Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Skip Navigation LinksCSM1909 > Informaţii de interes public > Comunicate societatea civilă
 Caută
Comunicate societatea civilă CSM

       București, 23.10.2020

                  MESAJUL

membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia „Zilei Europene a Justiției Civile”

Anual, data de 25 octombrie vizează celebrarea „Zilei Europene a Justiției Civile”, ocazie oportună pentru a aminti tuturor cetățenilor că întregul sistem judiciar funcționează în slujba acestora și că drepturile garantate la nivel european și național reprezintă unul dintre obiectivele principale pentru toate instituțiile aparținând puterii judecătorești.

În prezent, există un constant proces de schimbare, în vederea îmbunătățirii tuturor ariilor de drept, urmare a necesității de evoluție, remarcându-se totodată o creștere a complexității procedurilor și normelor judiciare. În acest context, instituțiile din sistemul judiciar, sunt chemate să manifeste un real interes pentru sporirea gradului de transparență instituțională astfel încât să se faciliteze liberul acces la justiție tuturor cetățenilor.

Credibilitatea în justiție reprezintă o chestiune de strictă actualitate atât în Uniunea Europeană cât și la nivel naţional, astfel încât considerăm că se impune din partea tuturor reprezentanților sistemului judiciar respectarea principiilor care au la bază rațiunea, responsabilitatea și corectitudinea în raport cu întreaga societate.

Apreciem că justiția civilă din România, raportată la standardele și valorile justiției europene, poate contribui, în mod decisiv, la restaurarea fundamentului drepturilor individuale ale cetățenilor, inclusiv la prevenirea și controlul violenței de limbaj, stării conflictuale și în general a tuturor faptelor dăunătoare întregii societăți. Spre exemplu violența în scoli[1].

Urăm un călduros „La mulți ani” tuturor profesioniștilor dreptului: avocaţi, executori, notari, magistrați, grefieri, consilieri juridici și dorim cetățenilor să aibă parte de o justiţie dreaptă, echitabilă şi responsabilă pentru a căpăta deplină încredere în justiție!

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile:

Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

Dată publicare: 23.10.2020
Ultima actualizare: 23.10.2020 08:56

                                        București, 21.10.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

al membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la prevenirea și controlul violenței în școli

 

România se confruntă din ce în ce mai des cu un fenomen deosebit de negativ în mediul școlar, denumit “bullying”, așa cum este definit în Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, fenomen care a luat amploare într-un mod exponențial și a fost adus la cunoștința cetățenilor, mai ales prin intermediul mass-media.

Potrivit definiției din legea sus menționată, “Bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale". În același context, precizăm în mod expres că, potrivit art. 94 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, sunt interzise cinci forme de abuz asupra copilului, respectiv fizic, emoțional, psihologic, sexual și economic.

Întregul sistem judiciar este garantul respectării Constituției, a supremației sale și a legilor în cadrul democrației constituționale iar în consecință, organele judiciare nu se pot deroba de răspunderea aplicării sancțiunilor care au ca principal scop prevenirea și controlul violenței în unitățile școlare iar procedurile de investigare a acestor cazuri, cu prioritate trebuie să fie axate pe victime. Studiile criminologice arată pe de o parte că efectele agresiunilor sunt pe termen lung pentru victime, iar pe de altă parte că atunci când aceste fapte sunt săvârșite de minori, adeseori aceștia sunt victime la rândul lor ale unui mediu familial neglijent sau chiar violent. Percepția societății este aceea că de cele mai multe ori aceste situații sunt bagatelizate de agenții legii și tratate ca subiecte derizorii în loc să fie înțeleasă cu adevărat amploarea acestui fenomen și caracterul distructiv pentru generațiile viitoare și siguranța societății. O atenție specială trebuie dată remedierii traumelor individuale create de bulling.

Cu privire la această situație care vizează reale probleme pentru întreaga societate, a fost elaborat și inserat în circuitul institutional, un nou plan de acțiune, având ca principale obiective sporirea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice dar și combaterea delicvenței juvenile din mediul învățământului preuniversitar.

Pe această cale, în calitate de membri aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, apreciem și salutăm înființarea noii structuri “Poliția Siguranță Școlară” care și-a început activitatea în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (I.G.P.R.) începând cu data de 14 septembrie 2020, odată cu debutul noului an școlar și urăm succes tuturor entităților implicate în realizarea obiectivelor propuse!

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

                                                            Dată publicare: 21.10.2020
Ultima actualizare: 21.10.2020 11:29

București 04.07.2020

 

MESAJUL

membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii de „Ziua justiției”

 

 

Începând cu anul 1994, în prima duminică a lunii iulie, în România, este celebrată anual „Ziua justiției”. Această zi de sărbătoare ne amintește de necesitatea și importanța pe care o are înfăptuirea justiției cu fermitate și imparțialitate, în cadrul unei societăți moderne și democrate, în contextul unui stat de drept în care nimeni nu este mai presus de lege. Justiția are la bază adevărul și dreptatea, noțiuni inerente naturii umane, fără de care nu se poate lua în considerare un echilibru în cadrul existenței unei societăți.

Cu ocazia acestui moment de sărbătoare pentru profesiile juridice, membrii societății civile din Consiliul Superior al Magistraturii transmit un mesaj tuturor profesioniștilor dreptului - magistrați, avocați, executori, notari, consilieri juridici, grefieri şi cadre didactice din învățământul superior care formează viitorii slujitori ai dreptului - de felicitare şi îndemn de a pune adevărul, dreptatea și rigoarea profesională în valoare pentru a sprijini nevoile societății. Reiteram că în centrul actului de justiție se află omul şi nevoia sa legitimă de dreptate şi echitate.

Justiția nu este nici ea scutită de fenomenele care afectează societatea. Justiția, ca și societatea, este măcinată de polarizare, de o scădere a culturii dialogului, de o negare a pluralismului de gândire, ceea ce o afectează în misiunea sa vocațională. Acceptarea deschisă a criticilor constructive ca fundament a dialogului între justițieși societate, abandonarea reflexelor de castă precum și abandonarea respingerii a priori a solicitărilor societății sunt esențiale pentru  misiunea justiției și expresia capacității de înțelegere a poziției de serviciu public vital pe care aceasta îl are.

Exprimăm dorința cu care rezonează milioane de cetățeni, ca înfăptuirea justiției să răspundă, în principal, următoarelor deziderate:

 • garantarea aplicării nediferențiată a legii
 • respectarea la cel mai înalt nivel a drepturilor omului şi libertăților cetățenești
 • furnizarea justiției ca serviciu public la cele mai înalte standarde de calitate
 • obiectivitate şi imparțialitate ideologică
 • onestitate şi respect profund pentru membri societății
 • practica judiciară unitară şi predictibilă

Toate acestea vor face ca încrederea în justiție să crească cu recâștigarea și reconsolidarea respectului de care profesioniștii dreptului trebuie să se bucure din partea societății.

Membrii societăţii civile asigură opinia publică că vor continua să acţioneze cu bună credinţă şi stăruinţă, pentru ca vocea societăţii să fie auzită în cadrul Consiliului într-un mediu deschis şi de respect reciproc.

Urăm tuturor profesioniștilor dreptului împlinire, satisfacție, şi linişte de conştiinţă în desfăşurarea activităţilor lor profesionale. La multi ani cu ocazia „Zilei justiției”!

 

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile:

Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

 

                                                            Dată publicare: 04.07.2020

Ultima actualizare: 04.07.2020 09:32

București 27.04.2020

Precizări cu privire la poziția reprezentanților societății civile în CSM

referitoare la întârzierile la motivare a hotărârilor judecătoreşti

 

Analizând reacțiile pe care comunicatul nostru din 23 aprilie le-a avut, facem următoarele precizări:

 1. Comunicatul nu are şi nu a avut în vedere toți magistrații, ci doar pe aceia care au întârzieri la redactare. Generalizarea conținutului unui mesaj pentru a respinge o problema reală nu este nici benefică şi nici nu are ca rezultat ameliorarea situației în care există evident întârzieri la redactare.
 2. Faptul că această problemă este una de sistem reiese pe de o parte din datele rapoartelor de bilanț de la începutul anului 2020, iar pe de altă parte prin impactul asupra situației generale pe care cazurile de întârzieri le au asupra indicatorilor de calitate a justiţiei ca serviciu public la nivelul instanțelor. Percepția pe care o au justițiabilii asupra realității este din perspectiva experienței lor, indiferent dacă la celelalte complete motivările se dau cu întârzieri mici sau fără întârzieri.
 3. În comunicat nu s-au prezentat cazuri concrete dată fiind natura lui de semnal de alarmă care nu presupune sesizări disciplinare, ci un apel pentru a se utiliza această perioadă pentru soluționarea unor asemenea situații. A fost foarte clar exprimată opinia noastră referitoare la faptul că numai în măsura în care se vor perpetua şi după această perioadă, cazurile individuale vor putea face obiect de analiză. De altfel, publicarea datelor statistice nu ar fi în sine relevantă fără analiza circumstanțelor pe grade de jurisdicție.
 4. Membrii CSM reprezentanți ai societății civile au în mod specific şi alte atribuții dat fiind că aceștia nu participă la secțiile Consiliului, însă ei reprezintă beneficiarii serviciului public de justiție şi așteptările acestora de la funcționarea autorității judecătoreşti.

Membrii CSM reprezentanți ai societății civile au dat un sprijin constant pentru ameliorarea cauzelor care duc la disfuncții ale sistemului de justiție, astfel au propus şi inițiat un proiect al CSM privind eliminarea factorilor care conduc la aglomerarea instanțelor judecătoreşti şi care are ca obiectiv:

 1. Reducerea impactului deficiențelor de reglementare ca sursă generatoare de un număr mare de litigii;
 2. Reducerea cauzelor repetitive pe rolul instanțelor care adiționează volumul de activitate
 3. Îmbunătățirea modalităților normative de tratare a acestor situații prin instituţii noi de procedură civilă şi prin extinderea mecanismelor de soluţionare alternativă a disputelor.

Semnalarea disfuncțiilor administrative la nivelul sistemului judiciar şi sublinierea obligativității termenelor la care sunt îndrituiți justițiabili reprezintă o obligație pentru reprezentanții societății civile în CSM şi nu pot constitui sub nici o circumstanță încălcarea independenței magistraților sau a sistemului judiciar şi nici intervenție în cauze concrete, ci doar o solicitare legitimă.

Victor Alistar şi Romeo Chelariu

Membri CSM, Reprezentanții ai societății civile

Ultima actualizare: 27.04.2020 18:09

București 23 aprilie 2020

Comunicat de presă

Menținerea întârzierilor la redactare a hotărârilor judecătoreşti este inadmisibilă în condițiile unei activități de judecată reduse pe parcursul anului 2020

 

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, atrag atenția şi în mod public asupra situației întârzierilor privind motivarea şi redactarea hotărârilor judecătoreşti pronunțate care afectează grav calitatea justiţiei ca serviciu public, după ce au pus şi în discuția structurilor decizionale din cadrul CSM.

În context trebuie menționat că întârzierile la redactarea hotărârilor judecătoreşti peste termenul legal este o problemă cronică în sistemul judiciar românesc, însă în condițiile date de activitatea de judecată redusă în anul 2020 cauzată de suspendarea parțială a activității instanțelor pe durata protestului şi, ulterior, pe durata stării de urgență, continuarea existenței acestei situații este inadmisibilă.

Cu un număr mai mic de dosare ce au fost puse în ședințele de judecată, justificarea volumului de activitate nu mai poate fi invocată, perpetuarea acestei situații fiind mai degrabă lipsă de interes şi de considerație pentru justițiabili şi pentru apărătorii acestora.

Termenul de redactare este un termen stabilit de lege şi este obligatoriu pentru magistrați care au datoria de a se supune legii. În această perioadă, de aproape 3 luni din 4, în care activitatea de judecată a fost redusă, au existat cazuri în care judecătorii au folosit timpul rămas pentru a își reduce stocul de hotărâri neredactate, însă la nivelul general al sistemului judiciar datele statistice arată fără echivoc faptul că situația restanțelor la motivare se păstrează cel puțin la aceeași cotă ca la momentul reducerii ședințelor de judecată.

Salutăm discutarea acestei probleme în cadrul Comisiei 1 pentru judecători şi inițiativa de a se transmite o circulară către toate instanțele judecătoreşti, însă solicităm şi Inspecției Judiciare să facă o monitorizare a acestei situații dat fiind că în anul 2020 justificările pentru aceste cazuri nu mai au acoperire faptică.

Aprecierea că prin aceasta s-ar aduce atingere independenței judecătorilor este nefondată dat fiind că nu s-ar pune nici o presiune la stabilirea soluțiilor pronunțate, ci se solicită redactarea hotărârilor care să cuprindă motivarea deciziilor judiciare pronunțate.

În acest sens, reamintim că independența judecătorilor este cu privire la stabilirea şi pronunțarea soluțiilor şi se referă la eliminarea oricăror interferențe externe procesului judiciar, dar ea nu este o independență față de voința legii şi nici față de rolul Consiliului Superior al Magistraturii de reglare a disfuncțiilor administrative din sistem, de natură a afecta standardele de funcţionare a justiţiei ca serviciu public în slujba cetățeanului.

În măsura în care şi la finalul perioadei de activitate redusă vor subzista aceste întârzieri la motivare vom solicita verificări cu privire la abaterile efective prevăzute de art. 99 lit. r) coroborate cu lit. m) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi de asemenea intervenția legiuitorului pentru modificarea cadrului de reglementare necesar sancțiunii mai eficace a situației de nemotivare a hotărârilor judecătoreşti în termenul legal.

Victor ALISTAR şi Romeo CHELARIU

Membrii aleși ai CSM – reprezentanți ai societății civile

Ultima actualizare: 23.04.2020 15:19

MESAJ DE CONDOLEANŢE

În urma decesului prof. univ.dr. Ion Traian ŞTEFĂNESCU, membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai societăţii civile transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate, rudelor şi tuturor celor apropiaţi. Profesorul a absolvit ca şef de promoţie Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, era doctor în ştiinţe juridice, cadru didactic universitar şi conducător de doctorat, autor a numeroase articole, analize de drept comparat, studii şi comunicări ştiinţifice.

Ion Traian ŞTEFĂNESCU şi-a dedicat întreaga viaţă studiului dreptului, cu precădere ramura dreptului muncii.

Dumnezeu să-l  odihnescă în pace!

Bucureşti. 16 martie 2020

Ultima actualizare: 16.03.2020 14:49

MESAJ DE CONDOLEANŢE

S-a stins o viaţă de OM, Lucian BOLCAŞ care a dedicat mai bine de jumătate de secol avocaturii, ştiinţei dreptului şi promovării simţului de dreptate în sistemul de justiţiei din România.  Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai societăţii civile transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate.

 

Dumnezeu să-i dea odihna cea veşnică!

 

Bucureşti. 12 martie 2020

Ultima actualizare: 12.03.2020 12:14

Comunicat de presă

 

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţii societății civile, solicită Plenului C.S.M. să adopte măsura suspendării activității instanțelor şi parchetelor, cu excepția cauzelor privind persoane arestate, a celor cu minori, precum şi a altor cauze a căror judecare ar atrage încălcarea drepturilor şi libertăților fundamentale.

Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile susțin întru totul opinia Uniunii Naționale a Barourilor din România şi solicită Plenului C.S.M. adoptarea măsurilor şi recomandărilor necesare protejării justițiabililor şi apărătorilor care interacționează cu serviciul public de justiție, în completarea măsurilor adoptate de secțiile Consiliului (de natură a proteja, în primul rând, pe magistraţi, judecători şi procurori).

O asemenea solicitare va fi realizată formal şi în cadrul unei ședințe de urgență a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Membrii aleşi ai CSM, reprezentanți ai societății civile,

  Victor ALISTAR                                                         Romeo CHELARIU

Ultima actualizare: 12.03.2020 12:07

Comunicat de presă

Având în vedere informațiile din spațiul public privind modalitatea de încadrare a membrilor CSM reprezentanți ai societății civile şi constituirea echipei de lucru din cadrul cabinetului membrilor, precum şi natura tendențioasă de prezentare a acestora, pentru corecta informare a opiniei publice fac următoarele precizări:

I. Cu privire la modificarea modului în care se face încadrarea membrilor CSM prin amendarea Legii nr. 317/2004 privind funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii:

a. Modificarea modului de încadrare a membrilor CSM reprezentanți ai societății civile a intervenit ca urmare a obligativității pentru legiuitor de a transpune decizia Curții Constituționale  nr. 374 din 2016 care statuează că mandatul pentru membrii aleși ai Consiliului este unul colectiv. Pe cale de consecință, la momentul modificării legii, Parlamentul a dispus eliminarea factorilor de discriminare doar cu privire la încadrare, fără a acorda statut de magistrat celor doi membrii.
b. Dat fiind faptul că cei doi reprezentanți nu participă la ședințele secțiilor, legiuitorul a stabilit în plus pentru aceștia atribuții specifice privind o arie instituțională foarte vastă referitoare la transparență, petiționare şi cooperare, care implică un volum suplimentar de activitate.
c. Prin reformarea CSM, la solicitarea şi amendamentele depuse de Asociația Română pentru Transparență şi de către mine, au fost impuse obligații de transparență care sunt de natură să schimbe profund modalitatea de lucru şi deschiderea instituțională: CSM a intrat în categoria instituțiilor cărora li se aplică Legea nr. 52/2003 privind transparența instituțională; CSM are obligația de a publica pe pagina de site ordinea de zi completă şi de a publica proiectele de hotărâri ce se supun aprobării cu 3 zile înainte de data ședinței; CSM are acum obligația prin lege (şi nu doar prin regulament) de a transmite ședințele organelor decizionale; CSM are obligația de a dezbate în Comisii de specialitate formale toate lucrările înainte de a se supune analizei şi aprobării plenului sau secțiilor.
d. Modificările legislative privind funcționarea CSM nu s-au redus doar la aceste aspecte, ci au avut în vedere şi separarea carierelor prin stabilirea competențelor specifice ale Secției pentru judecători şi ale Secției pentru procurori.

II. Cu privire la necesitatea de a constitui echipe de lucru şi activitatea mea ca membru al Consiliului:
a. Ca membri cu activitate permanentă, reprezentanții societății civile participă atât la toate ședințele Comisiilor de specialitate care analizează toate lucrările înaintea adoptării în Plen sau în Secții cât şi la toate ședințele de Plen.
b. În privința activității mele în cadrul Consiliului, împreună cu o echipă restrânsă din cabinet şi aparat am lucrat, cu excepția unui singur proiect, la toate proiectele depuse de Consiliu, fie la nivel de fișă aprobată, fie la nivel de proiect acceptat spre finanțare sau proiect în implementare (respectiv 5 proiecte). Ca urmare a implicării personale, CSM are o echipă așezată şi performantă de implementare a proiectelor POCA şi a depus proiecte pentru implementare în valoare de peste 120 milioane RON (de 4 până la 6 ori mai mult comparativ cu alte instituţii din domeniul justiției, şi anume Ministerul Justiţiei, Parchetul General, Inspecția Judiciară eligibile la aceste linii de finanțare). CSM a devenit instituția nr. 1 în absorbția fondurilor europene din programul POCA.
c. De asemenea, a fost elaborată procedura operațională pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională şi este în lucru procedura operațională tot la cabinetul membrului pentru publicitatea completă a lucrărilor Consiliului în Plen şi Secții.

În concluzie, activitatea depusă în cadrul Consiliului depășește cu mult activitatea altor membrii, ceea ce justifică fără îndoială existența unei echipe de lucru încadrată la nivelul cabinetului membrului la jumătate din schemă. În ceea ce privește cuantumul de indemnizare, trebuie notat că acesta este stabilit de lege pentru toți membrii cu activitate permanentă, iar eu am participat la toate ședințele de Plen, neavând vreo o absență nejustificată. 

Solicit organismelor de presă care au prezentat inițial informațiile să publice şi acest precizări pentru completa şi corecta informare a cititorilor lor.

Victor Alistar

Ultima actualizare: 14.10.2019 16:32

Bucureşti, 07.08.2019
 
Informare de presă
 
Ca urmare a apelului membrilor CSM, reprezentanți ai societății civile, din data de 1 august 2019, la dialog constructiv şi identificare de soluții pentru eficientizarea modului în care sistemul public garantează siguranța cetățenilor, adresat colegilor din Secția pentru procurori, aducem la cunoștință evoluția inițiativei.
Există receptivitate pentru această temă, luată în considerare cu seriozitate la nivelul tuturor membrilor Consiliului, şi care necesită demersuri de profunzime în sensul identificării unor soluții care să elimine pe viitor disfuncțiile.
Dată fiind importanta tematicii, necesitatea de a colecta mai multe date, (cum ar fi cele dispuse în ședința de ieri a Secției pentru procurori), perioada de concedii şi necesitatea ca toți membrii Secției să poată participa la definirea cadrului întâlnirii, urmează  ca în cursul lunii septembrie să aibă loc o întâlnire informală pentru a se stabili: data, modalitatea şi tematicile ce se vor analiza în cadrul acestui mecanism de dialog.
Printre tematicile pe care membrii CSM, reprezentanți ai societății civile, le vor propune spre abordare sunt:
•    Identificarea statistică a cauzelor privind infracțiuni contra persoanei, precum şi a duratei de soluţionare a acestor tipuri de cauze;
•    Propuneri pentru prioritizarea unor tematici în programul de formare continuă pentru magistrați, în care să fie prezentate bune practici (atât din țară cât şi din străinătate) în materia tehnicilor operative de investigare a acestor tipuri de fapte;
•    Nevoi de îmbunătățire a cadrului de cooperare interinstituțională pentru a crește eficacitatea statului în combaterea infracțiunilor contra vieții, integrității fizice şi alte fapte contra persoanei;
•    Nevoi de îmbunătățire a cadrului normativ, dar şi alte propuneri ce se vor desprinde în cadrul discuțiilor.
Ne exprimăm încrederea că numai prin dialog constructiv, profesionist şi permanent se pot găsi soluțiile pentru a garanta eficacitatea sistemului judiciar în a-şi îndeplini misiunea în raport şi la standardele așteptărilor legitime ale societății.  
 
Victor Alistar                                                                           Romeo Chelariu
Ultima actualizare: 07.08.2019 15:44

Harta CSM

Mergi la începutul paginii