Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Skip Navigation LinksCSM1909 > Informaţii de interes public > Comunicate societatea civilă
 Caută
Comunicate societatea civilă CSM

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


   

Bucureşti, 25 octombrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

La data de 5 iunie 2003 - acum 15 ani- , Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au stabilit desfăşurarea în fiecare an, în ziua de 25 octombrie, a Zilei Europene a Justiţiei Civile, cu scopul de a aduce în atenţia cetăţenilor europeni modul de funcţionare a justiţiei şi de a sprijini dezvoltarea unui spaţiu judiciar comun european.

În acest an, Consiliul Superior al Magistraturii organizează  joi, 25 octombrie, în intervalul orar 10,00-15,00, “Ziua porţilor deschise”, la care sunt aşteptaţi elevi, studenţi, auditori de justiţie de la Institutul Naţional al Magistraturii, cursanţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, justiţiabili şi alţii. Agenda manifestărilor care vor avea loc cu acest prilej cuprinde vizitarea compartimentelor de lucru din structura organizatorică a Consiliului Superior al Magistraturii, dar şi realizarea unor prezentări pe teme specifice activităţii Consiliului.

Manifestări specifice vor avea loc la Inspecţia Judiciară, ca structură cu personalitate juridică înfiinţată în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri.

De asemenea, la nivelul tuturor instanţelor şi parchetelor din ţară, în aceeaşi zi, se desfăşoară acţiuni de tipul “Ziua uşilor deschise”, prin invitarea cetăţenilor la sediile acestora, conform programului afişat pe pagina de site a acestora.

Toate aceste evenimente au ca obiectiv consolidarea relaţiei de încredere între cei care înfăptuiesc actul de justiţie, magistraţii şi beneficiarii acestuia, justiţiabilii, România este înscrisă definitiv, activ şi responsabil, în parcursul european pentru consolidarea spaţiului judiciar  comun.

Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii

reprezentanţi ai societăţii civile

Victor ALISTAR şi Romeu CHELARIU

Dată publicare: 25 octombrie 2018

 

Ultima actualizare: 25.10.2018 11:19

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


   

Bucureşti, 15 octombrie 2018

Precizări de presă

Faţă de declarațiile domnului Tudorel Toader, Ministrul Justiției, conform cărora în cuprinsul raportului preliminar al Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisiei de la Veneția) asupra legilor justiției a fost reținut faptul că membrii societății civile nu au drept de vot ca urmare a unei dezinformări venite din țară și mai ales precizarea conform căreia aceasta a venit “din partea celor care doresc să își consolideze statutul”, reprezentanții societății civile în CSM facem următoarele precizări pentru corecta informare a presei:

1. Singura interacțiune cu misiunea Comisiei de la Veneția a fost în data de 11 iunie 2018 ora 14.00 la sediul Consiliului Superior al Magistraturii în sala de plen la care au participat toți membrii aleși magistrați si reprezentanți ai societății civile, iar în acea întâlnire nu am susținut niciodată faptul că nu avem drept de vot. Mai mult decât atât, la întrebarea reprezentanților Comisiei de la Veneția, noi am precizat că separarea carierelor este necesară independenței judecătorilor și legiuitorul a introdus ca soluție Comisiile permanente în pregătirea proiectelor de hotărâri la care participă toți membrii consiliului. Acest lucru poate fi confirmat de oricare dintre cei 16 participanți la ședință.
2. De asemenea, menționăm că nu am purtat nici o altă corespondență cu experții Comisiei de la Veneția si nici nu am avut o alta întâlnire separată cu domniile lor.
3. În toată perioada de la preluarea mandatului până în prezent am participat la Plen și ne-am exercitat votul în calitate de membri, deci este exclus ca noi să fim cei care am susținut că nu avem drept de vot.
4. Singurul moment când am abordat această chestiune a observaţiilor din opinia preliminară a fost în acest week-end când am dat opțiuni de soluții pentru a răspunde recomandărilor din Avizul preliminar al Comisiei de la Veneția.
 

Dat fiind că reprezentanții mass-media au solicitat punct de vedere înțelegând că din partea noastră ar fi fost transmise aceste dezinformări privind dreptul de vot în Plen a membrilor reprezentanți ai societății civile,  precizăm că este de datoria domnului ministru al justiţiei să fie mai explicit în declarații pentru a nu se crea confuzii regretabile. De asemenea solicităm domnului ministru să precizeze care sunt organizaţiile profesionale care au transmis acele informaţii cu scopul de a-şi consolida statutul.

Membrii CSM reprezentanți ai societății civile,

Victor Alistar, Romeo Chelaru

 

Ultima actualizare: 15.10.2018 15:04

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                              București, 15 octombrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

 

La 15 octombrie, an de an, se celebrează Ziua internațională a nevăzătorilor sau Ziua bastonului alb.

În România trăiesc peste 110.000 de copii și adulți cu deficiențe oculare. Ca persoane cu nevoi speciale acestea sunt beneficiare ale reglementărilor constituționale și legale privind realizarea unei politici naționale de egalitate a șanselor, de prevenire și de tratament adecvat în vederea participării efective la viața comunității, respectând drepturile, libertățile și îndatoririle ce revin fiecăruia.

Folosim acest moment să reiterăm solicitarea noastră ca la nivelul tuturor instanțelor și parchetelor, pe pagina de internet să fie instalate modulele și ghidurile de navigare pentru persoanele cu deficiențe severe de vedere, ca un prim pas pentru o facilă și deplină accesibilitate la justiție ca serviciu public.

Membrii  aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

                                                              

 Dată publicare: 15 octombrie 2018

Ultima actualizare: 15.10.2018 15:00

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


   

Bucureşti, 10 octombrie 2018

            Membrii CSM reprezentanți ai societății civile iau act cu îngrijorare despre

prevederile protocolului secret intre SRI și Inspecția Judiciară

 

Reprezentanții societății civile în CSM își exprimă profunda indignare privind prevederile Protocolului încheiat între Serviciul Român de Informații și Inspecția judiciară în februarie 2016, denunțat în aprilie 2017 și desecretizat în septembrie 2018, chiar dacă, în conformitate cu declarația asumată public de către Inspecția judiciară, acest protocol nu s-a aplicat.

În acest context, reținem că “în niciuna dintre procedurile administrative de verificare a activității și conduitei judecătorilor, procurorilor și magistraților asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, derulate în intervalul în care Protocolul a fost în vigoare, Inspecția Judiciară nu a solicitat și nu a transmis Serviciului Român de Informații date și informații” și că “De asemenea, în același interval, nu a fost exercitată nicio acțiune disciplinară ca efect al protocolului. Subliniem că toate acțiunile disciplinare exercitate de Inspecția Judiciară au fost întemeiate exclusiv pe situații de fapt constatate nemijlocit de inspectorii judiciari, fără alte date și informații furnizate în temeiul Protocolului ori al vreunei colaborări cu alte entități”.

În acest sens exprimăm îngrijorarea cu privire la existența acestui protocol, nepublic - clasificat ca fiind strict secret, al cărui conținut relevă suspiciuni multiple privind supravegherea magistraților de către serviciile de informații și după desființarea SIPA, chiar dacă acestea nu au fost valorificate de Inspecţia Judiciară.

În ceea ce privește protocolul de cooperare între Inspecția Judiciară și Serviciul Român de Informații acesta nu interferează în mod direct activitatea de înfăptuire a justiției și derulare a procedurilor judiciare ca în cazul protocoalelor semnate de Parchetul General sau Înalta Curte de Casație și Justiție cu serviciul de informații, însă are rolul de a releva aspecte îngrijorătoare privind supravegherea și controlul asupra judecătorilor și procurorilor pentru următoarele considerente:

I. Obiectul protocolului prevedea cooperarea pentru „asigurarea independenței și înfăptuirii justiției, al prevenirii și combaterii abaterii disciplinare în rândul magistraților (…)”.

Acest scop declarat al protocolului trebuie analizat din perspectiva atribuțiilor trasate părților prin protocol de „valorificare eficientă a posibilităților pentru identificarea anticipată, prevenirea şi combaterea abaterilor disciplinare în rândul magistraților (…)” prin furnizarea „din oficiu a informațiilor în legătură cu acte sau fapte susceptibile a fi încadrate ca fiind abateri disciplinare săvârșite de magistrați” precum și obligația nedivulgării „faptului că acestea  provin de la Serviciul Român de Informații”, dacă Inspecția Judiciară intenționează realizarea competențelor proprii.

II. Conform principiilor stabilite la art. 1 și a prevederii de la art. 3 din protocol care stabilește că activitățile se desfășoară conform atribuțiilor și competențelor pârților. Astfel, raportat la prevederile Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, rezultă aparente neconcordanțe între obligația de limitare a culegerii de informații la aria reglementată de competenţa S.R.I. stabilită la art. 6, art. 7, art. 8 coroborate cu prima teză a art. 9 din legea S.R.I. (care autorizează culegerea și prelucrarea de informații în vederea transmiterii către beneficiari legali numai în limitele art. 3 din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României) și obligației stabilită prin protocol de culegere de informații privind abaterile disciplinare ale magistraților.

În concluzie, considerăm că următoarele aspecte trebuie clarificate în mod transparent și aduse la cunoștința opiniei publice:

  • Dacă intră în competenţa SRI culegerea și prelucrarea de informații privind identificarea anticipată și prevenirea abaterilor disciplinare ale magistraților;
  • În ce condiții și modalități s-a realizat supravegherea prudențială a magistraților pentru identificarea abaterilor disciplinare sau deontologice pe care SRI se angaja la art. 3 alin.(2) lit. b) din Protocol să le pună la dispoziție din oficiu;
  • Dacă, în realizarea competențelor sale, SRI a preluat supravegherea executată anterior de SIPA cu privire la comportamentul magistraților cu referire la aspectele ce constituie abateri disciplinare.

Demersul nostru nu are ca scop stigmatizarea Serviciului Român de Informații, a cărui actuală conducere în mod deschis și transparent a decis desecretizarea și denunțarea protocoalelor cu structuri din autoritatea judecătorească, ci clarificarea tuturor aspectelor petrecute astfel încât să se stabilească faptele și mai ales mecanismele și normele care să garanteze că atribuțiile judiciare se îndeplinesc exclusiv în baza legii de către procurori și judecători în afara oricăror presiuni pentru administrarea unui proces echitabil, specific statului de drept și democrației constituționale, într-o Românie europeană.

Dat fiind că în acest moment au fost desecretizate principalele protocoale de cooperare între Serviciul Român de Informații și structuri din cadrul autorității judecătorești, se impune analizarea și exprimarea unui punct de vedere instituțional al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la protocoalele care au fost încheiate cu instituțiile judiciare, respectiv PÎCCJ și ÎCCJ pentru a duce la îndeplinire angajamentele asumate prin hotărârea Plenului CSM din luna aprilie 2018.

Membrii CSM reprezentanți ai societății civile

Ultima actualizare: 10.10.2018 17:14

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


   

Bucureşti, 05 octombrie 2018

            COMUNICAT DE PRESĂ

 

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai societăţii civile achiesează, în integralitate, atât la Declaraţia reprezentanţilor legali ai curţilor de apel din România, adoptată la întâlnirea de lucru care a avut loc în perioada 27-28 septembrie 2018 în municipiul Suceava, cât şi la Hotărârea din data de 04 octombrie 2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  care condamnă cu fermitate existenţa şi efectele protocoalelor încheiate între Serviciul Român de Informaţii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.


Prin normă juridică de natură constituţională, în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.


Or, aceste protocoale au la bază acte normative nelegitime şi nepublice emise de entităţi juridice care nu pot şi nu trebuie să legifereze în aria de competenţă a Autorităţii judecătoreşti, constituind un mecanism strict secret, ascuns opiniei publice.


În acest context, subliniem că prin conținutul lor protocoalele secrete reglementau modalități fie de realizare a procedurilor, fie de organizare a activității, materii ce se reglementează strict prin lege sau norme secundare emise de Consiliul Superior al Magistraturii în aplicarea legii.


De aceea, afirmăm din nou că Justiţia se înfăptuieşte întotdeauna în numele legii, de judecători  independenţi, care se supun numai legii şi nu unor instrumente juridice abuzive care adaugă și completează ocult legea, clasificate ca fiind strict secrete şi nedestinate publicităţii.


Totodată dezavuăm încălcarea gravă a obligațiilor de rezervă a magistraților care în chip nepermis au interferat cu cereri aflate pe rolul instanțelor exprimând “opinii în alb” cu privire la dezlegările pe care le văd, în condițiile în care atât instanțele de contencios cât și cele penale au pe rol asemenea petituri. Aceste manifestări neconforme cu rigorile statutului magistraților trebuie analizate și sub aspectul încălcării independenței judecătorilor prin intermediul unor mijloace de presiune in forma unor “opinii profesionale” sau „certificate în alb” date protocoalelor secrete din justiție.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii,
reprezentanţi ai societăţii civile

Ultima actualizare: 05.10.2018 15:21

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


Mesaj de “Ziua justiţiei”

În România “Ziua justiţiei” se organizează, anual, în prima duminică a lunii iulie, fiind instituită începând cu anul 1994. Implicarea civică se impune cu necesitate ştiind că cetăţeanul a fost, este şi va fi întotdeauna destinatarul şi depozitarul tuturor actelor de justiţie.

Societatea civilă crede cu fermitate în statul de drept şi în colaborarea instituţională a autorităţii judecătoreşti potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în cadrul democraţiei constituţionale.

Societatea civilă crede într-o justiţie care se înfăptuieşte în numele legii, o justiţie imparţială şi egală pentru toţi, într-o justiţie conectată cu societatea pe care o respectă și slujește prin misiunea sa nobilă.

În anul Centenarului Marii Uniri (1918-2018) şi la ceas aniversar, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile  îşi exprimă speranţa că autoritatea judecătorească are sursele şi resursele interne necesare, ca administrând mai eficient punctele tari să utilizeze toate oportunităţile pentru a atenua şi elimina punctele slabe şi ameninţările, în condiţii de  independenţă, de imparţialitate şi de echidistanţă, responsabilitate și neimplicare politică în conformitate strictă cu actele normative aflate în vigoare.

Soluționarea cu deschidere și onestitate a tuturor disfuncțiilor este în interesul viitorului societății românești care depinde de tot ceea ce facem în prezent asumând că adevărul nu dăunează niciodată unei cauze drepte.

Societatea civilă îşi doreşte ca justiţia să se exercite cu fermitate şi demnitate, în mod exclusiv în spiritul şi litera legii, să continue să fie şi să se dezvolte ca serviciu public aflat în slujba cetăţeanului, ştiind că întotdeauna  beneficiarul final este justiţiabilul.

La mulți ani justiției române, tuturor judecătorilor, procurorilor, avocaților, consilierilor juridici, grefierilor, executorilor judecătoreşti și  celorlalte profesii juridice!

 

Duminică, 1 iulie 2018,

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai societăţii civile

 

Ultima actualizare: 10.10.2018 11:04

Harta CSM

Mergi la începutul paginii