Skip Navigation Links
Caută în site Caută

Legislaţie

Regulament privind admiterea la Institutului Naţional al Magistraturiiadoptat prin Hotărârea nr. 119/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 708 din 16.07.2021Deschide


Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratură- aprobat prin Hotărârea nr. 120/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 709 din 16.07.2021 - Deschide


Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari - aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 123/06.07.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 bis/13.07.2023-Deschide 

Regulamentul privind examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii - aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 103/15.06.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578/27.06.2023-Deschide 
Ultima actualizare: 09.08.2023 10:02

 Regulament privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție - aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Supeior al Magistraturii nr. 164 din 16 noiembrie 2023 - Deschide

Procedura de evaluare psihologică periodică a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, aprobată prin Decizia Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 217/11.10.2023 - Deschide

Procedura de evaluare psihologică periodică a judecătorilor, aprobată prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 2333/05.10.2023 - Deschide

Procedura de evaluare psihologică periodică a procurorilor, aprobată prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 1226/17.10.2023 - Deschide

Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție - aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1169 din 28 septembrie 2023, publicată în M.Of. nr. 895 din 5 octombrie 2023 - Deschide

Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare - aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 135 din 24 august 2023, publicată în M.Of. nr. 777 din 29 august 2023 - Deschide

Regulamentul de ordine interioară al parchetelor - aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1106 din 31 august 2023, publicată în M.Of. nr. 794 din 4 septembrie 2023 - Deschide

Regulamentul privind numirea procurorilor în funcții de execuție la Direcția Națională Anticorupție și revocarea din aceste funcții - aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1107 din 31 august 2023, publicată în M.Of. nr. 795 din 4 septembrie 2023 - Deschide

Regulament privind numirea procurorilor în funcții de execuție la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și revocarea din aceste funcții - apobat prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 843 din 13 iunie 2023, publicată în M.Of. nr. 578 din 27 iunie 2023 - Deschide

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii - aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 122/06.07.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 bis/13.07.2023-Deschide 

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1057 din 06 aprilie 2023, publicată  în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 302 din 10 aprilie 2023 - Deschide

Regulamentul privind concursul de promovare a judecătorilor - aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1434/27.04.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376/03.05.2023-Deschide 

Regulamentul privind concursul de admitere în magistratură - aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 115/28.06.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 bis/03.07.2023-Deschide 

Regulamentul privind admiterea la Institutul Național al Magistraturii - aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 114/28.06.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605/03.07.2023-Deschide 

Regulamentul Institutului Național al Magistraturii - aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 92/25.05.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499/08.06.2023-Deschide 

Metodologia privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din calitatea de auditor de justiție - aprobar prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117/28.06.2023 -Deschide

Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și evaluarea stagiilor de practică ale auditorilor de justiție - aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 116/22.06.2023 -Deschide

Metodologia privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcție a judecătorilor pentru o altă afecțiune decât boala psihică-aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1798/22.06.2023-Deschide
Metodologia privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcție a judecătorilor pentru boală psihică-aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1799/22.06.2023- Deschide
Metodologia privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcție a procurorilor pentru o altă afecțiune decât boala psihică - aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 852/15.06.2023 - Deschide

Metodologia privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcție a procurorilor pentru boală psihică - aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 851/15.06.2023 - Deschide

Regulament privind numirea în funcții de conducere a procurorilor - aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 506 din 11 aprilie 2023, publicată în M.Of. 356 din 27 aprilie 2023 - Deschide

Regulament privind concursul de promovare a procurorilor - aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 682 din 4 mai 2023, publicată în M.Of. 394 din 9 mai 2023 - Deschide

Metodologie privind detașarea și delegarea judecătorilor - aprobată prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1471/04.05.2023 - Deschide

Metodologie privind reîncadrarea în funcția de judecător - aprobată prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 423/23.03.2023 - Deschide

Metodologie privind reîncadrarea în funcția de procuror - aprobată prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 240/04.04.2023 - Deschide

Regulament privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii -aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 266/16.02.2023, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 144/21.02.2023 -Deschide


Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti - aprobat prin Hotararea Secției pentru judecători nr. 3243 din 2022, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 1254 bis/27.12.2022 -  Deschide


 
Ultima actualizare: 23.11.2023 12:53

Proiect de Metodologie privind procedura de concurs pentru numirea procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție

În temeiul dispoziţiilor art. 29 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consiliul Superior al Magistraturii supune dezbaterii publice proiectul de Metodologie privind procedura de concurs pentru numirea procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

 Proiect

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, pe fax, la nr. 021 311 6937 sau la adresa de e-mail legislatie@csm1909.ro.

 
Ultima actualizare: 24.10.2018 09:17

Ultima actualizare: 08.05.2017 20:42

Ultima actualizare: 02.05.2017 12:05 Detalii

Constitutia României, din 21 noiembrie 1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003 [Deschide]


Codul Civil - Legea nr. 287 republicată, din 17 iulie 2009 privind Codul civil [Deschide]


Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare Legii nr. 287/2009 privind Codul civil [Deschide]


Codul de procedură civilă - Legea nr. 134 republicată, din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă [Deschide]


Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă [Deschide]


Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă [Deschide]


Codul Penal - Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal [Deschide]


Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal [Deschide]


Codul de Procedură Penală - Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală  [Deschide]


Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale [Deschide]


Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  [Deschide]


Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  [Deschide]


Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată [Deschide]


Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice [Deschide]


Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente [Deschide]


Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public [Deschide]


Hotararea Guvernului nr. 123 din 7.02.2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public [Deschide]


Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator [Deschide]


Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale nr. 36/1995, republicată [Deschide]


Legea nr. 51 din 07.06.1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată [Deschide]


Lege nr.188 din 1.11.2000 privind executorii judecătoreşti, republicată [Deschide]


Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii [Deschide]


Legea nr. 302 din 28 iunie 2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată [Deschide]

Ultima actualizare: 17.11.2021 13:57

Atribuţii:
Potrivit articolului 38 din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii in materie legislativa:
•    adoptă Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor, Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi alte regulamente si hotărâri prevăzute in Legea privind statutul magistraţilor nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi in Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
•    asigura publicarea Codului deontologic al judecătorilor si procurorilor şi a regulamentelor prevăzute la alin. (1) in Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii;
•    avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti;
•    avizeaza proiectele de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, in cazurile prevăzute de lege;
•    poate sesiza ministrul justiţiei cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative in domeniul justiţiei
Ultima actualizare: 04.02.2020 14:22

Regulament privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii - adoptat prin Hotarârea CSM nr. 327/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 828/14.09.2005 - Deschide

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef -  aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1074/03.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1047/10.12.2018 - Deschide


Regulament de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare – aprobat prin Ordinul inspectorului-șef nr. 53/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 628/25.06.2021 - Deschide


Regulament privind aprobarea normelor pentru efectuarea lucrărilor de Inspecţia Judiciară – aprobat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției judiciare nr. 51/14.06.2021

Document – Site Inspecția Judicară Deschide


Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare - aprobat prin Ordinul inspectorului-șef nr. 49/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 884/15.09.2021 - Deschide


Regulamentul de ordine interioară al parchetelor - aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 947 din data de 14 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1004 din 13.12.2019 - Deschide


Regulament de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate - adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 89/23.01.2014 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 77 din 31.01.2014 -Deschide


Regulament privind examenul de capacitate a judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari - aprobat prin Hotărârea nr. 103/4.06.2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 527 din 27 iunie 2019 - Deschide


Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie -aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 681 din data de 23 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 639 din 1.08.2019 -Deschide


Regulament privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii- aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 219 din 10 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 226/20.03.2020 - Deschide


Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor si procurorilor- adoptat prin Hotărârea CSM nr.676/4.10.2007, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 814/29.11.2007, republicată în temeiul art. V din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.157/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 918 din 15 noiembrie 2016 - Deschide


Regulament privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor - aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1113 din 7 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 988 din 15 octombrie 2021 Deschide


Regulament privind evaluarea activității profesionale a procurorilor - aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 130 din 25 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din 01 februarie 2022 Deschide


Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 862/03.07.2014  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 533 din 17.07.2014 - Deschide


Regulament privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 322/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 816/8.09.2005 - Deschide


Regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari - aprobat prin Hotarârea C.S.M.. nr. 176/06.02.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 380/22.05.2014 - Deschide


Metodologia privind numirea în funcţia de judecător în condiţiile art. 331 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numirea în funcţia de magistrat-asistent în condiţiile art. 67 alin. (5), precum şi reîncadrarea în funcţia de judecător ori magistrat-asistent în condiţiile art. 83 alin. (3) din aceeaşi lege

- aprobată prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a C.S.M. nr. 49 din 17 ianuarie 2019

 

Metodologia privind menţinerea în funcţia de procuror, în condiţiile art. 83, alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată, cu modificările şi completările ulteriroare

-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 946 din 14 noiembrie 2019  


Metodologia privind procedura de concurs pentru numirea  procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

-aprobată prin  prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  nr. 722 din 20 noiembrie 2018
-modificată prin 
Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 122 din 28 februarie 2019  


Regulament privind concediile judecătorilor şi procurorilor- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 325/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 815/8.09.2005 - Deschide


Regulament privind admiterea la Institutului Naţional al Magistraturiiadoptat prin Hotărârea nr. 119/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 708 din 16.07.2020Deschide


Regulament privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 91/21.05.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 455/06.06.2019 Deschide


Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratură- aprobat prin Hotărârea nr. 120/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 709 din 16.07.2021 - Deschide


Metodologia privind menţinerea în funcţia de judecător, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile art. 83 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 823 din 20 iunie 2019


Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai Inaltei Curţi de Casaţie si Justiţie la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu

-  aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 140 din 6 februarie 2014

Document - Sursa Eurolex Deschide


Regulament privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri

- aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1296 din 14 decembrie 2017, prin care a fost abrogată Hotărârea nr. 335 din 13 martie 2014 a Plenului C.S.M. pentru aprobarea   Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni

Arhivă* Descarcă

Ultima actualizare: 09.08.2023 10:05

Regulament de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Grefieri
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 183/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 257/17.04.2007  de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 94/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 266/31.03.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 394/17.04.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 378/19.05.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 380/06.06.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 459/30.06.2011 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 549/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 367/20.06.2013

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 173/22.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 246/12.04.2007, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 91/2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 266/31.03.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 625/13.09.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 6/04.01.2008

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 126/1.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233/4.04.2007; - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 634/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287/4.05.2009 - modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 1171/13.12.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891/27.12.2012 

Regulament privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 185/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255/17.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 93/16.03.2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005; - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 597/26.03.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 252/15.04.2009;

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 184/29.03.2007,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 253/16.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 92/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005;

Regulament privind organizarea şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 181/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.251/16.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 108/23.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.304/12.04.2005 cu modificările şi completările ulterioare; - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 635/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.306/11.05.2009.

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 182/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 253/16.04.2007 - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 633/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287/04.05.2009

Regulament privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr.186/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.255/17.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 95/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 653/20.09.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 695 din 12.10.2007. de abrogare a alin. (1) al art. 7 din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 163/04.03.2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 08.04.2010. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 49/19.01.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 din 16.03.2012

 
Ultima actualizare: 09.06.2023 15:28

Ultima actualizare: 03.05.2017 08:44 Detalii

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro