Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Atribuţiile plenului CSM - organizarea şi funcţionarea instanţelor şi a parchetelor
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi a parchetelor: 
a) convoacă adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;
b) aprobă masurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe şi parchete;
c) elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice şi emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor;
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adopta Codul deontologic al magistraţilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioara al instanţelor judecătoreşti, precum şi alte regulamente şi hotărâri prevăzute în Legea privind statutul magistraţilor nr. 303/2004 şi în Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004. 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti. 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege. 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sesiza ministrul justiţiei cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei.
Consiliul Superior al Magistraturii elaborează anual un raport privind starea justiţiei şi un raport privind activitatea proprie, pe care le prezintă Camerelor reunite ale Parlamentului României până la data de 15 februarie a anului următor şi le publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeşte secretarul general şi personalul cu funcţii de conducere din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii.
 
Dată publicare: 06.04.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii