Skip Navigation Links
Caută în site Caută

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001


Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes public
 
 
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .........................................
Sediul/Adresa ................................................................................
Data .................................
 
 
Stimate domnule/Stimată doamnă ......................................................,
 
 
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):
......................................................................................................................
 
 
 
Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate:
 
Pe e-mail, la adresa ................................................................................................
Pe e-mail în format editabil: ............................. la adresa .....................................
Pe format de hârtie, la adresa ................................................................................
 
 
..........................................................................................................................
 
Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).
 
 
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
 
....................................................
semnătura petentului (opţional)
 
 
 
Numele şi prenumele petentului ............................................................................
Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail ........................................
Profesia (opţional) ................................................................................................
Telefon (opţional) .................................................................................................
 
Ultima actualizare: 12.07.2017 13:57

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro