COMUNICAT

25 noiembrie 2021

COMUNICAT

Având în vedere importanța contribuției mediului universitar pentru îmbunătățirea procesului de selecție a judecătorilor şi procurorilor, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a organizat la data de 25 noiembrie 2021, o întâlnire la care au participat, alături de directorul Institutului Naţional al Magistraturii, decanii Facultăților de Drept a Universității din București - dl. prof. univ. dr. Răzvan Dincă, a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj - dl. conf. univ. dr. Şerban Diaconescu, a Universității din Craiova - dl. prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - d-na conf. univ. dr. Ioana Costea, a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu - dl. conf. univ. dr. Sebastian Spinei și a Universității de Vest din Timișoara - dl. prof. univ. dr. Lucian Bercea.

Președintele Consiliului reafirmă pe această cale opțiunea sistemului judiciar pentru menținerea şi în viitor a actualei structuri a probelor scrise eliminatorii din cadrul concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, consacrată legislativ inclusiv ca urmare a demersurilor Consiliului şi care reunește verificarea de tip grilă, respectiv tip sinteză, ambele fiind de natură să asigure o evaluare reală a candidaţilor, din perspectiva adecvării acestora la viitoarele profesii pe care urmează să le exercite.

Preşedintele Consiliului adresează mulțumiri conducerilor facultăților de drept din Hexagon pentru disponibilitatea de a identifica în comun cele mai bune soluții de compatibilizare a activităților didactice în instituțiile de învățământ superior cu cerințele unei resurse umane de calitate pentru selecția viitorilor magistrați, în vederea realizării dezideratului unui act de justiție la cele mai înalte standarde, în interesul societății.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Dată publicare: 25.11.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro