Consiliul Superior al Magistraturii
Anul 1924
Prin Legea pentru organizarea judecătoreasca din anul 1924, cu modificările din anul 1925, au fost aduse completări referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii, privind componenta acestuia, cvorumul necesar ţinerii şedinţelor şi luării hotărârilor, precum şi modul de înlocuire a membrilor consiliului. De asemenea, s-a prevăzut ca funcţia de secretar al consiliului urma sa fie îndeplinita de directorul general al personalului din Ministerul Justiţiei sau de către înlocuitorii săi.
Prin Legea pentru organizarea judecătorească din anul 1952 dispoziţiile privind Consiliul Superior al Magistraturii au fost abrogate.
 
Dată publicare: 06.04.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii