Skip Navigation LinksPagina principală > Noutăţi
Caută în site Caută

Noutăţi

În ședința din data de 27 iulie 2021 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a aprobat Raportul Inspecției Judiciare - tematic mixt nr.20-2770/20-2771 privind "Practica instanțelor de judecată şi a parchetelor de pe lângă acestea în investigarea şi soluționarea cauzelor privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore". Controlul a fost dispus în ședința Plenului CSM din data de 11 iunie 2020 cu majoritate.

Totodată s-a hotărât sesizarea ministrului justiţiei cu propuneri de modificare a Codului penal formulate de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios şi însuşite în Comisia nr. 1 comună din data de 15.07.2021.

Documentele relevante pot fi accesate mai jos, iar soluţia Plenului poate fi accesată aici.

Ultima actualizare: 28.07.2021 20:52 Detalii

27 Iulie 2021

COMUNICAT

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii face un nou apel la necesitatea ponderării discursului public care vizează soluţiile organelor judiciare, astfel încât să nu fie afectate independenţa, imparţialitatea şi autoritatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea.

Soluţiile organelor judiciare, indiferent că acestea sunt de condamnare, achitare, trimitere în judecată sau clasare, sunt rezultatul exclusiv al aplicării legii, iar orice speculaţii contrare vizând alte raţiuni care le-ar fundamenta sunt complet neavenite şi trebuie respinse cu fermitate.

Calificarea acestor soluţii ca fiind politice sau invocarea tendenţioasă a faptului că ar avea un alt temei decât legea ori alte raţiuni ascunse sunt complet străine echilibrului care ar trebui să caracterizeze discursul public referitor la justiţie şi conduc, inevitabil, la polarizarea nepermisă a societăţii.

În abordările publice actuale, o hotărâre definitivă de condamnare (sau de achitare) criticată de o parte a actorilor publici este apreciată de o altă parte a acestora, iar tendinţa aproape generalizată de a cântări public într-un mod speculativ legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti nu poate fi decât dăunătoare actului de justiţie şi credibilităţii celor care o înfăptuiesc.

Hotărârile judecătoreşti reprezintă un pilon al statului de drept, iar tendinţa repetată de a le discuta şi contesta public, în scopul invalidării adevărului juridic pe care îl exprimă, afectează chiar esenţa statului de drept.

Tot astfel, criticile lipsite de fundament aduse măsurilor dispuse de parchete potrivit atribuţiilor legale, vizând chemarea unor persoane în faţa organelor judiciare şi asocierea acestor măsuri cu pretinse scopuri şicanatorii au potenţialul de a dăuna semnificativ încrederii că activitatea de urmărire penală este condusă de principiului legalităţii.

Asemenea consecinţe negative care se răsfrâng în final asupra întregii societăţi trebuie să îndemne la reflecţie pe toţi exponenţii discursului public, aceştia având datoria civică de a nu prezenta denaturat rolul şi scopul justiţiei, care se înfăptuieşte doar în numele legii, fără accente particulare în raport de persoanele vizate de procedurile judiciare.

 

PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Ultima actualizare: 27.07.2021 18:18 Detalii

Ultima actualizare: 27.07.2021 17:52 Detalii

Ultima actualizare: 27.07.2021 17:42 Detalii

Ultima actualizare: 22.07.2021 16:09 Detalii

Ultima actualizare: 22.07.2021 09:08 Detalii

Ultima actualizare: 21.07.2021 13:06 Detalii

Ultima actualizare: 21.07.2021 12:18 Detalii

Ultima actualizare: 21.07.2021 09:53 Detalii

Ultima actualizare: 20.07.2021 11:46 Detalii

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro