Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Skip Navigation Links
 Caută
Legislaţie

Proiect de Metodologie privind procedura de concurs pentru numirea procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție

În temeiul dispoziţiilor art. 29 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consiliul Superior al Magistraturii supune dezbaterii publice proiectul de Metodologie privind procedura de concurs pentru numirea procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

 Proiect

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, pe fax, la nr. 021 311 6937 sau la adresa de e-mail legislatie@csm1909.ro.

 
Ultima actualizare: 24.10.2018 09:17

Ultima actualizare: 08.05.2017 20:42

Ultima actualizare: 02.05.2017 12:05

Constitutia României, din 21 noiembrie 1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003
 • modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003   publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 758/29.10.2003 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod Civil - Legea nr. 287 republicată, din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 17/17.03.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 196 din 21.03.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 1 din 3 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod de Procedură Civilă - Legea nr. 134 republicată, din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 290 din 26.04.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 638 din 23.07.2017    [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 369/30.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 582 din 20.07.2017  [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod Penal - Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 297/26.04.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 518 din 25.06.2018 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 368/30.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.566 din 17.07.2017  [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod de Procedură Penală - Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 •   cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 354 din 22.05.2018, publicate în Monitorul Oficial Partea I, nr. 579 din 09.07.2018 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. Nr. 90 din 06.12.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 973 din 07.12.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 207/20.07.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 636/20.07.2018 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 77/05.09.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea 1, nr. 767 din 05.09.2018 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. Nr. 59 din 04.08.2017,  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 648 din 07.08.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 89 din 28.04.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 316 din 3.05.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 144 din 12 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Hotararea Guvernului nr. 123 din 7.02.2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • cuprinde modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în H.G.nr. 478/06.07.2016 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 516 din 08 iulie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 97/27.04.2018, publicată în Monitorul Oficial Parte I, nr.376 din 02.05.2018 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale nr. 36/1995, republicată

Legea nr. 51 din 07.06.1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

Lege nr.188 din 1.11.2000 privind executorii judecătoreşti, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.G. nr. 18/29.08.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 755 din 31.08.2018 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 302 din 28 iunie 2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 236 din 05.12.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 993 din 14.12.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]
 
Ultima actualizare: 11.10.2018 14:43

Proiect Regulament de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor (data publicării: 16 martie 2007) [Descarcă]

Proiectul Ordonanţei Guvernului privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi alte categorii de personal din sistemul justiţiei
 • Propunerile formulate de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi de instanţele judecătoreşti [Descarcă]

Atribuţii:
Potrivit articolului 39 din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completsrile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii in materie legislativa:
 • adopta Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, precum si alte regulamente si hotarari prevazute in Legea privind statutul magistraailor nr. 303/2004 si in Legea privind organizarea judiciara nr. 304/2004;
 • asigura publicarea Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor si a regulamentelor prevazute la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii;
 • avizeaza proiectele de acte normative ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti;
 • avizeaza proiectele de regulamente si ordine care se aproba de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de lege;
 • poate sesiza ministrul justitiei cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei.
 
Ultima actualizare: 11.08.2017 14:52

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii
- adoptat prin Hotarârea CSM nr. 326/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 867/27.09.2005
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 238/23.03.2006, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 374/ 2.05.2006
- modificat şi completat prin  Hotarârea C.S.M. nr.745/16.11.2006, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1010/ 19.11.2006
- modificat şi completat prin  Hotarârea C.S.M. nr. 622 din 21.09.2006, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1026/ 22.12.2006
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 83 din 15.02.2007, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 126/ 21.02.2007
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 399 din 24.05.2007, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 450/ 03.07.2007
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 433 din 14.06.2007, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 510/ 30.07.2007
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 564 din 19.06.2008, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 515/ 09.07.2008
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1314 din 27.11.2008, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 835/11.12.2008
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 176 din 24.03.2011, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 272/19.04.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 267 din 28.04.2011, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 350/19.05.201
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 283 din 5.05.2011, privind procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 333/13.05.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 379 din 6.06.2011, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 459/30.06.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 484 din 21.07.2011, privind procedura de selecţie a candidaţilor pentru numirea în funcţia de judecător la ÎCCJ, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 538/29.07.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 609 din 10.07.2012, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 477/12.07.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1061 din 15.11.2012, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 797/28.11.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1132 din 13.12.2012, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 894/28.12.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.891 din 19.09.2013, privind reorganizarea aparatului propriu, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 595/24.09.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.130/30.01.2014, ca urmare a adoptării Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicarea a noului Cod de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 95/06.02.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 510 din 10.04.2014, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 304/24.04.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 274 din 19.03.2015, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 254/16.04.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.782 din 8.07.2015, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 562/28.07.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.895 din 15.09.2015, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii şi aprobarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 729/29.09.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1132 din 27.10.2015, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 814/2.11.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 641 din 26.05.2016, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu competenţa de emitere a dispoziţiilor de salarizare şi de întocmire a fişelor de post, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 421/3.06.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1106 din 19.09.2016, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 840/24.10.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1387 din 14.11.2016, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu termenul pentru care se păstrează pe site materialele care conţin date personale ale candidaţilor la concursurile şi examenele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 993/09.12.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 571 din 09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 430/12.05.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 698 din 14.06.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 557/03.07.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
-adoptat prin Hotarârea CSM nr. 327/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 828/14.09.2005
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare
- aprobat prin Hotărârea nr. 159/09.03.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 184/21.03.2012
- modificat prin Hotărârea nr. 277/05.04.2012, pentru abrogarea art. 29 din regulament, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 253/13.04.2012
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 801 din 18.09.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 682 din 2.10.2012
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 694 din 18.06.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 483 din 30.06.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă
 
- Notă:
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari a fost ulterior modificat şi completat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 633/2017 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 428 din 9 iunie 2017), însă executarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 633/2017 a fost suspendată prin sentinţa civilă nr. 2268 din 12 iunie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal.

Regulament privind normele pentru efectuarea lucrărilor de Inspecţia Judiciară
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1027 din 15.11.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802 din 29.11.2012 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 340 din 29.03.2016. publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 302 din 20.04.2016
- Regulament privind normele pentru efectuarea lucrărilor de Inspecţia Judiciară - Regulament
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare
- aprobat  prin Ordinul inspectorului-şef nr. 24/28.09.2012 - cuprinde toate modificările aduse actului oficial inclusiv cele prevăzute în O. Nr. 36 din 7.09.2015 al Inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 694 din 15.09.2015
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
-  aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 1375/17.12.2015, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 970/28.12.2015, prin care se abroga Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotararea CSM nr. 387/22.09.2005
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 141/07.02.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 130/20.02.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Dispozitivul consolidat al Hotărârii Secției pentru judecători nr. 1151/2015 - cuprinde rubricile registrelor care se țin pentru evidența activității instanțelor, prevăzute de Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hot. Plen CSM nr.1375/2015 Descarcă
Arhivă* Descarcă

Regulament de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate
-adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 89/23.01.2014 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 77 din 31.01.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind examenul de capacitate a judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari
- adoptat prin Hotărîrea nr.581, din 14 septembrie 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.789 din 19.09.2006 de abrogare a  Hotarârii nr.306/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.815 din septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare - modificat prin Hotărârea nr. 652 din 20 septembrie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 695 din 12.10.2007, de abrogare a alin. (2) al art. 38 din Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari - al cărui termen de intrare în vigoare se prorogă prin  Hotărârea nr.731, din 1 noiembrie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 803 din 26.11.2007 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârii nr. 652 din 20 septembrie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, de modificare a Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 695 din 12.10.2007 - modificat prin  Hotărârea nr.731, din 1 noiembrie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 803 din 26.11.2007
- modificat prin Hotărârea nr. 608 din 10.06.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 438 din 18.06.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea nr. 1049 din 13.10.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015
- modificat prin Hotărârea nr. 1323 din 8.12.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 971 din 29.12.2015
- modificat prin Hotărârea nr.501 din 26.04.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.382 din 19.05.2016
- modificat prin Hotărârea nr.671 din 12.06.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.464 din 21.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor
- adoptat prin  Hotarârea 621/21.09.2006, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 825 din 6.10.2006, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 194/9.03.2006 , publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 262 din 23.03.2006  de adoptare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, prin care se abrogă  Hotărârea C.S.M. nr. 323/24.08.2005 de adoptare a regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor,  cu modificările şi completările ulterioare - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 659/03.07.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 511 din 08.07.2008 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 2150/10.12.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 47 din 21.01.2010 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 129/18.02.2010, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 124 din 24.02.2010
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 750/18.10.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 807 din 15.11.2011
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 799/18.09.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 698 din 11.10.2012
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 545/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 365 din 19.06.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 832/20.08.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 536 din 26.08.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 148/10.02.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 122 din 17.02.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1050/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 44/21.01.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 58 din 27.01.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 711/16.06.2016. publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 526 din 13.07.2016 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 897/14.07.2016. publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 549 din 21.07.2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotarârea CSM nr. 1260/20.11.2014, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 7/6.01.2015
- modificat prin Hotărârea CSM nr. 1615/15.12.2016, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 1072/30.12.2016
- modificat prin Hotărârea CSM nr. 572/09.05.2017, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 430/12.06.
2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 74/31.01.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 112 din 13.02.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 580/26.06.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 481 din 13.07.2012.
- modificat  şi completata prin Hotărârea C.S.M. nr. 1130/13.12.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 890 din 27.12.2012
- modificat şi completata prin Hotărârea C.S.M. nr. 873/20.08.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 581 din 12.09.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1051/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 569/09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 445/15.06.2017
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 681/27.06.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 493/29.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 320/27.04.2006 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 384 din 4.05.2006, de abrogare a Hotărârea C.S.M. nr. 283/10.08.2005 de adoptare a Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 817/04.09.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 654 din 16.09.2008.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1170/22.10.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 727/26.11.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 338/13.03.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 194/19.03.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1048/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 568/09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 445 din 15.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor si procurorilor
- adoptat prin Hotărârea CSM nr.676/4.10.2007, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 814/29.11.2007  de abrogare a  Hotarârii CSM nr. 324/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 823/12.09.2005 *Anexele sunt publicate în Monitorul Oficial Partea I-a bis, nr. 814/29.11.2007 - modificat şi completat prin Hotărârea CSM nr. 79/24.01.2008, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr.115/139.02.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 837/30.09.2010, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 706/ 22.10.2010  - modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 839/30.09.2010 pentru aprobarea fişelor de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, a modelului orientativ al raportului de evaluare şi a modelului orientativ al procesului-verbal anual de evaluare
- modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 144/01.03.2012, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 199/ 27.03.2012
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 654/10.06.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 375/ 25.06.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 881/20.08.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 577/ 10.09.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1409/10.12.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 18/10.01.2014
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 193/03.03.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 215/31.03.2015
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 654/10.06.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 375/ 25.06.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 881/20.08.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 577/ 10.09.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1409/10.12.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 18/10.01.2014
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 193/03.03.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 215/31.03.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr.1157/3.11.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 858/ 18.11.2015 
- republicată * Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.157/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 918 din 15 noiembrie 2016
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 317/20.03.2018, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 304/04.04.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 862/03.07.2014  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 533 din 17.07.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 322/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 816/8.09.2005
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 2223/17.12.2009, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 12/08.01.2010
- completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 1081/8.10.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 669/31.10.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 503/26.04.2016. publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 381/19.05.2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 193/9.03.2006  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 329 din 12.04.2006, de abrogare a Hotărârea C.S.M. nr. 484/19.10.2005 de adoptare a Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător; - modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 727/23.04.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 313 din 12.05.2009.  - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 355/26.05.2011, publicată în Monitorul Oficial Partae I, nr. 392 din 3.06.2011; - modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 470/12.07.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 550 din 03.08.2011
- modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 610/10.07.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 478 din 12.07.2012
- modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 911/08.10.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 754 din 09.11.2012
- modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 1094/28.11.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 6 din 04.01.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.129/30.01.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.90 din 5.02.2014
- modificat prin  Hotărârea C.S.M. nr.827/03.07.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.528 din 16.07.2014 - modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr.828/03.07.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.528 din 16.07.2014 - modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr.1047/23.09.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.748 din 14.10.2014
- modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr.113/10.02.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 122 din 17.02.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.896/14.07.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 549 din 21.07.2016
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 432/19.04.2018, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 394/08.05.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari
- aprobat prin Hotarârea C.S.M.. nr. 176/06.02.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 380/22.05.2014 - modificat  prin Hotărârea C.S.M. nr. 577/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 380/22.05.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind concediile judecătorilor şi procurorilor
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 325/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 815/8.09.2005; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 422/14.06.2007, publicată în Monitorul Oficial Pertea I, nr. 421/25.06.2007; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 729/10.07.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 602/12.08.2008; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 632/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 274/28.04.2009. - completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 596/01.07.2010, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 498/19.07.2010.
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 832/15.11.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 867/15.11.2011.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 693/18.06.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 487/1.07.2014.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 327/07.04.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 287/28.04.2015.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1324/08.12.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 974/29.12.2015.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 712/16.06.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 527/13.07.2016.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1189/06.10.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 891/8.11.2016.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1637/20.12.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1051/27.12.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 179/28.02.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 204/24.03.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 708/14.06.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 557/3.07.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 127/1.03.2007, publicată în Monitor Oficial, Partea I, nr.193/21.03.2007 de abrogarea a Hotarârii C.S.M. nr. 320/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial, Partea I, nr. 850/20.09.2005. - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 452/21.06.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530/06.08.2007. - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 81 din 24.01.2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 89/05.02.2008. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 912 din 25.09.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 734/30.10.2008, în sensul abrogării art. 19 din Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1485 din 17.12.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 896/30.12.2008, în sensul abrogării alineatului (4) din Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii.
- completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 49 din 23.01.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 104/21.02.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1585 din 15.12.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1072/30.12.2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 439/15.06.2006, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 560/28.06.2006, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 305/17.08.2005 de adoptare a Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 144/7.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.236/5.04.2007 - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 475/26.06.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.540/08.08.2007 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 538/05.06.2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444/13.06.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr 869/14.05.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 400/12.06.2009 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr 228/14.04.2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 344/18.05.2011 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 381/06.06.2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 344/18.05.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 278/05.04.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 261/20.04.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 513/14.06.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 405/18.06.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 546 bis/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 365/19.06.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 715/27.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431/16.07.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 652/10.06.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 446/18.06.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1131/06.11.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 900/11.12.2014 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.475/13.05.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 359/25.05.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1045/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 861/19.11.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1386/14.11.2016, publicată în Monitorul Oficial , Partea I, nr.14/06.01.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.561/09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial , Partea I, nr.435/12.06.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.683/27.06.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.439/29.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratură
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 279/05.03.2012publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 258/19.04.2012 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 152/01.03.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230/14.03.2006 cu modificările şi completările ulterioare
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 514/14.06.2012  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 405/18.06.2012
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 546/04.06.2013  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 365/19.06.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.653/10.06.2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 446/18.06.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1216/06.11.2014publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 900/11.12.2014
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1046/13.10.2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 861/19.11.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 566/09.05.2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 435/12.06.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.682/27.06.2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493/29.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 293/19.04.2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 288/2.05.2007 de abrogare  a Hotărârii C.S.M. nr. 307/17.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 779/26.08.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1121/23.10.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 824/08.12.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1789/15.10.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 732/28.10.2009
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1255/20.11.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 7/06.01.2015 - modificat  prin Hotărârea C.S.M. nr.477/13.05.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 359/25.05.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1052/13.10.2015,publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.570/09.05.2017,publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 430 din 12.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind promovarea în funcţia de prim magistrat-asistent şi magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr.292/19.04.2007, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 288/2.05.2007, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 585/8.12.2005 , publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1164/22.12.2005
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai Inaltei Curţi de Casaţie si Justiţie la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu
-  aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 140 din 6 februarie 2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri
- aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1296 din 14 decembrie 2017, prin care a fost abrogată Hotărârea nr. 335 din 13 martie 2014 a Plenului C.S.M. pentru aprobarea   Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni
 
Arhivă* Descarcă

 
Ultima actualizare: 06.12.2018 15:03

Regulament de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Grefieri
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 183/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 257/17.04.2007  de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 94/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 266/31.03.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 394/17.04.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 378/19.05.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 380/06.06.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 459/30.06.2011 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 549/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 367/20.06.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 549 bis/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 457/24.07.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 894/15.09.2015 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 745/06.10.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1478/19.12.2017 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 30/12.01.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 173/22.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 246/12.04.2007, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 91/2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 266/31.03.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 625/13.09.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 6/04.01.2008
- completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 550/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370/21.06.2013
- modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 546/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 418/5.06.2014
- modificat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 1047/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 861/19.11.2015 - modificat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 567/09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 445/15.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 126/1.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233/4.04.2007; - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 634/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287/4.05.2009 - modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 1171/13.12.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891/27.12.2012 
- completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 551/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370/21.06.2013   
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 866/03.07.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541/22.07.2013 
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 53/15.01.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 105/10.02.2015
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 185/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255/17.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 93/16.03.2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005; - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 597/26.03.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 252/15.04.2009;
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 819/18.09.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 704/15.10.2012;
- completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 552/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 375/25.06.2013
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 232/06.03.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 191/18.03.2014
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 819/11.07.2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 693/08.08.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 184/29.03.2007,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 253/16.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 92/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005;
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 803/18.09.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 682/02.10.2012
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 181/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.251/16.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 108/23.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.304/12.04.2005 cu modificările şi completările ulterioare; - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 635/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.306/11.05.2009.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 830/15.11.2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.852/02.12.2011.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 142/01.03.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.178/20.03.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 994/23.10.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.746/06.11.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1095/28.11.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891 /27.12.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 50/23.01.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 86/08.02.2013
- completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1264/24.11.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 971/29.12.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 820/11.07.2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 693/08.08.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 182/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 253/16.04.2007 - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 633/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287/04.05.2009
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 140/07.02.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136/23.02.2017
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 295/20.03.2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 304/04.04.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr.186/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.255/17.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 95/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 653/20.09.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 695 din 12.10.2007. de abrogare a alin. (1) al art. 7 din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 163/04.03.2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 08.04.2010. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 49/19.01.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 din 16.03.2012
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 713/16.06.2016. publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 527 din 13.07.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1309/27.10.2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 913 din 14.11.2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă

 
Ultima actualizare: 18.09.2018 13:15

Ultima actualizare: 03.05.2017 08:44

Ultima actualizare: 03.05.2017 08:47

Harta CSM

Mergi la începutul paginii