administrativă din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu privire la o procedură de achiziție publică realizată în cadrul proiectului, în anul 2018, dată la care doamna judecător nu avea calitatea de manager de proiect.

La nivelul Consiliului Superior al Magistraturii a fost efectuată în consecință o evaluare internă preliminară, cu scopul de a putea răspunde eventualelor solicitări ale autorității de management, solicitări care au fost adresate la data de 10 iulie 2020.

În acest context, generarea în mod prematur a percepției publice cu privire la o eventuală soluție de constatare a existenței unei nereguli poate afecta nu doar imaginea Consiliului Superior al Magistraturii, ci însuși cursul procedurii.

Abordarea este cu atât mai regretabilă cu cât la data de 29.06.2020, doamna judecător Evelina Oprina a formulat cerere de renunțare la calitatea de manager de proiect, solicitare care nu a fost determinată și nici fundamentată de derularea procedurii de verificare, intenția doamnei judecător de a nu mai gestiona acest proiect fiind clar exprimată încă de la acel moment.

Mai mult, potrivit contractului de finanțare încheiat între autoritatea de management și Consiliul Superior al Magistraturii, reprezentarea legală a Consiliului este asigurată exclusiv de președinte, potrivit art. 24 alin. 3 din Legea nr.317/2004.

Prin urmare, este evident că activitățile derulate la nivelul Consiliului au avut în vedere exclusiv conturarea unei opinii instituționale, susținerile privind o eventuală afectare a desfășurării activităților specifice proiectului TAEJ fiind complet nejustificate.

Consiliul Superior al Magistraturii asigură pe această cale opinia publică că proiectul TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, se derulează în continuare conform calendarului, întreaga echipă de proiect desfășurându-și activitatea cu buna-credință și rigoarea necesare atingerii rezultatelor propuse.

2. Afirmațiile făcute la aceeași dată de către doamna judecător Evelina Oprina referitoare la modul de lucru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, fac abstracție în mod voit de modul în care funcționează acest organism colegial. Comisiile de lucru din cadrul Consiliului au rol consultativ, de pregătire a lucrărilor Plenului și Secțiilor, modalitatea de desfășurare a ședințelor fiind, de regulă, nepublică. Maniera de desfășurare a ședințelor și structura minutelor în care se consemnează opiniile conturate sunt de natură să asigure cadrul necesar pentru exprimarea și dezbaterea tuturor punctelor de vedere.

În consecință, susținerile referitoare la pretinsa îngrădire a libertății de exprimare a opiniei de membru sunt nesusținute de practica administrativă constantă a Consiliului. Mai mult, ședințele Plenului și Secțiilor sunt publice, oferind posibilitatea fiecărui membru de a-și expune punctul de vedere în condiții de deplină transparență.

Este regretabil faptul că un judecător, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, care a îndeplinit mai mult de un an atribuția de manager în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii comunicării publice în cadrul sistemului judiciar, a ales o manieră de comunicare publică ce neagă regulile specifice dialogului intern colegial și permite astfel punerea la îndoială a unor proceduri instituționale.

 

         Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass MediaMesajul doamnei judecător Nicoleta Margareta Tînţ, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, cu ocazia Zilei Justiției – 5 iulie 2020

Mesajul doamnei judecător Nicoleta Margareta Tînţ, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, cu ocazia Zilei Justiției – 5 iulie 2020

 

Așa cum obișnuim de peste două decenii, în prima duminică a lunii iulie sărbătorim Ziua Justiției, eveniment cu o deosebită însemnătate pentru profesioniștii dreptului, ce are menirea de a reaminti - simbolic - importanța și rolul unui act de justiție de calitate, ca reper al societății democratice.

Mai mult ca oricând, îmi doresc ca mesajul meu să fie unul de solidaritate și responsabilitate, în momentele dificile prin care trece nu doar societatea românească, ci întreaga omenire.

Cu această ocazie, mulțumesc corpului magistraților pentru curajul, dedicarea și profesionalismul cu care și-au adus la îndeplinire menirea, într-un an marcat de evenimente fără precedent. Îi asigur că eforturile pe care le depun pentru asigurarea funcționării justiției, ca serviciu public în slujba cetățeanului, sunt conștientizate și apreciate.

Îmi exprim, de asemenea, respectul și aprecierea pentru contribuția adusă de ceilalți profesioniști ai dreptului, reușind împreună să garantăm accesul liber la justiție al cetățeanului, indiferent de problemele întâmpinate în condițiile actuale.

Simbolistica profundă a acestei zile de sărbătoare pentru justiția românească îmi oferă ocazia de a reaminti că este datoria noastră, prin unitate profesională şi morală, să identificăm toate pârghiile necesare pentru menținerea actului de justiție la cele mai înalte standarde, în scopul protejării fiecărui cetățean împotriva oricărei forme de arbitrariu. Acest deziderat îl putem atinge numai conlucrând spre găsirea echilibrului social necesar respectării supremației legii.

Consiliul Superior al Magistraturii, ca unic garant constituțional al independenței justiției, reafirmă - și cu această ocazie - determinarea de a acționa constant și hotărât pentru asigurarea independenței justiției ca valoare supremă a oricărui stat de drept şi fundament al protecției drepturilor şi libertăților cetățeanului.

Vă doresc multă sănătate şi succes în activitatea desfășurată!

COMUNICAT DE PRESĂ

19 Iunie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă ferm dezacordul și îngrijorarea față de adoptarea, de către Parlamentul României, a unor măsuri care afectează statutul magistratului.

Astfel, printr-un procedeu legislativ disimulat, a fost adoptată măsura supraimpozitării progresive a pensiei de serviciu a judecătorilor și procurorilor, cu consecința eliminării acestei garanții constituționale.

Consiliul Superior al Magistraturii susține și de această dată, în totalitate, demersul legal al Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, de sesizare a Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare.

În acest sens, Consiliul a transmis Curții Constituționale opinia sa juridică, bazată pe argumentele de neconstituționalitate intrinsecă și extrinsecă a actului normativ adoptat, deduse atât din jurisprudența instanței de contencios constituțional, cât și din reglementări internaționale relevante cu incidență în domeniul statutului magistratului și al independenței justiției.

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis opinia sa juridică argumentată și în susținerea demersului legal al Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație şi Justiție, de sesizare a Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra propunerii legislative privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, prin care a fost modificat statutul judecătorilor în ceea ce privește regimul disciplinar aplicabil acestora.

Astfel, proiectul de lege reglementează din nou abaterea disciplinară care a mai fost anterior introdusă prin dispozițiile art. IV punctul 26 din O.U.G nr. 23/2020, publicată în Monitorul Oficial la data de 12.02.2020, act normativ declarat neconstituțional în ansamblul său de către Curtea Constituțională la data de 02 iunie 2020, prin Decizia nr. 221.

Consiliul Superior al Magistraturii, ca unic garant constituțional al independenței justiției, nu va abdica de la susținerea necondiționată a tuturor principiilor care dau conținut acestei valori constituționale, sens în care va efectua toate demersurile care se impun pentru protejarea sa efectivă.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII


INFORMARE DE PRESĂ

18 Iunie 2020

INFORMARE DE PRESĂ

 

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

La data de 18 iunie 2020, a avut loc la sediul Consiliului întâlnirea dintre reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiției și ministrul finanțelor publice, în cadrul căreia au fost prezentate nevoile acute ale instanțelor judecătorești, precum:

  • deficitul cronic de personal auxiliar;
  • situația sediilor improprii ale instanțelor judecătorești;
  • subfinanțarea din perspectiva dotărilor materiale și a infrastructurii IT.

De asemenea, a fost semnalată necesitatea alocării posturilor de specialiști psihologi care vor fi cooptați în cadrul proiectului CPCI - Creșterea performanței și calității instituționale prin îmbunătățirea sistemului de evaluare și asistență psihologică la nivelul sistemului judiciar", cod SIPOCA 762-MySMIS 135456, coordonat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Reprezentanții puterii executive au manifestat deschidere pentru soluționarea problemelor evidențiate, urmând ca fiecare dintre instituțiile participante să contribuie la identificarea unor modalități concrete de rezolvare a aspectelor semnalate, care vor fi dezbătute în cel mai scurt timp la următoarea întâlnire.

La întâlnire au participat președintele Consiliului Superior al Magistraturii, doamna judecător Nicoleta Ţînţ, alături de alți membri aleși ai Consiliului, respectiv doamna judecător Mariana Ghena, doamna judecător Simona Marcu, doamna judecător Lia Savonea şi domnul judecător Bogdan Mateescu, ministrul justiției, domnul Cătălin Predoiu, și ministrul finanțelor publice, domnul Florin Cîţu.

 

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media


Harta CSM

Mergi la începutul paginii