Concursul de promovare pe loc în funcții de execuție a procurorilor, organizat la data de 12 septembrie 2021

Tabel cu candidații procurori declarați admiși la concursul de promovare pe loc în funcții de execuție Proces verbal privind solutionarea contestatiilor la punctaj pentru proba teoretică și proba practică din 12 septembrie 2021 Rezultatele finale obtinute de candidatii procurori la concursul de promovare pe loc in functii de executie Rezultate obtinute de candidatii procurori la concursul de promovare pe loc in functii de executie Anunt privind depunerea contestatiilor la notele obtinute la probele scrise de tip grila Proces-verbal soluționare contestații la barem - disciplina Drept penal Proces-verbal soluționare contestații barem și motivare soluții CJUE Proces-verbal soluționare contestații barem și motivare soluții CEDO Proces-verbal soluționare contestații barem și motivare soluții DPP Proces-verbal soluționare contestații barem și motivare soluții DP Bareme definitive proba teoretică Bareme definitive proba practică Anunt Model contestaţie la barem Barem proba practica Barem proba teoretica Subiecte Programul de desfăşurare a probelor scrise Repartizarea în săli a candidaţilor înscrişi la concursul de promovare pe loc a procurorilor în funcţii de execuţie Tabel final privind candidaţii personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor participanţi la concursul de promovare pe loc în funcţie de execuţie - procurori, din data de 12 septembrie 2021 Tabel final privind candidații procurori care îndeplinesc condițiile de participare la concursul de promovare pe loc în funcții de execuție a procurorilor din data de 12 septembrie 2021 Tabel privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidații procurori a condițiilor legale de participare la concursul de promovare pe loc în funcții de execuție din data de 12 septembrie 2021 Tabel privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidații personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor a condițiilor legale de participare la concursul de promovare pe loc în funcții de execuție, în data de 12 septembrie 2021 Anunţ precizator privind materialele pe care candidaţii le pot deţine pe timpul concursului de promovare pe loc în funcţii de execuţie. Anunt privind concursul de promovare pe loc in functii de executie, a procurorilor la data de 12 septembrie 2021 Calendarul detaliat al concursului Cererea tip de inscriere Tematica si bibliografia concursului Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a procurorilor in functii de executie, aprobat prin Hotararea Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681 din 23 iulie 2019, modificata
Dată publicare: 15.07.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro