Skip Navigation Links
Caută în site Caută

FORUMUL societății civile pentru o justiție în slujba cetățeanului

 
Anunțul de prezentare a
”Forumului societății civile pentru o justiție în slujba cetățeanului”
 
Înființarea Forumului societății civile pentru o justiție în slujba cetățeanului vine în contextul creșterii complexității activităților în domeniul justiției, a necesității consolidării sistemului juridic actual dar și a dezvoltării acestuia pentru a face față unei societăți în continuă schimbare și diversificare. Pentru aceasta, este necesară consultarea a cât mai multor specialiști, inclusiv din zona societății civile, care să contribuie la identificarea cât mai timpurie a problemelor de la nivelul justiției dar și a găsirii unor soluții adecvate pentru rezolvarea acestora. Un cadru mai larg de consultare al specialiștilor pentru dezvoltarea justiției este întotdeauna binevenit, cu precizarea că persoanele cooptate trebuie să aibă o înaltă ținută profesională. Consultarea acestui Forum va fi complementară procesului de consultare publică prevăzut de lege (pe care de altfel nu o înlocuiește), și are ca scop realizarea unei deschideri mai mari a structurilor publice cu responsabilități în domeniul justiției față de societatea civilă. În plan secund, după înființarea acestui instrument (FJSC) se va elaborarea un calendar și regulament de lucru pentru a da cursivitate demersului. La nivelul societății românești se simte nevoia mai mult ca oricând a unui tablou al problemelor și nevoilor societății prin consultarea actorilor sociali relevanți. De asemenea, inițiativa stabilește un raport între declarațiile și principiile asumate. Un beneficiu evident al unei astfel de platforme de discuții este fixarea unei ancore pentru limitarea perturbărilor sistemului judiciar, a unor piloni vizibili, de transparență și consultare publică, meniți să legitimeze mandatul CSM de administrare a sistemului judiciar în interesul societății, dat de ordinea constituțională. În vederea trecerii la un nivel superior de asigurare a principiilor transparenței, se instituie un mecanism permanent de dialog cu societatea civilă. Cooptarea în procesul decizional a cât mai multor voci avizate ar avea ca efect identificarea timpurie a problemelor de la nivelul justiției, ar crește capacitatea de prospectivă instituțională a CSM și ar diminua timpii de identificare a unor soluții larg agreate. Constituirea unui astfel de instrument ar reprezenta un pas important în management-ul schimbării, o afirmare a noii viziuni privind consultarea eficientă și diseminarea celor mai importante mesaje privind activitatea instituției în raport cu societatea, o manifestare concretă privind deschiderea față de societate în vederea îmbunătățirii și consolidării sistemului judiciar, mai ales în contextul actual de reformare al acestuia. În perioada imediat următoare, propunem ca acesta să se manifeste preponderent în spațiu on-line. Vă aducem în atenție faptul că, având reprezentanții societății civile ca parteneri în îmbunătățirea sistemului de justiție prin formularea de observații și sugestii pe marginea consolidării sistemului judiciar actual, obținerea de soluții privind îmbunătățirea și corectarea sistemului și nu penalizarea situației de fapt, nu ar putea aduce decât beneficii activității Consiliului Superior al Magistraturii atât din punct de vedere al calității punctelor de vedere formulate de către aceștia, cât și din punct de vedere al conformării recomandărilor europene.
Ultima actualizare: 20.01.2022 14:05

Ultima actualizare: 08.12.2021 13:15

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro