Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
ANUNŢ privind rezultatul procedurii de selecţie a unor experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, în cadrul sub-activităților 4.1 şi 4.2, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765
Dată publicare: 07.03.2019

Harta CSM

Mergi la începutul paginii