Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

Instituţia care solicită avizul: Comisia specială a Camerei Deputaţilorşi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei

Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 1038  din 13 noiembrie 2018, cu observaţiile prevăzute în Anexă.

Dată publicare: 21.12.2018 09:05:00

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro