Mesaj al membrilor aleși ai CSM, reprezentanți ai societății civile, cu ocazia Zilei martirilor mărturisitori din închisorile comuniste

 

Mesaj al membrilor aleși ai CSM, reprezentanți ai societății civile, cu ocazia

Zilei martirilor mărturisitori din închisorile comuniste

 

Data de 9 martie este ziua în care celebrăm jertfa celor pe care regimul comunist i-a reprimat sistematic pentru a înfrânge libertatea de conștiință şi pentru a crea omul de tip nou. Toate acestea cu nedreapta contribuție a justiţiei Republicii populare în care dreptul a fost subordonat ideologiilor vremelnice.

În vremurile actuale, mai mult ca oricând, cei care înfăptuiesc justiție, dar şi cei care tind să subordoneze dreptul rațiunilor de putere, trebuie să reflecteze la mesajul pe care istoria şi exemplul acestor martiri îl dau pentru datoria ce o avem faţă de societate, bazată pe justețe, echitate, morală şi Adevăr.

Exemplul martirilor mărturisitori din închisorile comuniste a reflectat conștiința noastră identitară dar a servit şi valorile universale ale umanității în societatea modernă. Martin Luther King[1] spunea „Susțin că o persoană care încalcă o lege pe care conștiința îi spune că este nedreaptă și care acceptă de bună voie pedeapsa cu închisoarea pentru a trezi conștiința comunității asupra nedreptății acesteia, exprimă în realitate cel mai înalt respect pentru lege”.

Dreptul nu trebuie şi nu are voie să fie instrument al puterii ci să subordoneze puterea față de societate. Anthony Kennedy[2] spunea că „legea este superioară și, prin urmare, obligă guvernul și pe toți oficialii săi”, ea trebuie să „respecte și să păstreze demnitatea, egalitatea și drepturile tuturor persoanelor” pentru că „trebuie să dezvolte și să mențină sisteme pentru a îndruma toate persoanele cu privire la drepturile lor și trebuie să le împuternicească să îndeplinească corect așteptările și să solicite remedierea plângerilor fără teama de pedeapsă sau represalii” ori de injustețe(n.n.).

În această realitate obiectivă, subiectivismul fiecăruia se cere a se subordona conștiinței. Sfântul  Augustin[3] a vorbit despre cele trei ipostaze ale conștiinței. Conștiința care este întâi un sfătuitor, apoi este un martor al faptelor noastre şi în cele din urmă este un judecător aspru şi mustrător pentru fiecare. Profesorul Ioan Alexandru a pus în contextul dreptului această paradigmă, în lucrarea sa „Despre sacralitatea dreptului”[4].

Poate pentru a da expresie celor învățate din pilda de conștiință a martirilor mărturisitori este bine să ne amintim ruga celor care au responsabilitatea puterii „Mă rog să fiu judecat cu măsura cu care am judecat”.

Victor ALISTAR

Romeu CHELARIU

București, 9 martie 2021

 

 

[1] Martin Luther King, Jr., “Letter from Birmingham Jail”, 1963

[2] Anthony Kennedy, Associate Justice, US Supreme Court, Address at the ABA Annual Convention, August 5, 2006

[3] Sf. Augustin (354-430 d.Chr),  în lucrarea sa “De Civitate Dei”

[4] Ioan Alexandru, Despre sacralitatea justiției, București, Editura Academiei Române, 2019

Dată publicare: 09.03.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro