COMUNICAT

24 mai 2022

COMUNICAT

 

Secția pentru judecători îşi exprimă îngrijorarea şi dezacordul profund faţă de poziţia publică exprimată de ministrul afacerilor interne, domnul Lucian Bode, în sensul că deciziile definitive ale instanțelor de judecată subminează munca polițiștilor.

Critica hotărârilor judecătorești de o asemenea manieră din partea unui înalt oficial al statului român este, fără îndoială, inacceptabilă și nesocotește principiul separației puterilor în stat.

Poziţia publică menţionată exprimă o lipsă de încredere nejustificată în ceea ce privește modul în care puterea judecătorească își exercită competențele prevăzute de Constituție și de lege și reprezintă o imixtiune nepermisă în actul de justiție, prin ignorarea completă a împrejurării că soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești au la bază probatoriul administrat în cauză și sunt rezultatul procesului deliberativ, inerent actului de judecată, care nu poate fi decât atributul exclusiv al judecătorului.

În egală măsură, o astfel de poziție ignoră și cadrul normativ în vigoare referitor la atribuțiile organelor de cercetare penală ale poliției judiciare, ale căror acte sunt, în conformitate cu legea, supuse controlului judecătoresc. În acest context, abordările de natura celei în discuție nu pot fi acceptate, cu atât mai mult cu cât acestea emană de la ministrul afacerilor interne, care are îndatorirea de a veghea la respectarea legii, inclusiv din perspectiva exercitării atribuțiilor care revin organelor de poliție.

Secția pentru judecători, reiterând apelul la echilibru în declarațiile publice, subliniază că nu va abdica de la susţinerea necondiţionată a independenței justiției, ca valoare fundamentală a statului de drept. 

 

SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Dată publicare: 24.05.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro