Consiliul Superior al Magistraturii
Skip Navigation LinksCSM1909 > Arhivă comunicate
 Caută
Comunicate - prima pagină

INFORMARE DE PRESĂ

18 Noiembrie 2020

INFORMARE DE PRESĂ

 

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 317/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora Consiliul Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești,

Luând în considerare evoluția la nivelul întregii țări a situației epidemiologice generate de noul coronavirus SARS-CoV-2,

Apreciind că este necesară adoptarea unor noi măsuri, într-o abordare coordonată în scopul implementării unitare a acestora, care să permită instanțelor judecătorești şi parchetelor să funcționeze în continuare în condiții de siguranță, astfel încât să se asigure atât accesul efectiv la proceduri judiciare ca drept fundamental al cetățenilor, cât şi imperativul protejării sănătății judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar şi a celorlalți participanți la procedurile judiciare,

La data de 18 noiembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât avizarea favorabilă, cu observații, a proiectului de lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei COVID-19.

Hotărârea Plenului CSM nr. 222 poate fi accesată aici.

 

Biroul de Informare Publică şi Relații cu Mass Media


Comunicat de presă privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

16 noiembrie 2020

Comunicat de presă

privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de

magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoştinţă următoarele:

Prin hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1344/12.11.2020, s-a aprobat organizarea de către Consiliu şi Institutul Naţional al Magistraturii a concursului pentru ocuparea a 25 posturi vacante de magistrat-asistent.

Concursul se va desfăşura la Bucureşti,  în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, pentru ocuparea următoarelor posturi: 4 posturi la Secţia I-a civilă, 4 posturi la Secţia a II-a civilă, 8 posturi la Secția penală şi 9 posturi la Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 alin. 2 lit. a - e şi de art. 67 alin. 4 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu o vechime de cel puţin 5 ani în funcţiile prevăzute de lege, la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.

Înscrierea candidaţilor la concurs se face la Consiliul Superior al Magistraturii - Direcţia Resurse Umane şi Organizare, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr.141 B, sector 6, până la data de 7 decembrie 2020, inclusiv.

Taxa de înscriere la concurs este de 700 lei şi se achită la Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului.

Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi a unei probe scrise practice la data de 31 ianuarie 2021, conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea nr. 293/2007 a Plenului Consiliului, modificată și completată.

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii - link - https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?Type=Title&FolderId=8380 şi a Institutului Naţional al Magistraturii - link -  http://inm-lex.ro/concurs-pentru-ocuparea-posturilor-vacante-de-magistrat-asistent-la-inalta-curte-de-casatie-si-justitie-din-perioada-noiembrie-2020-martie-2021-data-publicarii-16-11-2020/.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media


FERPAR

Consiliul Superior al Magistraturii îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă, după o lungă și grea suferință, a doamnei BOLBOS IBOLYA-SZENDE, judecător în cadrul Tribunalului Bistrița-Năsăud, şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu s-o odihnească!

FERPAR

Consiliul Superior al Magistraturii îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă a domnului Bogdan Marin, judecător în cadrul Tribunalului București-Secția a IV-a Civilă, delegat de la Tribunalul Călărași, şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească!

COMUNICAT DE PRESĂ

12 Noiembrie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere tema de interes relevată de dezbaterile publice cu privire la interpretarea prevederilor art. 91 alin. (4) Cod procedură penală, Secția pentru judecători, în majoritate, consecventă rolului activ de a răspunde scopului funcționării justiției ca serviciu public, s-a întrunit în cadrul Comisiei nr. 2 – judecători, astăzi, 12 noiembrie 2020.

În cadrul ședinței s-a stabilit ca, în vederea clarificării tuturor aspectelor care au suscitat interesul corpului de avocați și al unor organizații ale societății civile, să se solicite instanțelor judecătorești să transmită, în concret, situațiile în care au fost menținute delegațiile avocaților din oficiu după prezentarea apărătorului ales al inculpatului.

Demersul urmărește să identifice măsurile necesare, ținând cont și de dificultățile practice întâmpinate de participanții la procedurile judiciare şi de instanțele de judecată, pentru asigurarea justului echilibru între necesitatea aflării adevărului, protejarea drepturilor victimelor infracțiunilor şi respectarea drepturilor inculpaților la o apărare efectivă.

Concluziile analizei vor fi discutate împreună cu reprezentanții avocaților, inclusiv pentru a stabili dacă se impune valorificarea competenței prevăzute de art. 38 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii vizând formularea unor propuneri de modificare legislativă.

Secția pentru judecători menționează că rezultatele evaluării nu vor putea fi apreciate ca o validare sau invalidare a modalității de interpretare şi de aplicare a normelor de procedură, atribut exclusiv al instanțelor judecătorești, inclusiv pe calea controlului judiciar si reafirmă, totodată, imperativul garantării dreptului fundamental la apărare, componentă esențială a actului de justiție într-o societate democratică.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii


INFORMARE DE PRESĂ

11 Noiembrie 2020

INFORMARE DE PRESĂ

Biroul de informare publică și relații cu mass media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

În cursul zilei de 11 noiembrie 2020 a avut loc la sediul Consiliului Superior al Magistraturii o întâlnire de lucru la care au participat membrii Secţiei pentru Judecători, membrii societăţii civile şi ministrul justiţiei, domnul Cătălin Predoiu.

În raport de actualul context epidemiologic la nivelul întregii ţări, precum şi de numărul cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS – CoV – 2 în rândul personalului din instanțele judecătorești, întâlnirea a avut ca temă analiza necesității adoptării unor modificări legislative pentru desfășurarea activității în instanțe cu protejarea sănătății tuturor participanților la actul de justiție.

Asigurăm pe această cale opinia publică, corpul magistraților, precum şi ceilalți profesioniști ai dreptului că, în limita atribuțiilor constituționale şi legale, Consiliul Superior al Magistraturii urmărește constant şi cu profund interes modalitatea în care evoluează situația din instanțele judecătorești şi va întreprinde toate demersurile necesare consolidării unui cadru legal care să permită adaptarea procedurilor judiciare la măsurile de protecție sanitară necesare.

 

Biroul de Informare Publică şi Relatii cu Mass Media
Mesajul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia celebrării Zilei Europene a Justiţiei

25 Octombrie 2020

Mesajul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia celebrării Zilei Europene a Justiţiei
 
Începând cu anul 2003, la inițiativa comună a Consiliului Europei și a Comisiei Europene, la data de 25 octombrie, se aniversează Ziua Europeană a Justiției pe întreg continentul european, eveniment simbolic ce are menirea de a sublinia importanța justiției ca serviciu public, în scopul apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, în cadrul procedurilor judiciare.
De aceea, sărbătoarea este destinată în aceeași măsură atât cetățenilor, cât și studenților și profesioniștilor dreptului, cu scopul de a aduce justiția în atenția acestora, urmărind informarea tuturor cu privire la drepturile pe care le au și la modalitatea de funcționare a justiției de zi cu zi.
În perioada atât de dificilă prin care trece nu doar societatea românească, ci întreaga omenire, subliniem, cu atât mai mult, că justiția se află în slujba cetățenilor, indiferent de circumstanțele speciale în care ne desfășurăm activitatea, iar Consiliul Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești şi parchetele din România conlucrează în sensul îndeplinirii unui act de justiție de calitate, ca reper al statului de drept într-o societate democratică.
Ne deschidem porțile virtual în acest an, punând la dispoziția tuturor persoanelor interesate, cetățenilor, profesioniștilor dreptului, studenților și auditorilor de justiție, în format electronic, materialele de informare, precum și ghidurile elaborate și adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii și care pot fi accesate aici.
Transmitem, pe această cale, urările noastre de sănătate şi succes, atât în plan personal, cât şi profesional.


Harta CSM

Mergi la începutul paginii