COMUNICAT DE PRESĂ

Comunicat de presă, București 14 mai 2019

Lecțiile istoriei sunt Adevăr

Ziua de 14 mai 1948 a însemnat începutul luptei pentru Adevăr și pentru neamul românesc prigonit de comuniști. În numele jertfei lor, a statorniciei și a mărturisirii Adevărului, statul și sistemul de justiție trebuie să continue să adopte aceeași conduită impecabilă și să nu cedeze în fața presiunilor de orice fel. Nu avem dreptul să uităm sau să minimalizăm jertfa lor deoarece, aceasta, pentru noi a fost adusă.

Astăzi cinstim memoria martirilor români din temnițele comuniste. În temnițele de la Aiud, Gherla, Târgu Ogna, Pitești, Canal, Baia Sprie, Jilava  martirii au suferit bătăi, umilințe, torturi fizice și psihice, în numele poporului român și în numele tradițiilor noastre creștine. Tineri, bătrâni, elevi, studenți, intelectuali sau simpli țărani, bărbați sau femei, nici unul nu a scăpat de furia torționarilor și, în chinuri cumplite și de neimaginat, au mărturisit Adevărul și nu au cedat  presiunilor de nici un fel. Astfel, ei ne sunt modele pe care ar trebui să le urmăm permanent. Modele pentru familie, modele pentru neam și societate și, nu în ultimul rând, modele pentru dreptate și justiție. 

Arestarea a mii de tineri în 14 mai 1948, alături de arestările în masă pornite la această dată împotriva celor care își apărau proprietatea, celor care își apărau libertatea de conștiință, celor care apărau tradiția democratică a societății românești și a tuturor celor care nu gândeau în ideologiile marxiste, impuse prin forță, violență şi suprimarea dialogului, a fost urmată de proceduri judiciare la care au participat magistrați. Anchetele și procesele au sfidat Constituția și legile (chiar şi pe cele de atunci) și au dat prioritate imboldurilor ideologice ale vremii. Explicația pe care au dat-o a fost aceea că așa erau vremurile, explicație care ar fi putut să fie invocată dacă se supuneau numai legii. Sub această explicație s-au ascuns: forțarea normelor, reinterpretarea realității, disimularea actului de dreptate, dar au fost și unii magistrați care
şi-au asumat rol de propagandiști activi în mediul politic al vremii.

                Pe lângă cinstirea memoriei martirilor noștri este momentul și să reflectăm la vremurile pe care le trăim, să ne îngrijim ca să nu mai ajungem niciodată acolo. Este momentul ca magistrații, în practica și conduita lor, să se asigure că rolul și misiunea care le-au fost încredințate de societate sunt pe deplin înțelese și asumate astfel încât:

  • Să demonstreze că justiția este un factor în sprijinul societății și nu un dominator al societății;
  • Să judece și să acționeze în litera și spiritul legii și nu să reinterpreteze voința legii raportat la propria voință;
  • Să respingă pe oricine din corpul magistraților care mistifică, denaturează, manipulează adevărul pentru scopuri personale de preamărire;
  • Să respingă vendetismul, vedetismul şi veleitarismul din sistemul de justiție;
  • Să înțeleagă că dreptatea înseamnă echitate și ea este prescrisă numai de lege, nu de protocoale secrete care desfid dreptul la apărare, nu de curente ideologice neomarxiste, nu de rapoarte de experți nelegitimați de nimeni și nu de jocuri hegemonice sau de culise din sistemul judiciar sau din afara lui;
  • Să asigure o practică unitară care să elimine echivocul din actul de aplicare a legii;
  • Să nu mai confunde independența cu impunitatea, democrația cu magistocrația sau ordinea constituțională cu ordinea ideologică partizană;
  • Să trateze independența ca o garanție data justițiabililor și nu ca pe un beneficiu personal.

Societatea a dat justiției române, după revoluția de acum 30 de ani, toate instrumentele pentru ca cele de mai sus să fie asumate și apărate de magistrați, în interesul societății și spre garantarea rolului de echilibru. Însă rolul de echilibru nu poate să fie garantat decât de profesioniști care demonstrează echilibru.

Astăzi, cu toate garanțiile avute, nu mai este permis să auzim justificarea: acestea sunt vremurile urmată de chemare la luptă de clasă sau de castă.

Atunci eram sub ocupație militară iar acum sub ocupație ideologică, şi atunci şi acum vedeam şi vedem promovarea „magistratul de tip nou”.

Marea masă tăcută, onestă şi echilibrată a magistraților poate să nu permită derapajele unor falși lideri care se folosesc de sistemul judiciar pentru interesele şi ideologiile lor partizane şi poate să nu permită ocuparea ideologică a justiţiei sau deturnarea de la rolul şi menirea sa.

Jertfa martirilor neamului nostru, în care momentul 14 mai 1948 al începutului arestărilor în masă este unul de referință, trebuie să oblige justiția contemporană să spele păcatele justiției de atunci.

Aducerea aminte fără luare aminte este fariseism!

Victor Alistar, membru CSM

Reprezentant al societății civile

Dată publicare: 14.05.2019

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro