Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Descriere
Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor şi membrii acestuia împotriva oricărui act de natura sa aducă atingere independentei sau imparţialităţii magistratului în înfăptuirea justiţiei ori sa creeze suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputaţia profesională a magistraţilor. 
Magistratul care considera ca independenta, imparţialitatea sau reputaţia profesionala îi sunt afectate în orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, după caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent să decidă asupra masurilor care se impun sau poate dispune orice altă măsură corespunzătoare, potrivit legii. 
Consiliul Superior al Magistraturii asigura respectarea legii şi a criteriilor de competenta şi etica profesionala în desfăşurarea carierei profesionale a magistraţilor. 
Atribuţiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi ale secţiilor acestuia, referitoare la cariera magistraţilor, se exercita cu respectarea dispoziţiilor Legii privind statutul magistraţilor nr. 303/2004 şi ale Legii privind organizarea judiciară nr. 304/2004. 
În cazurile în care legea prevede avizul conform, aprobarea sau acordul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta este obligatoriu. Daca legea prevede consultarea sau avizul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta nu este obligatoriu.
Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale magistraţilor, înfiinţează o baza de date referitoare la activitatea lor şi asigura actualizarea acesteia.
Consiliul Superior al Magistraturii coordonează activitatea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Scolii Naţionale de Grefieri.
 
Dată publicare: 06.04.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii