Skip Navigation Links
Caută în site Caută

Comunicate societatea civilă CSM

București, 08.12.2021

MESAJUL

membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, cu ocazia „Zilei Constituţiei României”

Data de 8 decembrie are o deosebită importanţă pe plan naţional deoarece în această zi, în anul 1991, cetățenii României au fost chemaţi să-și exprime voința asupra adoptării Constituției României. În urma organizării referendumului național, cu o majoritate covârșitoare de voturi, a fost aprobată și a intrat în vigoare Constituția României. Prin Legea nr. 120/1995, Parlamentul României a proclamat ziua de 8 decembrie ca fiind “Ziua Constituției României”.

Constituția din 1991 reprezintă renașterea democrației naționale, după aproape 50 de ani de guvernare socialist-comunistă. Cu toate acestea, necesitatea revizuirii legii fundamentale adoptate în 1991 a fost motivată de reformele de structură și de substanță care s-au produs în viața economică, socială și politică a țării, în mod special din perspectiva îndeplinirii celor două obiective majore ale politicii externe românești în anii postdecembrişti: aderarea la Alianța Nord-Atlantică și integrarea în Uniunea Europeană.

Constituția reprezintă actul nostru de identitate națională. Consfințită prin voința suverană a poporului, ea este corpul de principii și norme fundamentale care se adresează, în egală măsură, autorităților și instituțiilor statului și cetățenilor săi. Funcționarea instituțiilor statului, garantarea drepturilor și libertăților individuale precum și derularea în ansamblu a întregii vieți a unei națiuni își au originea în normele înscrise în Constituție. De aceea, Constituția este cartea sacră a existenței noastre, iar aniversarea ei constituie o adevărată sărbătoare.

În orice stat de drept există o relație directă între gradul de respectare a Constituției și nivelul de protecție a tuturor valorilor, principiilor și drepturilor fundamentale care guvernează viața unei națiuni. Constituția trebuie respectată nu doar în litera, ci și în spiritul ei, destinatarii săi având obligația nu doar morală, ci și constituțională de loialitate și interpretare a normelor sale cu bună-credință.

În acest context, “Ziua Constituției” reprezintă prilejul de a aniversa reintrarea României, după 1989, într-o stare de normalitate, în care drepturile cetățeanului sunt recunoscute și apărate, iar autoritățile statului își exercită puterea în limitele atribuțiilor conferite de legea fundamentală și pentru realizarea interesului public.

Menţionat pentru prima dată în Constituţia de la 1866, principiul separării puterilor în stat a căpătat, în timp, consistenţă şi perenitate, dovedindu-se un factor important de modernitate şi progres spre o democraţie autentică. În egală măsură, independenţa justiţiei ca valoare constituţională, reprezintă garanţia supremă a respectării legii şi a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, consacrate de Constituție.

Consiliului Superior al Magistraturii are responsabilitatea stabilită prin art. 133 din Constituția României, republicată, de a garanta independența justiției. Pentru aducerea la îndeplinire a acestui deziderat, Consiliul Superior al Magistraturii are o arhitectură pluralistă care include reprezentarea nu doar a magistraților, dar şi a societății civile prin doi membri, în vederea conferirii unui just echilibru, necesar situării omului în centrul serviciului public de justiție. Dincolo de complexitatea acestui concept, eficienţa şi modalitaţile de exprimare a acestei garanţii, trebuie să fie rezultatul efortului tuturor autorităţilor şi instituţiilor statului, a societăţii în ansamblu şi a fiecărui cetăţean în parte.

Independenţa magistraţilor nu reprezintă un privilegiu al acestora, nu constituie doar o garanţie a statului de drept, ci este acel atribut al funcţiei care îi permite magistratului să acţioneze şi să decidă doar în baza legii, fără nicio subordonare sau influenţă, respectând astfel dreptul fundamental al cetăţeanului de a avea acces la o justiţie independentă.

La 30 de ani de la adoptarea Constituției României din anul 1991, avem bucuria de a adresa un încrezător „La mulți ani!” legii noastre fundamentale.

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Teodor-Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

                Dată publicare: 08.12.2021

Ultima actualizare: 08.12.2021 15:44

București, 01.12.2021

MESAJUL

membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, cu ocazia „Zilei Naționale a României”

Ziua Națională a României reprezintă un moment special pentru toți românii. În contextul actual fără precedent, cu numeroase restricții impuse de pandemie, este foarte important să ne amintim că apropierea este definită mai ales de solidaritate și de sentimentul apartenenței la valori comune. Dintre acestea amintim: demnitatea umană care trebuie să fie respectată și protejată, egalitatea de şanse şi egalitatea în fața legii pentru toți cetățenii, libera exprimare, respectul reciproc, ascultarea și considerarea tuturor opiniilor fiind piatra de căpătâi.

Parlamentul României a hotărât, prin Legea nr. 10/1990, proclamarea zilei de 1 Decembrie ca Zi Naţională a României. Această dispoziţie a fost prevăzută în art. 12, alin. (2) din Constituția României, republicată.   

Evocarea unui eveniment istoric – în cazul de faţă unirea tuturor românilor într-un singur stat – nu se poate reduce la simpla narare a admirabilei performanţe politice a românilor din provinciile istorice româneşti, capabili să-şi ia soarta în propriile mâini şi să-şi decidă viitorul, ci trebuie să fie un prilej de reflecţie pentru noi, astăzi, în aceeaşi măsură în care evocăm entuziasmul şi reuşitele anului 1918.

Adaptând mijloacele de întâlnire și comunicare în contextul unui an dificil, este un privilegiu pentru membrii aleşi ai Consiliul Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai societăţii civile, să asigure o dată în plus cetăţenii de informarea constantă a organizaţiilor societăţii civile cu privire la lucrările Consiliului Superior al Magistraturii şi de efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru îmbunătăţirea permanentă a activităţii instituţiilor judiciare ca serviciu public aflat în slujba societăţii.

Lecţia majoră a românilor din provinciile istorice româneşti, în 1918, rămâne, astăzi, perfect valabilă.

La mulţi ani români, la mulţi ani România!

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Teodor-Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

Dată publicare: 01.12.2021
Ultima actualizare: 01.12.2021 10:33

București, 18.11.2021

MESAJUL

membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile cu ocazia adoptării în cadrul Plenului Camerei Deputaților a proiectului de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 6/2016

Plenul Camerei Deputaților a votat marți, 16 noiembrie 2021 proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal. Proiectul legii de aprobare a trecut cu 283 de voturi “pentru”, 10 voturi “împotrivă” și 8 abțineri.

Controversata ordonanță a interceptărilor, adoptată în anul 2016 de Guvern la inițiativa ministrului Justiției de atunci, a pus în peisaj într-un mod total neconform cu Deciziile CCR nr. 734/2017, nr. 302/2017, nr. 22/2018 și nr. 26/2019, raportat la prevederile ARTICOLULUI 1, alin. (5) din Constituție, posibilitatea ca organele Serviciului Român de Informații (S.R.I.), să poată fi desemnate organe de cercetare penală speciale. Totodată, S.R.I. primea dreptul de a efectua interceptări în cauzele care vizau securitatea națională și cauzele infracțiunilor de terorism.

În acest context, justițiabilii români care se află în cursul unei urmăriri penale, pot avea în procedura de drept comun probe obținute de S.R.I., în baza unei simple și nefondate supoziții de încadrare în spețe ce țin de siguranță națională, nemaiexistând posibilitatea nici măcar a unor proteste în care să se invoce ilegalitatea cuprinsă în ordonanță, atât timp cât noul cadru a căpătat rang de lege.

Noi, membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, suntem total contrariați de adoptarea proiectului de lege care încalcă valori supreme de natură constituțională și aduce atingere democrației și statului de drept, afectând drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

De ce să permitem, din nou, reînvierea unor timpuri pe care le credeam apuse pentru totdeauna (echipe mixte formate din procurori și ofițeri ai serviciilor de informații, tele-justiție, festival de cătușe etc) precum și reîntoarcerea abuzurilor fără margini în efectuarea cercetărilor penale, reglementate prin protocoalele Art. IV, art. 1 și art. 2 din O.U.G. nr. 6/2016, adică modalități infralegale de administrare a probelor în procesul penal?

 

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Teodor-Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

Ultima actualizare: 18.11.2021 18:40

București, 25.10.2021

                  MESAJUL

membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

cu ocazia „Zilei Europene a Justiției Civile”

‘’Ziua Europeană a Justiției Civile’’ este celebrată anual pe 25 octombrie, după ce aceasta a fost instituită la data de 5 iunie 2003 printr-o inițiativă comună a Consiliului Europei și Uniunii Europene. Aceasta are ca principale obiective: aducerea și evidențierea modului de funcționare a justiției în atenția publicului, precum și asigurarea dezvoltării unui spațiu judiciar comun la nivel european. Cu acest prilej, considerăm că este oportună reiterarea faptului că sistemul judiciar este un serviciu public aflat în slujba cetățenilor, garantarea drepturilor acestora reprezentând pentru toate instituțiile aparținând puterii judecătorești atât la nivel European cât şi național, scopul final al actului de justiţie.

Prin acest eveniment simbolic se reamintește faptul că justiţia oferă cetăţenilor posibilitatea de afirmare, apărare și promovare a drepturilor și libertăților constituționale și legale, precum și de soluționare a eventualelor litigii, fie prin intermediul instanțelor de judecată, fie printr-o modalitate alternativă de soluționare, pe cale amiabilă, prin comunicare și dialog constructiv.

Încrederea în justiție s-a menţinut ca problemă de strictă actualitate atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel național. Din aceste considerente se impune din partea tuturor profesioniştilor din sistemul judiciar respectarea principiilor care stau la baza ordinii constituţionale. Legitimitatea sistemului judiciar este prezentă când cetăţenii cred în existenţa unui   scop moral și dreptăţii realizate de către instituţii prin respectarea propriilor norme interne, precum şi normelor care guvernează întreaga societate, motiv pentru care se impune garantarea imparțialității în înfăptuirea actului de justiție şi respectarea principiilor constituţionale, cu precădere cele privitoare la respectarea demnităţii umane și corectitudinii în înfăptuirea dreptăţii, dar și creşterea gradului de transparență instituțională astfel încât accesul liber și neîngrădit la justiție să fie asigurat tuturor cetățenilor.

 Din considerentele sus-menţionate, apreciem că înfăptuirea justiției în România conform standardelor și valorilor europene, poate contribui la restaurarea spiritului reglementărilor privitoare la drepturile individuale ale cetățenilor.

Pe această cale, urăm un călduros “La mulți ani!” tuturor profesioniștilor din domeniul dreptului, avocaţi, executori, notari, magistrați, grefieri, consilieri juridici, pe care îi încurajăm să își facă datoria cu înalt profesionalism și maximă responsabilitate în vederea asigurării unei justiţii drepte, echitabile şi responsabile, caracteristici necesare recâştigării încrederii societăţii civile!

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Teodor - Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

Dată publicare: 25.10.2021

Ultima actualizare: 25.10.2021 17:56

București, 15.09.2021

MESAJUL

membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia  “Zilei Internaţionale a Democraţiei”

 

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a hotărât ca, începând cu anul 2008, data de 15 septembrie să fie sărbătorită ca Ziua Internaţională a Democraţiei, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate. Decizia a fost luată ca rezultat al unei propuneri avansate de un grup de 8 state, printre care şi România.

Rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite (A/RES/62/7) afirmă faptul că „deşi democraţiile sunt caracterizate de valori comune, nu există un model unic al democraţiei” şi, de asemenea, „democraţia nu aparţine unei anumite ţări sau zone”.

Ziua de 15 Septembrie trebuie să fie un prilej de reafirmare a demnităţii omului, de consolidare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, dezvoltării libere a personalităţii umane, pluralismului politic şi a dreptăţii care, potrivit art.1, alin (3) din Constituţia României, republicată, reprezintă valori supreme.

Ziua Internaţională a Democraţiei reprezintă o oportunitate pentru a cunoaşte şi a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor  la o participare activă, substanţială şi plină de înţeles în cadrul democraţiei constituţionale, în care cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii, fără discriminări şi în care nimeni nu este mai presus de lege. Rolul jusţitiei este acela de a conserva democraţia constituţională şi de a cenzura excesul de putere manifestat prin deciziile politico-administrative, ca un adevărat garant al respectării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor.

Statul de drept, într-un regim democratic, reprezintă domnia legii şi nu domnia puterilor în stat. Democraţia constituţională de care ne bucurăm în România nu este un bun câştigat în grija altuia, ci ea se cere apărată în fiecare zi de fiecare dintre noi, profesionişti ai dreptului şi justiţiabili deopotrivă.

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Teodor Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

Dată publicare: 15.09.2021

Ultima actualizare: 15.09.2021 17:26

București, 30.07.2021

MESAJUL

membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia „Zilei mondiale împotriva traficului de persoane”

Anual, data de 30 iulie marchează „Ziua mondială împotriva traficului de persoane”. Această zi a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția nr. 68/192 din 18 decembrie 2013, principalele obiective fiind acelea de a spori gradul de conștientizare a situației victimelor traficului de persoane și de a promova protecția drepturilor la libertate și integritate ale acestora.

Traficul de persoane reprezintă o infracțiune deosebit de gravă, prevăzută de codurile penale din fiecare stat, ce constă în recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, toate acestea efectuate sub amenințare, prin uz de forță, răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de putere ori profitând de vulnerabilitatea fizică sau psihică a victimelor pentru a obține controlul în vederea exploatării și a obținerii de foloase din exploatarea acestora, afectând valorile ființei umane și drepturile fundamentale ale omului, protejate de întreaga legislație internațională.

Privită ca fiind o industrie extrem de profitabilă, a doua după traficul de droguri, traficul de persoane este împărțit în patru categorii, respectiv traficul de copii, exploatarea sexuală, traficul forței de muncă și traficul de organe.

În ultimii ani, O.N.U. a transmis tuturor statelor membre mesaje clare vizând necesitatea de reafirmare a angajamentelor pentru stoparea acestui fenomen extrem de negativ dar și pentru cadrul efectiv și eficace care trebuie asigurat, în care victimele să își poată reconstrui viața într-o manieră cât mai sănătoasă.

„Ziua mondială împotriva traficului de persoane” reprezintă un prilej de îndemn pentru toate autoritățile și instituțiile publice la intensificarea acțiunilor de combatere și stopare a infracțiunilor privind traficul de persoane, care să urmărească descoperirea traficanților, protejarea copiilor vulnerabili, a femeilor și bărbaților, împotriva exploatării, în vederea recâștigării încrederii populației în ceea ce privește eficiența acestor structuri.

 

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Teodor Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

Dată publicare: 30.07.2021
Ultima actualizare: 30.07.2021 13:53 Detalii

București, 04.07.2021

MESAJUL

membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia „Zilei Justiției”

            În România, „Ziua Justiției” a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 364 din 27 iunie 1994. Aceasta este celebrată anual, în prima duminică din luna iulie, obiectivul principal fiind acela de a marca deosebita importanță a puterii judecătorești și a tuturor profesioniștilor din domeniul justiției care fac posibilă consolidarea întregului sistem judiciar, a relațiilor instituționale și a statului de drept.

Este un bun prilej de a reflecta asupra parcursului din ultimii ani al justiției din România, și de a ne concentra pentru a menține justiția în limita sa constituțională și în folosul societății românești.

Anul care a trecut a marcat unele fenomene periculoase care sunt de natură să afecteze legitimitatea sistemului judiciar în ochii societății, cum ar fi:

  • Creștere incertitudinii juridice prin aplicarea normelor de drept ca simplu mobil al promovării credințelor și opțiunilor proprii și nu ca izvor și limită a exercitării prerogativelor judiciare.
  • Scăderea dramatică a calității motivării deciziilor judiciare, fie ele emise de parchete sau de instanțe, prin superficiala trecere în revistă a situațiilor de fapt și a aparatului de aplicare a raționamentului tehnico-juridic.
  • Aderarea din ce în ce mai fățișă a magistraților la curentele de opinie cu caracter politic, chiar dacă sunt cosmetizate ca preocupări pentru organizarea justiției.
  • Abandonarea rezervei care trebuie să caracterize un arbitru și angajarea în arena polemicilor publice specifice celorlate puteri ale statului.
  • Personalizarea nepermisă a funcțiilor judiciare ca principal factor de erodare a pozitivismului juridic.

Toate aceste dinamici, din ce în ce mai evidente, vor avea un efect negativ asupra întregului sistem, ridicând întrebarea legitimă dacă justiția se achită de sarcina ei în contractul social cu societatea, care îi garantează și finanțează un statut în schimbul realizării exclusive a rolului său și menținerii în limitele aferente acestuia. Mai mult ca oricând se simte nevoia funcționării mecanismelor de autoreglare la nivelul sistemului de justiție, înainte ca aceasta să își compromită legitimitatea și autonomia.

O realitate care a devenit mult mai acută în zilele acestea, deși ea era vizibilă încă din anii 2010, este restrângerea nepermisă a dreptului la apărare și a exercițiului acesteia. Pentru a garanta un proces echitabil specific statului democratic este necesară atât intervenția normativă a puterii leguitoare cât și corectarea comportamentelor arbitrare a unora dintre profesioniștii dreptului care exercită funcția judiciară.

Un alt element de actualitate este tranziția către mediul online, ca mijloc de soluționare a litigiilor și a petițiilor, care a adus un plus de eficiență pentru justițiabili. Aceasta a condus în mod neechivoc la ideea că utilizarea noilor tehnologii, date fiind beneficiile acestora pentru înfăptuirea actului de justiție, trebuie să devină o regulă, nicidecum o excepție adaptată momentului.

„Ziua Justiției” are un rol fundamental asupra conștientizării necesității și importanței înfăptuirii cu fermitate, devotament și imparțialitate a actului de justiție, în cadrul unei societăți moderne și democrate, în care nimeni nu este mai presus de lege. “Eu-ul” celor chemați să aplice legea nu poate să fie mai presus de “Eu-ul” legii izvorât din ordinea constituțională.

Dreptatea și adevărul sunt virtuți inerente naturii umane fără de care nu se poate lua în considerare existența unui cadru social echilibrat. Pe această cale, dorim să ne exprimăm aprecierea și respectul față de întregul corp al magistraților, deplina și nedisimulata solidaritate cu avocații care apără cetățeanul în procedurile administrative și judiciare.

Să ne dea Dumnezeu, tuturor profesionistilor dreptului, gândirea liberă și onestitatea profesională să îndeplinim rolul social al breslelor noastre înainte de orice ambiții personale!

Membri aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile:

Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU
Ultima actualizare: 04.07.2021 17:11 Detalii

București, 24.06.2021

                  MESAJUL

membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia „Zilei avocatului român”

“Ziua avocatului român” este celebrată anual la data de 24 iunie, urmare a instituirii acestei date printr-o hotărâre a Congresului Avocaților în anul 1998.

Pentru justiția din România, această zi are o deosebită importanță, întrucât reprezintă un  moment total oportun de conștientizare și promovare a tuturor valorilor specifice profesiei de avocat, precum și a rolului esențial al acestora de a contribui la menținerea stabilității și la consolidarea statului de drept și a principiilor judiciare fundamentale.

Dreptul la apărare este unul garantat prin Constituție iar avocații trebuie să își mențină pasiunea și respectul față de profesia pe care au ales-o, să reprezinte și să susțină interesele celor care își lasă drepturile în mâna acestora, indiferent de impedimentele care pot apărea de-a lungul întregii cariere, menținând o doză ridicată de optimism, determinare și profesionalism față de întreaga lor activitate.

În data de 25 iunie 2021 va avea loc “festivitatea de deschidere a lucrărilor Congresului avocaților 2021”, eveniment de o importanță majoră, care se va desfășura în București la Palatul Patriarhiei, unul dintre principalele subiecte de pe ordinea de zi constând în adoptarea unor măsuri pentru apărarea profesiei de avocat.

Pe această cale, în calitate de membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, urăm mult succes în atingerea tuturor obiectivelor din cadrul conferinței și de asemenea, numeroase realizări în activitatea tuturor avocaților!

                       

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

Dată publicare: 24.06.2021

Ultima actualizare: 24.06.2021 14:19

MESAJUL

membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia „Zilei Justiției Militare”

Începând cu anul 1919, data de 25 aprilie marchează „Ziua Justiției Militare”, punctul de plecare al celebrării reprezentându-l înființarea „Serviciului Contencios al Ministerului de Război”, prin Decretul-lege nr. 1625 semnat de regele Ferdinand, structură având ca principale obiective soluționarea multiplelor solicitări din sfera contenciosului juridic militar, apărarea intereselor legale ale armatei, precum şi elaborarea cadrului legislativ şi a regulamentelor necesare sistemului militar.

Instanțele militare, parte din cadrul puterii judecătorești, funcționează la fel ca și celelalte instanțe, specializarea acestora fiind în materia infracțiunilor săvârșite de militari.

Justiția militară are un rol primordial în consolidarea statului de drept, apărarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, raportat la funcționarea structurilor militarizate şi a conduitelor de natura ilicitului penal ale personalului militar.

În calitate de membri aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii dorim profesioniștilor din domeniul justiţiei militare mult succes în activitate!

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Teodor Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

Dată publicare: 25.04.2021

Ultima actualizare: 25.04.2021 08:51 Detalii

Ultima actualizare: 16.04.2021 15:14 Detalii

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro