Concurs de admitere în magistratură, organizat in perioada 12 iulie 2022 - 02 martie 2023

Tabel cu rezultatele obținute la reexaminarea psihologică de candidații participanși la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada iulie 2022-martie2023 Anunţ pivind modalitatea de desfăşurare a reexaminării psihologice Repartizarea candidaţilor la reexaminarea psihologică - Test scris Repartizarea candidaţilor la reexaminarea psihologică - INTERVIU Tabel cu rezultatele obținute la testarea psihologică de candidații participanți la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada iulie 2022-martie 2023 Repartizarea candidatilor la testarea psihologica - INTERVIU Informatii privind programul de desfasurare a testarii psihologice scrise Repartizarea in sali a candidatilor pentru sustinerea testarii psihologice scrise Programul de desfăşurare a testării psihologice scrise din cadrul concursului de admitere în magistratură, organizat în datele de 17 şi 18 decembrie 2022 Tabel privind candidaţii admişi după susţinerea primei etape la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada 12 iulie 2022 - 02 martie 2023 Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi, după contestaţii, la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice la concursul de admitere în magisratură, organizat în perioada 12 iulie 2022 - 02 martie 2023 Rezultatele obținute de candidați la proba scrisa de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice si practice Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem - DC+DPC (17.10.2022) Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem - DP+DPP (17.10.2022) Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem - DC+DPC Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem - DP+DPP Barem definitiv proba scrisa - DP+DPP Model contestatie la barem Anunt privind depunerea contestatiilor la baremul de evaluare si notare Barem DP+DPP Subiecte DP+DPP Model contestație la barem Anunț privind depunerea contestațiilor la barem Barem DC + DPC Subiecte DC + DPC Lista candidaților declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Lista candidaților declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Repartizarea pe săli a candidaților din cadrul concursului de admitere în magistratură la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice Proces-verbal soluționare contestații punctaj Programul de desfasurare a probelor scrise din datele de 08.10.2022 si 09.10.2022 PV de solutionare a contestatiilor la barem pentru disciplina Drept civil si drept procesual civil PV de motivare a solutiilor pronuntate pentru contestatiile la barem formulat in legatura cu proba eliminatorie de tip grila de verificare a cunostintelor juridice din data de 25 septembrie 2022 Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice Barem definitiv PV solutionare contestatii DC si DPC PV solutionare contestatii DP si DPP Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem Barem G1-G4 Subiecte Repartizarea în săli a candidaților Program de desfasurare a probei scrise de verificare a cunostintelor juridice din data de 25.09.2022 Tabel final cu candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concurs ANUNT privind rectificarea tabelelor cu rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la concursul de admitere la INM, organizat in perioada 12.07.2022 - 31.03.2023 si la concursul de admitere in magistratura, organizat in perioada 12.07.2022 - 02.03.2023 Tabelul privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la concursul de admitere in magistratura, organizat in perioada 12 iulie 2022 - 02 martie 2022 Anunţ referitor la tematica şi bibliografia de concurs Anunt cu privire la actele anexate cererii de inscriere la concurs Anunt privind organizarea concursului de admitere in magistratura din perioada 12 iulie 2022 - 02 martie 2023 Calendarul detaliat de desfasurare a concursului Tematica si bibliografia de concurs Cerere de inscriere la concurs Lista posturilor de judecator scoase la concurs Lista posturilor de judecator in privinta carora se poate dispune suplimentarea Lista posturilor de procuror scoase la concurs Lista posturilor de procuror in privinta carora se poate dispune suplimentarea Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului Metodologia de desfasurare a testarii psihologice Instructiuni privind folosirea platformei informatice pentru inscrierea online Declaratie tipizata cu privire la imposibilitatea inscrierii online la concurs Anunt privind modalitatea de obtinere a cazierului fiscal si a certificatului medical prevazut de art.16 alin.1 din Regulament Hotararea nr. 120/16 iulie 2021 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea in magistratura
Dată publicare: 12.07.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro