Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
INFORMARE DE PRESĂ

13 Iunie 2019

INFORMARE DE PRESĂ

Biroul de informare publică și relații cu mass-media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

În data de 13 iunie 2019 a avut loc, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, dezbaterea publică organizată în cadrul procedurii transparenței decizionale asupra Proiectului Ghidului de bune practici în relația sistemului judiciar cu mass-media elaborat în cadrul proiectului TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Dezbaterea a fost condusă de către domnul Victor Alistar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea societății civile, alături de doamna judecător Evelina Oprina în calitate de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii și managerul proiectului TAEJ, de doamna judecător Stăncioi Daniela-Ioana în calitate de purtător de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii și de doamna judecător Tudor Ionela expert coordonare activități de implementare în cadrul proiectului TAEJ.

La întâlnire au participat 20 de persoane din rândul magistraților, jurnaliștilor, asociațiilor profesionale, asociațiilor civice, precum și din partea instituțiilor publice din cadrul sistemului judiciar. Dezbaterile au purtat asupra observațiilor înaintate Consiliului de către persoanele care au solicitat organizarea dezbaterilor, cât și a celor formulate oral în cadrul întâlnirii, fiind ridicate punctual cu privire la anumite articole sau în sens general cu referire la principii precum transparența instituțională și accesul la informațiile de interes public în mod corect și complet, protecția datelor cu caracter personal, dreptul la informare, dreptul la viață privată, prezumția de nevinovăție, dar și alte aspecte de interes în relația sistemului judiciar cu mass media.

Pe această cale mulțumim, totodată, tuturor participanților pentru prezența în cadrul întâlnirii, cât și pentru modul constructiv în care dezbaterea s-a desfășurat, asigurând opinia publică de completa deschidere a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la punerea în acord a solicitărilor formulate cu dispozițiile cuprinse în proiectul ghidului, cu respectarea legislației în vigoare.

Fotografii de la eveniment pot fi accesate aici.

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media

Dată publicare: 13.06.2019

Harta CSM

Mergi la începutul paginii