ANUNȚ consultare publică a proiectului de Hotărâre privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ

În temeiul prevederilor art. din Legea 52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Superior al Magistraturii declanșează consultarea publică a proiectului de Hotărâre privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ, procedură în cadrul căreia, în condițiile prevederilor art. 7 alin. 6 din lege, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale, persoanele interesate pot propune amendamente și sugestii pentru a fi avute în vedere în cadrul procesului decizional, sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

 În baza prevederilor art. 7 alin. 13 din lege se va aplica procedura de consultare publică, perioadă în care persoanele/instituţiile interesate pot formula propuneri/sugestii/opinii în scris.

 În acest sens, procedura de transparență se va derula într-un interval de 5 zile, după următorul calendar:

Data

Etapa

05.05.2021

Publicarea anunțului prevăzut la art. 7 alin (2) din legea 52/2003 însoțit de expunerea de motive și textul complet al proiectului de Hotărâre

07.05.2021

Termenul limită, la închiderea programului, până la care pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Hotărâre.

10.05.2021

Elaborarea raportului de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite 

11.05.2021

Data estimată a ședinței de aprobare a proiectului de Hotărâre în cadrul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

STARE DEZBATERE: ÎNCHISĂ

Sugestiile si propunerile se transmit pe adresa de e-mail catalin.putinei@csm1909.ro în format electronic completând formularul anexat sau prin corespondență obișnuită la adresa CSM din Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, București, până la data de 07.05.2021.

Anexăm prezentului anunț conform prevederilor art. 7 alin. (2) următorul document:

Dată publicare: 05.05.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro