Concursul de admitere la SNG din 23 mai 2021

Tabelul cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, desfăşurat la data de 23 mai 2021 (dată publicare: 30.06.2021 14:26) Tabel de clasificare a candidaților la concurs după soluționarea contestațiilor la punctaj (dată publicare: 15.06.2021 18:20) Tabel cu rezultatele concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, desfășurat la data de 23 mai 2021 (dată publicare: 07.06.2021 16:53) Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – Organizare judiciară (dată publicare: 25.05.2021 22:57) Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem - Procedură penală (dată publicare: 25.05.2021 22:57) Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem - Procedură civilă (dată publicare: 25.05.2021 22:56) Anunt privind depunerea contestatiilor la barem Model contestatie la barem Barem Subiecte Repartizarea pe săli a candidaților - Universitatea Titu Maiorescu, corp M Repartizarea pe săli a candidaților - Universitatea Româno-Americana Anunț privind desfășurarea probei scrise a concursului de admitere la SNG din 23 mai 2021 Tabel FINAL privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs Tabelul privind rezultatul îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, din data de 23 mai 2021 Anuntul privind concursul de admitere la Scoala Nationala de Grefieri Tematica si bibliografia pentru concursul de admitere la Scoala Nationala de Grefieri Calendarul de concurs Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, aprobat prin Hotararea nr. 173/22.03.2007 Cererea tipizata de inscriere la concurs
Dată publicare: 23.03.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro