Concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în perioada 30 iulie 2021 - 05 aprilie 2022

Nou Anunt privind depunerea contestatiilor la barem Nou Model contestatie la barem Nou Barem DP+DPP Nou Subiecte DP+DPP Nou Anunt privind depunerea contestatiilor la barem Nou Model contestatie la barem Nou Barem DC+DPC Nou Subiecte DC+DPC Nou Repartizarea pe săli a candidaților- auditori de justiție Nou Repartizarea pe săli a candidaților - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor Nou Repartizarea candidaților pe intrările de acces, în funcție de sălile de concurs unde urmează să susțină probelor scrise Lista candidaților - personal asimilat judecătorilor și procurorilor - declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Lista candidaților - auditori de justiție - declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Lista candidaților - personal asimilat judecătorilor și procurorilor - declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Lista candidaților - auditori de justiție - declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Procesul verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctajul obţinut la testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice Programul de desfăşurare a probelor scrise de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinute la drept civil şi drept procesual civil, respectiv drept penal şi drept procesual penal ce urmează a se desfăşura în 16 şi 17 octombrie 2021 Proces-verbal solutionare barem contestatii DC - motivare Proces-verbal solutionare barem contestatii DPC - motivare Proces-verbal solutionare barem contestatii DP - motivare Proces-verbal solutionare barem contestatii DPP - motivare Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor la proba constând în testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere la INM Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi - auditori de justiţie la proba constând în testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere la INM Proces-verbal solutionare contestatii la barem DC Proces-verbal solutionare contestatii la barem DPC Proces-verbal solutionare contestatii la barem DP Proces-verbal solutionare contestatii la barem DPP Barem definitiv G1-G4 Anunt privind depunerea contestatiilor la barem Model contestatie la barem Barem G1-G4 Subiecte Anunţ privind rectificarea Tabelelor cu rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concursul de admitere la INM a candidaţilor care au optat pentru ocuparea unui post de auditor de justiţie, respectiv personal de specialitate asimilat judecătorilor şi procurorilor precum şi a Tabelelor cu repartizarea candidaţilor în săli Program rectificat de desfăşurare a probei scrise de verificare a cunoştinţelor juridice din data de 3 octombrie 2021 Anunţ privind repartizarea în săli a candidaţilor Repartizarea în săli a candidaţilor - auditori de justiţie Repartizarea în săli a candidaţilor - personal de specialitate asimilat judecătorilor şi procurorilor Anunţ privind candidaţii cu dublă opţiune (concurs de admitere la INM şi admitere în magistratură) Tabelul final privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților auditori de justiție Tabelul final privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor Anunţ privind rectificarea tabelelor cu rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concursul de admitere la INM a candidaţilor care au optat pentru ocuparea unui post de auditor de justiţie, respectiv personal de specialitate asimilat judecatorilor si procurorilor Tabelul privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concurs a candidaţilor personal de specialitate asimilat judecătorilor şi procurorilor Tabelul privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concurs a candidaţilor auditori de justiţie Anunț privind termenul limită pentru înscrierea online Anunț privind organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii în perioada 30 iulie 2021 - 05 aprilie 2022 Instructiuni privind folosirea platformei informatice de înscriere online Anunt privind modalitatea de obtinere a cazierului fiscal si a certificatului medical prevăzut de art. 16 alin. 1 din Regulament Calendarul de desfășurare al concursului Tematica si bibliografia de concurs Cererea tipizată de înscriere la concurs Metodologia privind organizarea și desfășurarea testării psihologice Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului de admitere la INM Declarația tipizată cu privire la imposibilitatea înscrierii online la concurs Hotărârea nr. 119/16 iulie 2021 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea la Institutul National al Magistraturii
Dată publicare: 30.07.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro