Informare

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


13 octombrie 2017

INFORMARE

      Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media din cadrul CSM este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

      Prin adresa nr. 4C-32/2/5 octombrie 2017, Parlamentul României – Comisia Specială Comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției, constituită prin Hotărârea nr. 69/27 septembrie 2017 a Parlamentului României, a adresat invitaţia preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii de a participa la prima întâlnire a comisiei din data de 10 octombrie 2017, orele 11,00, mai precis la lucrările subcomisiei ce are ca obiect de activitate domeniul penal.

      Prin adresa nr. 20889/9 octombrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a răspuns invitaţiei, apreciind că această cooperare interinstituţională este esenţială pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar. În acelaşi timp, prin acelaşi răspuns, având în vedere că nu au fost transmise agenda de lucru sau alte documente necesare desfăşurării dezbaterilor Comisiei speciale comune, dar ţinând cont şi de timpul scurt aflat la dispoziţie pentru pregătirea lucrărilor, Consiliul a solicitat preşedintelui Comisiei comune speciale comunicarea materialelor aferente desfăşurării întâlnirii de lucru.

      De asemenea, prin adresa nr. 20889/10 octombrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat preşedintelui Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului că, în raport de volumul materialelor transmise şi timpul scurt avut la dispoziţie pentru analiza acestora, nu poate fi asigurată prezenţa unui reprezentant al CSM la dezbateri, problemele semnalate în materialele transmise Consililului impunând un timp rezonabil pentru studierea acestora şi pentru o analiză în comisiile de specialitate ale Consiliului. Totodată, s-a adresat rugămintea de a fi comunicate propunerile concrete de reglementare ce urmează a fi examinate în cadrul Comisiei speciale comune, întrucât materialele primite nu conţineau şi astfel de propuneri.

      Ulterior desfăşurării primei întâlnirii de lucru a Comisiei speciale comune – subcomisia pentru legislaţia penală, printr-o adresă transmisă prin poşta electronică în data de 11 octombrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a fost informat cu privire la faptul că, în şedinţa din 10 octombrie 2017, s-a convenit ca până la următoarea şedinţă să fie transmise propunerile participanţilor, astfel încât dezbaterea să se facă aplicat, pe texte.

      Prin adresa nr. 20889/12 octombrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a încunoştinţat Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului că acest organism independent funcţionează ca organ colegial, sens în care s-a comunicat că solicitarea adresată de comisia parlamentară trebuie să fie discutată în cadrul şedinţei Comisiei nr.1 – “Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din cadrul Consiliului, din data de 16 octombrie 2017.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Dată publicare: 13.10.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro