Consiliul Superior al Magistraturii
Skip Navigation LinksCSM1909 > Informaţii de interes public > Comunicate instanţe
 Caută
Comunicate instanţe

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În data de 25.10.2017, la sediul Curţii de Apel Piteşti vor avea loc manifestări ocazionate de sărbătorirea Zilei Europene a Justiţiei Civile.

Evenimentele astfel organizate au ca scop stabilirea unor relaţii de încredere între cei care participă la realizarea actului de justiţie (magistraţii şi personalul auxiliar al instanţelor) şi beneficiarii acestuia (justiţiabilii).

Organizarea acestor manifestări se înscrie în cadrul general al eforturilor constante făcute de instanţele judecătoreşti pentru asigurarea unui grad sporit de transparenţă în înfăptuirea actului de justiţie, eforturi de natură să permită cetăţenilor o percepţie reală asupra condiţiilor de muncă ale magistraţilor şi personalului auxiliar al instanţelor, asupra etapelor pe care le parcurge un dosar de la înregistrare şi până la soluţionare, precum şi asupra altor aspecte relevante privind specificul activităţii instanţelor de judecată.  

Având în vedere aceste considerente, vă aducem la cunoştinţă faptul că în data de 25 octombrie 2017, în cadrul „Zilei Porţilor Deschise”, se va permite accesul în cadrul instanţei a oricărei persoane doritoare, pe baza documentelor de identitate, fără însă a se perturba activităţile curente ale Curţii de Apel Piteşti.

Totodată, pentru a facilita o cât mai corectă înţelegere a specificului activităţii instanţelor de judecată, se vor organiza grupuri de vizitatori care vor fi conduse de câte o persoană desemnată de conducerea instanţei, grupuri cărora li se va facilita, în limita posibilităţilor, vizitarea tuturor compartimentelor care prezintă relevanţă pentru activitatea instituţiei, vizitatorilor urmând a li se explica atât circuitul unui dosar în instanţă, cât şi etapele procesuale care trebuie parcurse până la soluţionare.

În cadrul aceloraşi acţiuni prilejuite de sărbătorirea Zilei Europene a Justiţiei Civile, vor fi  organizate şi o serie de vizite la sediul Curţii de Apel Piteşti pentru mai multe grupuri de elevi de la liceele din judeţul Argeş.

În acelaşi zi, începând cu orele 1300, Curtea de Apel Piteşti va organiza, la sediul său un simpozion cu tema „Excesul de putere şi abuzul de drept” la care sunt invitaţi să participe magistraţi, cadre didactice universitare, reprezentanţi ai mass-media, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai societăţii civile, elevi, studenţi, precum şi o serie de personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice din municipiul Piteşti.

 În speranţa că veţi da publicităţii organizarea acestor evenimente, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Biroul de Informare  şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti

Purtător de cuvânt

Judecător Ion Rebeca

20.10.2017 14:26

COMUNICAT DE PRESĂ

        Tribunalul Dâmboviţa, în colaborare cu Asociaţia pentru Studiul Relaţiilor Profesionale de Muncă, Asociaţia Magistraţilor din România - Filiala Dâmboviţa şi Centrul de Cercetări în Ştiinţe Juridice şi Administrative din Cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, organizează vineri, 20 octombrie 2017, începând cu ora 9.30, Conferinţa „Aspecte teoretice şi practice privind munca nedeclarată şi regimul sancţionator aplicabil”.

     Conferinţa, aflată la cea de-a cincea ediţie, se va desfăşura în Amfiteatrul Institutului de Cercetări al Universităţii Valahia, situat în Târgovişte, Aleea Sinaia, Nr. 13, judeţul Dâmboviţa şi are ca scop reunirea profesioniştilor dreptului, teoreticieni şi practicieni, pentru clarificarea unor aspecte doctrinare şi jurisprudenţiale.

       Evenimentul face parte din programul de formare continuă descentralizată a judecătorilor şi îşi propune să contribuie la conturarea unui punct comun între jurisprudenţă şi doctrină, acolo unde sunt probleme controversate generate de legislaţie în continuă schimbare.

        La lucrările conferinţei au fost invitaţi magistraţi din raza Curţii de Apel Ploieşti, Curţii de Apel Bucureşti şi Curţii de Apel Piteşti.

Probleme de drept abordate:

-Conținutul muncii nedeclarate - Prof. univ. dr. Alexandru  ŢICLEA

-Aspecte teoretice și practice privind flexibilitatea în organizarea timpului de lucru - Conf. univ. dr. Luminița DIMA

-Sancțiunile contravenționale privind munca nedeclarată - Inspector general al Inspecției Muncii Dantes BRATU

 -Tutela administrativă și jurisdicția muncii. Studiu de caz.- Judecător drd. Dragoș  POPOIAG 

 -Impactul modificărilor aduse prin O.U.G. nr.53/2017 asupra contractului de ucenicie la locul de muncă din perspectiva muncii nedeclarate- Avocat drd.  Anca ALDESCU -

-Considerații privind reglementarea în Codul muncii a muncii nedeclarate -   Prof. univ. dr. Dan Ţop 

-Reintegrarea salariatului după hotărârea fondului. Probleme practice. - Avocat Costel Gâlcă

-Considerații privind calitatea procesuală a funcționarului public în constatarea nulității absolute a Contractului Colectiv de Muncă - Judecător drd. Grety CRISTEA

-Competența de soluționare a cauzelor care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarilor publici - Judecător Ionel FLOREA 

-CYBER – Supravegherea angajatului la locul de muncă - Judecător dr. Oana – Octavia MUNTEANU

-Scurte considerații despre forma scrisă a contractului individual de muncă - Asistent judiciar dr. Marius MIHĂLĂCHIOIU

-Pedeapsa condamnatului; pedeapsă și pentru familie?- Judecător Iulia POPESCU, Judecător Adrian POPESCU

 

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT,

Judecător Narcis Erculescu

17.10.2017 12:57

COMUNICAT DE PRESĂ

      La data de 6 octombrie 2017, Tribunalul Dâmboviţa în parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi Copiii”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, a organizat dezbaterea regională cu tema „Protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate - aspecte legale şi bune practici de intervenţie”.

      Evenimentul a avut loc la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi şi-a propus, pe de o parte să mediatizeze problema copiilor rămaşi singuri acasă, ca urmare a plecării părinţilor acestora la muncă în străinătate, iar pe de altă parte să faciliteze un schimb de bune practici între participanţi în vederea găsirii celor mai adecvate mijloace şi măsuri de intervenţie pentru asigurarea unei protecţii efective a acestei categorii de copii vulnerabili.

      La dezbatere au participat magistraţi din cadrul Tribunalului Dâmboviţa şi judecătoriilor arondate, asistenţi sociali, specialişti ai Organizaţiei „Salvaţi Copiii”, cadre didactice de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, precum şi din judeţele Argeş, Prahova, Teleorman, Ialomiţa, Giurgiu şi Călăraşi.

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT,

Judecător Narcis Erculescu
06.10.2017 15:10

29.09.2017 12:40

COMUNICAT DE PRESĂ

       Începând cu data de 15.09.2017, la nivelul Curții de Apel Iași și al instanțelor din circumscripție, se vor implementa  serviciile informatice privind dosarul electronic și comunicarea electronică a actelor de procedură, accesibile la adresa de internet www.ca-iasi.ro.

       Pe baza unei parole de acces generată în urma completării formularului pus la dispoziție în acest sens pe pagina de internet www.ca-iasi.ro, părțile vor avea posibilitatea de a vizualiza documentele cauzei, precum și traseul dosarului și vor putea beneficia de citarea și comunicarea actelor de procedură prin mijloace electronice.

       Implementarea acestor proiecte, realizate de Curtea de Apel Cluj și Tribunalul Arad, vine în întâmpinarea justițiabililor prin asigurarea transparenței și informatizării actului de justiție, prin îmbunătățirea mecanismelor de furnizare a informațiilor pentru părți și a accesului la actele din instanțe în timp util, respectiv prin evidențierea circuitului dosarelor în instanțe, publicarea online a informațiilor și documentelor relevante pentru justițiabil, în timp real și în format accesibil.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

AL CURŢII DE APEL IAŞI

14.09.2017 12:46

COMUNICAT DE PRESĂ
08 SEPTEMBRIE 2017
 
    Curtea de Apel Ploiești, în săptămâna 11 – 15 septembrie 2017, în cadrul Programului  de schimb de magistrați între statele europene – program inițiat de Comisia Europeană, intitulat “Programme  dechanges  dautorites judiciaires (Program de schimb al autorităților judiciare)” organizează un nou stagiu de formare, la propunerea Institutului Național al Magistraturii împreună cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară – European Judicial Training Network.
    În perioada 4 – 15 septembrie este planificat, în cadrul acestui program, stagiul unui grup de  judecători străini în România
    Obiectivul stagiului constă în cunoașterea  modului de funcționare a instanțelor și instituțiilor din România, context în care, în săptămâna 4 -8 septembrie 2017,  magistrații au efectuat vizite la instituții cu atribuții  în cadrul sistemului judiciar și la instanțe din București: Curtea Constituțională, Curtea  de Apel București, Tribunalul București, Direcția Națională Anticorupție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii, urmând ca în săptămâna 11 – 15 septembrie 2017, aceștia să fie repartizați pentru stagiu la Curtea de Apel Ploiești și la instanțele din circumscipția acesteia.

PURTĂTOR DE CUVÂNT,
Judecător delegat  Florentin Teișanu
08.09.2017 14:25

11.08.2017 15:52

COMUNICAT DE PRESĂ

Pentru a facilita o cât mai corectă înţelegere a specificului activităţii instanţelor de judecată pe perioada vacanţei judecătoreşti, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele aspecte privitoare la natura cauzelor care au termene de judecată în perioada 17 iulie - 1 septembrie 2017:
În perioada vacanţei judecătoreşti, la Curtea de Apel Piteşti vor fi soluţionate cauzele având caracter urgent.
Dintre acestea, vă prezentăm în continuare, cu titlu exemplificativ, cele mai frecvente categorii de cauze şi datele şedinţelor, defalcate pe secţiile instanţei:
Secţia I Civilă:
 • cererile de ordonanţe preşedinţiale
 • cererile de suspendare a judecăţii
 • cererile privind măsurile asigurătorii
 • cererile de plasament de urgenţă al minorilor,
 • cazurile de adopţie şi cauzele privitoare la abandon
Şedinţele de judecată se vor desfăşura în datele de 18 iulie2017 şi, respectiv, 8 şi 22 august 2017.
 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
 • cererile de ordonanţe preşedinţiale
 • cererile de suspendare a executării
 • cererile de restituire a cauţiunii depuse
 • măsurile asigurătorii
 • cauzele privind informaţiile publice
 • excepţiile de nelegalitate
 • recursurile declarate la încheierile judecătorului delegat
Şedinţele de judecată se vor desfăşura în datele de 17 şi 25 iulie 2017  şi, respectiv, 8 şi 29 august 2017.
 
Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie:
 • contestaţiile declarate la încheierile de propunere a arestării preventive
 • contestaţiile declarate la încheierile de prelungire a arestării preventive
 • contestaţiile declarate la încheierile de menţinere a arestării preventive
 • contestaţiile declarate cu privire la măsura arestului la domiciliu
 • contestaţiile declarate cu privire la măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune
 • cererile formulate de autorităţile judiciare străine în baza Legii nr. 302/2004 privind cooperarea internaţională în materie penală
 • cererile privind luarea măsurii arestării preventive sau a altor măsuri preventive neprivative de libertate şi, după caz, cererile de prelungire a acestor măsuri
 • cererile privind măsura arestului la domiciliu, a controlului judiciar şi a controlului judiciar pe cauţiune, soluţionate în primă instanţă de curtea de apel
 • alte cereri cu caracter urgent prevăzute de lege
Şedinţele de judecată se vor desfăşura în raport de înregistrarea acestor cereri.
Menţionăm totodată că, persoanele interesate (părţi în cauză, apărători ori mandatari) care doresc să depună diverse acte la dosarele aflate pe rolul instanţei noastre sau să obţină copii de pe acte din dosare, în condiţiile legii, se pot adresa Biroului Arhivă şi Registratură de la sediul instanţei, în fiecare zi de MIERCURI, începând cu data de 17.07.2017, între orele 800 - 1200 .
Cu deosebită consideraţie,
 
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL CURŢII DE APEL PITEŞTI
                           Purtător de cuvânt
                        Judecător Ion Rebeca 
 
30.06.2017 14:58

23.06.2017 12:58

23.06.2017 11:17