Consiliul Superior al Magistraturii
Skip Navigation LinksCSM1909 > Noutăţi
 Caută
Noutăţi
20.10.2017 16:35

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În data de 25.10.2017, la sediul Curţii de Apel Piteşti vor avea loc manifestări ocazionate de sărbătorirea Zilei Europene a Justiţiei Civile.

Evenimentele astfel organizate au ca scop stabilirea unor relaţii de încredere între cei care participă la realizarea actului de justiţie (magistraţii şi personalul auxiliar al instanţelor) şi beneficiarii acestuia (justiţiabilii).

Organizarea acestor manifestări se înscrie în cadrul general al eforturilor constante făcute de instanţele judecătoreşti pentru asigurarea unui grad sporit de transparenţă în înfăptuirea actului de justiţie, eforturi de natură să permită cetăţenilor o percepţie reală asupra condiţiilor de muncă ale magistraţilor şi personalului auxiliar al instanţelor, asupra etapelor pe care le parcurge un dosar de la înregistrare şi până la soluţionare, precum şi asupra altor aspecte relevante privind specificul activităţii instanţelor de judecată.  

Având în vedere aceste considerente, vă aducem la cunoştinţă faptul că în data de 25 octombrie 2017, în cadrul „Zilei Porţilor Deschise”, se va permite accesul în cadrul instanţei a oricărei persoane doritoare, pe baza documentelor de identitate, fără însă a se perturba activităţile curente ale Curţii de Apel Piteşti.

Totodată, pentru a facilita o cât mai corectă înţelegere a specificului activităţii instanţelor de judecată, se vor organiza grupuri de vizitatori care vor fi conduse de câte o persoană desemnată de conducerea instanţei, grupuri cărora li se va facilita, în limita posibilităţilor, vizitarea tuturor compartimentelor care prezintă relevanţă pentru activitatea instituţiei, vizitatorilor urmând a li se explica atât circuitul unui dosar în instanţă, cât şi etapele procesuale care trebuie parcurse până la soluţionare.

În cadrul aceloraşi acţiuni prilejuite de sărbătorirea Zilei Europene a Justiţiei Civile, vor fi  organizate şi o serie de vizite la sediul Curţii de Apel Piteşti pentru mai multe grupuri de elevi de la liceele din judeţul Argeş.

În acelaşi zi, începând cu orele 1300, Curtea de Apel Piteşti va organiza, la sediul său un simpozion cu tema „Excesul de putere şi abuzul de drept” la care sunt invitaţi să participe magistraţi, cadre didactice universitare, reprezentanţi ai mass-media, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai societăţii civile, elevi, studenţi, precum şi o serie de personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice din municipiul Piteşti.

 În speranţa că veţi da publicităţii organizarea acestor evenimente, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Biroul de Informare  şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti

Purtător de cuvânt

Judecător Ion Rebeca

20.10.2017 14:26

20.10.2017 14:07

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


20 octombrie 2017

INFORMARE

 

        Începând de azi, 20 octombrie 2017, puteţi consulta numărul 4(48)/2017 al buletinului informativ al Consiliului Superior al Magistraturii, Infoletter, postat pe site-ul Consiliului. Sumarul acestui Infoletter CSM consemnează evenimente, date şi informaţii din perioada 1 iulie – 31 august 2017, cu privire la activitatea membrilor CSM, a Plenului şi Secţiilor CSM, a Comisiilor CSM, aspecte referitoare la activitatea desfăşurată de instituţiile coordonate de CSM – Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi alte informaţii despre iniţiativele Consiliului.

           

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA

20.10.2017 12:18

20.10.2017 12:14

20.10.2017 10:36

19.10.2017 16:37

18.10.2017 16:49

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


18 octombrie 2017

COMPLETĂRI  la Informarea CSM din 13 octombrie 2017

privind demersurile de la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu participarea la întâlnirile de lucru ale Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției

        Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media din cadrul CSM este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele informaţii suplimentare:

        Prin adresa nr.20889/16.10.2017, transmisă Comisiei speciale comune a Parlamentului României, Consiliul Superior al Magistraturii a reafirmat importanţa cooperării interinstituţionale pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, întrucât acesta reprezintă un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor puterilor statului, în limitele atribuţiilor conferite de legea fundamentală şi celelalte acte normative.

        Reiterând îndatorirea Consiliului de a se implica activ în aspectele ce privesc autoritatea judecătorească, în strictă conformitate cu litera şi spiritul actelor normative ce guvernează Justiţia română, Consiliul a încunoştinţat Comisia specială comună despre rezultatul analizei realizată în cadrul Comisiei nr.1 – “Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din cadrul CSM, rezultat care a fost cuprins şi în “Minuta întâlnirii Comisiei nr.1 din 16 octombrie 2017” ce a fost publicată de site-ul Consiliului Superior al Magistraturii în secţiunea Activitate Consiliu – Comisii şi colective de lucru – Comisia nr.1 “Legislaţie şi cooperare interinstituţională” – procese verbale ale întâlnirilor Comisiei.

        În acord cu rezultatul acestei analize interne, prin aceeaşi adresă menţionată mai sus, s-a transmis Comisiei speciale comune a Parlamentului disponibilitatea Consiliului de a participa, prin preşedinte sau persoana desemnată de acesta, în limitele competenţelor constituţionale şi legale, la dezbaterile ce vor avea loc în cadrul Comisiei speciale comune, de îndată ce îi va fi pusă la dispoziţie o iniţiativă legislativă asumată, având ca scop sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legsialtive în domeniul justiţiei.

       Ulterior, prin adresa nr.20889/17 octombrie 2017, urmare a solicitării venite din partea dl. Florin Iordache – Preşedintele Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției – de desemnare a unui reprezentant al CSM care să participe la şedinţa Subcomisiei  pentru legislaţia civilă de la orele 9,00, iar apoi la lucrările Subcomisiei pentru legislaţia penală, de la orele 11,00, ambele în data de 18 octombrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a răspuns acestei solicitări reiterând aceleaşi aspecte transmise anterior.

        În aceste sens, reafirmând, şi prin această din urmă adresă, caracterul esenţial al cooperării interinstituţionale pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis din nou disponibilitatea deplină de a participa, prin preşedinte sau persoana desemnată de acesta, în limitele competenţelor constituţionale şi legale, la dezbaterile ce vor avea loc în cadrul Comisiei speciale comune şi a subcomisiilor acesteia, de îndată ce îi va fi pusă la dispoziţie o iniţiativă legislativă asumată, având ca scop sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legsialtive în domeniul justiţiei.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

18.10.2017 12:07

18.10.2017 12:02