Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Skip Navigation Links
 Caută
Transparență decizională - Legea 52/2003
Legea 52/2003

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Superior al Magistraturii declanșează consultarea publică privind Proiectul de Hotărâre a Plenului CSM referitor la modificarea Normelor interne privind utilizarea fondului constituit potrivit art. 29 alin. 1 din O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobate prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 890/2016, procedură în cadrul căreia, în condițiile prevederilor art. 7 alin. 6 din lege, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale, persoanele interesate pot propune amendamente și sugestii pentru a fi avute în vedere în cadrul procesului decizional, sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) din lege, procedura de transparență decizională se va derula în procedură de urgenţă, după următorul calendar:

Data

Etapa

21.10.2020

Publicarea anunțului prevăzut la art. 7 alin (2) din Legea 52/2003 însoțit de expunerea de motive și textul complet al proiectului de hotărâre  

30.10.2020

Termenul limită, la închiderea programului, până la care pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre conform art. 7 alin (4) din Legea 52/2003.

02.11.2020

Elaborarea raportului de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite 

04.11.2020

Data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de hotărâre în cadrul Plenului conform prevederilor art. 23 alin (1) şi art. 29 alin (11) din Legea 317/2004

STATUS CURENT: DEZBATERE DESCHISĂ

Sugestiile si propunerile se transmit pe adresa de e-mail cornelia.bucur@csm1909.ro în format electronic completând formularul anexat sau prin corespondență obișnuită la adresa CSM din Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, București, până la data de 30.10.2020, orele 16.00.

Anexăm prezentului anunț conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică următoare documente:

Ultima actualizare: 21.10.2020 13:28

Ultima actualizare: 11.08.2020 14:15

Ultima actualizare: 03.06.2020 13:32

Ultima actualizare: 25.05.2020 17:40

Ultima actualizare: 22.05.2020 12:28

Ultima actualizare: 22.05.2020 12:20

Ultima actualizare: 03.03.2020 12:41

Ultima actualizare: 14.02.2020 10:55

Ultima actualizare: 18.11.2019 15:46

Ultima actualizare: 14.11.2019 14:49

Harta CSM

Mergi la începutul paginii