Skip Navigation LinksPagina principală > Noutăţi
Caută în site Caută

Noutăţi

Ultima actualizare: 26.11.2021 17:23

Ultima actualizare: 26.11.2021 17:15

Ultima actualizare: 26.11.2021 15:09 Detalii

26 noiembrie 2021

Comunicat de presă

Lansare portal ReJust, https://rejust.ro

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a dispus astăzi lansarea portalului ReJust, o aplicație concepută și dezvoltată pentru a permite cetățenilor și profesioniștilor dreptului accesul gratuit și mult mai facil la hotărârile judecătorești pronunțate de judecătorii, tribunale și curți de apel şi lansează invitația de a accesa aplicația și de a transmite sugestii de îmbunătățire, în vederea definitivării proiectului.

Suplimentar față de celelalte soluții informatice de jurisprudență, portalul ReJust oferă gratuit:

  • acces personalizat, pentru fiecare utilizator, la jurisprudența instanțelor naționale, care cuprinde în prezent peste 26 de milioane de hotărâri judecătorești și încheieri;
  • posibilitatea de salvare a documentelor în contul utilizatorului, pentru accesarea ulterioară;
  • posibilitatea de vizualizare a celorlalte documente emise în același dosar, inclusiv a hotărârilor judecătorești pronunțate în căile de atac îndreptate împotriva unei hotărâri deschise spre vizualizare;
  • posibilitatea de filtrare a rezultatelor utilizând mai multe criterii, mult mai adecvate pentru activitatea profesioniştilor dreptului, inclusiv tipul soluției și tipul documentului sau nivel instanţă;
  • acces suplimentar pentru judecători constând în vizualizarea numărului de dosar în cadrul căruia a fost pronunțată hotărârea deschisă spre vizualizare, urmând a se oferi pentru aceștia, în cel mai scurt timp, acces integral în format neanonimizat la întreaga jurisprudență.

Totodată, la dezvoltarea aplicației s-a avut în vedere respectarea tuturor hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la publicarea jurisprudenței în format anonimizat şi la exceptarea de la publicare a hotărârilor pronunţate în dosarele având caracter confidenţial.

Aplicaţia se actualizează zilnic, astfel încât cele mai noi soluţii vor putea fi accesate în timp util.

Portalul a fost prezentat membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și, în acord cu buna cooperare interinstituțională, președinților Uniunii Naționale a Barourilor din România și Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, precum și directorului Institutului Național al Magistraturii.

Consiliul Superior al Magistraturii va continua să se implice în crearea și dezvoltarea de instrumente apte să faciliteze accesul cetățenilor la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor acestora și dezvoltarea culturii juridice. În acelaşi timp, va continua să pună în aplicare cele mai bune soluţii tehnice care să răspundă necesităţilor specifice în desfăşurarea activităţii de către judecători, procurorii şi toţi ceilalţi profesionişti ai dreptului, parteneri în înfăptuirea actului de justiţie.

Președintele Consiliului mulțumește public personalului Consiliului Superior al Magistraturii și al Tribunalului Argeș pentru dezvoltarea acestui proiect exclusiv prin resurse proprii.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media
Ultima actualizare: 26.11.2021 14:22 Detalii

Ultima actualizare: 26.11.2021 13:10 Detalii

Ultima actualizare: 26.11.2021 13:01 Detalii

Ultima actualizare: 26.11.2021 11:44 Detalii

25 noiembrie 2021

COMUNICAT

Având în vedere importanța contribuției mediului universitar pentru îmbunătățirea procesului de selecție a judecătorilor şi procurorilor, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a organizat la data de 25 noiembrie 2021, o întâlnire la care au participat, alături de directorul Institutului Naţional al Magistraturii, decanii Facultăților de Drept a Universității din București - dl. prof. univ. dr. Răzvan Dincă, a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj - dl. conf. univ. dr. Şerban Diaconescu, a Universității din Craiova - dl. prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - d-na conf. univ. dr. Ioana Costea, a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu - dl. conf. univ. dr. Sebastian Spinei și a Universității de Vest din Timișoara - dl. prof. univ. dr. Lucian Bercea.

Președintele Consiliului reafirmă pe această cale opțiunea sistemului judiciar pentru menținerea şi în viitor a actualei structuri a probelor scrise eliminatorii din cadrul concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, consacrată legislativ inclusiv ca urmare a demersurilor Consiliului şi care reunește verificarea de tip grilă, respectiv tip sinteză, ambele fiind de natură să asigure o evaluare reală a candidaţilor, din perspectiva adecvării acestora la viitoarele profesii pe care urmează să le exercite.

Preşedintele Consiliului adresează mulțumiri conducerilor facultăților de drept din Hexagon pentru disponibilitatea de a identifica în comun cele mai bune soluții de compatibilizare a activităților didactice în instituțiile de învățământ superior cu cerințele unei resurse umane de calitate pentru selecția viitorilor magistrați, în vederea realizării dezideratului unui act de justiție la cele mai înalte standarde, în interesul societății.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Ultima actualizare: 25.11.2021 17:07

Ultima actualizare: 25.11.2021 13:37 Detalii

Ultima actualizare: 24.11.2021 16:26 Detalii

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro