Skip Navigation Links
Caută în site Caută

Noutăţi (apariţii recente)

Ultima actualizare: 09.04.2021 14:32 Detalii

Ultima actualizare: 09.04.2021 14:22 Detalii

5 aprilie 2021

INFORMARE DE PRESĂ

 

Consiliul Superior al Magistraturii anunță relansarea, la data de 02.04.2021, a procedurii de achiziţii publice - Servicii de organizare a unei campanii de informare a cetăţenilor cu privire la sistemul judiciar şi serviciile furnizate de acesta, aferentă proiectului "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar" (cod MySMIS 118765/SIPOCA 454).

Serviciile solicitate vizează organizarea unor campanii media TV, radio, outdoor și în mediul online privind informarea corectă și obiectivă a societății civile cu privire la actvitatea și serviciile furnizate de sistemul judiciar, promovarea și menținerea unei imagini instituționale pozitive, creșterea transparenței și accesibilității serviciilor furnizate de sistemul judiciar și îmbunătățirea accesului la justiție.

Proiectul "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar" (cod MySMIS 118765/SIPOCA 454), este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional de Capacitate Administrativă 2014-2020, având ca obiectiv general îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

Documentele privind procedura de achiziție publică sunt accesibile aici.

 

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA

Ultima actualizare: 05.04.2021 12:27 Detalii

Consiliul Superior al Magistraturii îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă a domnului ION LEFTER, fost prim procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu să-l odihnească!
Ultima actualizare: 31.03.2021 10:04

29 martie 2021

Comunicat al Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii se delimitează categoric de orice derapaj de natura celui care rezultă din discuțiile purtate de unii judecători şi procurori pe o rețea de socializare.

Judecătorilor şi procurorilor le este recunoscut dreptul la liberă exprimare, însă în exercitarea acestuia magistrații au obligația de a se comporta într-o manieră care să păstreze demnitatea funcției, imparțialitatea şi independența sistemului judiciar.

De asemenea, în exprimarea opiniilor, judecătorii şi procurorii sunt ținuți de obligația de rezervă mai ales în situația în care se raportează la deciziile factorului politic.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii reamintește că respectarea standardelor de conduită constituie regula în magistratură, însă orice excepție de la aceasta, va fi examinată prompt, cu consecințele prevăzute de lege, pentru păstrarea prestigiului şi credibilității autorității judecătorești.

În acest context, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii solicită ferm Inspecției Judiciare să lămurească, potrivit competențelor, în cel mai scurt timp această situație regretabilă.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

Ultima actualizare: 29.03.2021 17:16

26 martie 2021

INFORMARE DE PRESĂ

Astăzi, 26 martie 2021, la ora 15:30, Ministerul Justiției a transmis Consiliului Superior al Magistraturii spre avizare propunerile sale de modificare și completare a legilor justiției, respectiv a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Textul propunerilor poate fi consultat aici.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Ultima actualizare: 26.03.2021 17:06

Ultima actualizare: 24.03.2021 14:27 Detalii

Doamnei senator Rodica Boancă,

Președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din cadrul Senatului României

                    

            Stimată doamnă președinte,

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. XXIX/554/2021 referitoare la reconvocarea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii pentru audiere, la sediul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, în data de 24 martie 2021, vă comunicăm următoarele:

Convocarea pentru audiere este motivată prin invocarea principiului loialității și cooperării dintre instituții și a dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Constituția României, republicată.

De esența caracterului loial al colaborării este respectarea cadrului constituțional și legal, autoritățile publice datorând loialitate principiului statului de drept și normelor care îl guvernează.

Instituțiile/autoritățile puse în situația de a colabora trebuie să contribuie la configurarea principiului loialității. Însă, această configurare se va realiza în raport cu competențele constituționale și legale ale fiecăreia dintre instituțiile/autoritățile aflate în colaborare, cu valorile și principiile constituționale incidente respectivei colaborări, colaborarea trebuind să fie făcută în formele prevăzute de lege.

Obiectul dezbaterilor cu privire la care s-a formulat a doua convocare succesivă pentru audiere a Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii îl constituie petiția înregistrată sub nr. XXIX/554/2021, formulată de domnul I.N.

Prin această petiție sunt reclamate presupuse fapte de natură abuzivă săvârșite de un procuror, fiind în concret contestate măsurile dispuse de acesta prin ordonanțele emise în dosarul penal nr. (…) al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Or, potrivit art. 32 lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei și petiții, dezbaterile asupra unei petiţii se vor încheia atunci când petentul contestă hotărâri judecătoreşti sau decizii ale parchetelor.

Prin urmare, având în vedere obiectul petiției în discuție, care vizează în concret contestarea unor măsuri dispuse prin ordonanța din dosarul penal nr. (…) al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, apreciem că, în conformitate cu dispozițiile regulamentare mai sus redate, dezbaterile asupra acestei petiții ar fi trebuit încheiate în ședința Comisiei din 9 martie 2021.

Mai mult, aspectele semnalate în petiția nr. XXIX/554/2021 sunt de competența Inspecției Judiciare care, în conformitate cu art. 74 alin. (1) lit. a) și e) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuează cercetarea disciplinară în vederea exercitării acţiunii disciplinare faţă de procurori și verifică sesizările în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a procurorilor ori în legătură cu încălcarea obligaţiilor profesionale ale acestora.

De altfel, sesizarea a și fost transmisă Inspecției Judiciare, aspect care a fost comunicat Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții.

În acest context, convocarea pentru audiere a Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii la dezbaterile unei petiții prin care se contestă decizii ale parchetelor apare ca neloială și astfel inacceptabilă, motiv pentru care nu se impune participarea la dezbaterile care vor avea loc în data de 24 martie 2021.

Cu speranța unei colaborări reale în limitele constituționale și legale,

Judecător Mihai-Bogdan Mateescu

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii
Ultima actualizare: 23.03.2021 15:51

Comunicat de presă

 

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat Inspecția Judiciară în temeiul art. 30 alin.2 din Legea 317/2004, rep., pentru a efectua verificări în vederea apărării independenței procurorilor, față de afirmațiile ministrului justiției, dl Stelian Ion, din cadrul interviului difuzat de publicația online www.g4media.ro.

Întrucât aceste afirmații ar putea fi percepute ca generalizând încălcări ale legii în activitatea parchetelor, se impune ca, în limita verificărilor prevăzute de art.30 din Legea 317/2004, să se clarifice:

- Dacă prin soluțiile dispuse de procurori constând în declinări de competență, reuniri, preluări ”s-au eludat” normele de competență prevăzute de lege,

- Dacă aceleași soluții au determinat ”tergiversări de dosare” sau ”soluții dinainte dorite”,

- Dacă au existat ”preluări de dosare cu japca” de către unele unități de parchet de la altele,

- Dacă însăși utilizarea expresiei ”cu japca”, față de semnificația sa este compatibilă cu discursul public al ministrului justiției prin raportare la soluțiile dispuse de procurori în instrumentarea unor dosare penale,

- Dacă dispunerea de către ministrul justiției a unor controale având ca obiect astfel de soluții adoptate de procurori este posibilă în lumina dispozițiilor art. 69 alin. 2 teza a doua din Legea 304/2004, potrivit cărora ”Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror în cursul urmăririi penale şi soluţiile adoptate.

- Dacă poate fi disociată calitatea de participant într-o procedură penală concretă de cea de ministru, cu consecința luării unor măsuri specifice competenței celei din urmă, cu privire la aceeași procedură, precum și dacă acest fapt determină o poziție supraordonată în raport de celelalte persoane implicate în procedură ori față de magistrații însărcinați cu instrumentarea acesteia.

Pentru consolidarea încrederii în funcționarea parchetelor, ca parte a autorității judecătorești, exclusiv în temeiul legii și în afara oricăror influențe, concluziile verificărilor vor fi prezentate opiniei publice imediat după analiza acestora în cadrul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit competențelor sale legale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Ultima actualizare: 12.03.2021 16:24

COMUNICAT

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în ședința de azi, 4 martie 2021, a decis sesizarea Inspecției Judiciare în vederea efectuării verificărilor care se impun faţă de afirmaţiile din spaţiul public referitoare la modul de instrumentare a dosarului cunoscut generic sub denumirea "10 august", în conformitate cu dispozițiile art. 30 alin 2 din Legea 317/2004, rep., potrivit cărora: Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, (…) sesizează Inspecţia Judiciară pentru efectuarea de verificări, în vederea apărării independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a judecătorilor şi procurorilor.”

Procedura prevăzută de lege în cadrul căreia a fost dispusă efectuarea acestor verificări este cea privind apărarea independenței autorității judecătorești, această procedură reprezentând un cadru legal adecvat care permite analiza tuturor aspectelor dezbătute public, cu respectarea principiilor care guvernează activitatea organelor judiciare, precum independența justiției și legalitatea.

Sistemul judiciar înțelege nevoia societății de informare și este receptiv la abordarea constructivă a tuturor observațiilor și criticilor, fiind deschis permanent să clarifice toate aspectele referitoare la modul în care funcționează și să asigure respectarea legii în toate situațiile.

În același timp, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii reiterează apelul la moderație în discursul public față de activitatea autorității judecătorești.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Ultima actualizare: 04.03.2021 18:53

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro