Informare de presă

5 aprilie 2021

INFORMARE DE PRESĂ

 

Consiliul Superior al Magistraturii anunță relansarea, la data de 02.04.2021, a procedurii de achiziţii publice - Servicii de organizare a unei campanii de informare a cetăţenilor cu privire la sistemul judiciar şi serviciile furnizate de acesta, aferentă proiectului "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar" (cod MySMIS 118765/SIPOCA 454).

Serviciile solicitate vizează organizarea unor campanii media TV, radio, outdoor și în mediul online privind informarea corectă și obiectivă a societății civile cu privire la actvitatea și serviciile furnizate de sistemul judiciar, promovarea și menținerea unei imagini instituționale pozitive, creșterea transparenței și accesibilității serviciilor furnizate de sistemul judiciar și îmbunătățirea accesului la justiție.

Proiectul "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar" (cod MySMIS 118765/SIPOCA 454), este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional de Capacitate Administrativă 2014-2020, având ca obiectiv general îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

Documentele privind procedura de achiziție publică sunt accesibile aici.

 

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA

Dată publicare: 05.04.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro