Anunţ privind organizarea unei sesiuni de reîncadrare în funcţia de judecător, în condiţiile art. 83 alin. 3 din Legea nr. 303 din 2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

TABEL privind rezultatele obţinute la reexaminarea psihologică de către candidaţii care au formulat cereri de reîncadrare în funcţia de judecător în condiţiile art. 83 alin. 3 din Legea nr. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Anunţ privind desfăşurarea reexaminării psihologice Tabel privind rezultatele obţinute la testarea psihologică de către candidaţii care au formulat cereri de reîncadrare în funcţia de judecător în condiţiile art. 83 alin. 3 din Legea nr. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea testării psihologice Repartizarea candidaţilor care au formulat cereri de reîncadrare în funcţia de judecător, în condiţiile art. 83 alin. 3 din Legea 303 din 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea susţinerii testării psihologice - test scris şi interviu ANUNŢ privind desfăşurarea testării psihologice a candidaţilor care au formulat cereri de reîncadrare în funcţia de judecător în condiţiile art. 83 alin. 3 din Legea nr. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Programarea pentru examinarea medicală a candidaţilor înscrişi în procedura prevăzută de art. 83 alin. 3 din Legea nr. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 49 din 2019 Anunţ privind organizarea unei sesiuni de reîncadrare în funcţia de judecător, în condiţiile art. 83 alin. 3 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Lista instanţelor judecătoreşti avute în vedere pentru ocuparea posturilor vacante de judecător, prin procedura prevăzută de art. 83 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 Metodologia privind numirea în funcţia de judecător în condiţiile art. 331 din Legea nr. 303/2004, numirea în funcţia de magistrat asistent în condiţiile art. 67 alin (5), precum şi reîncadrarea în funcţia de judecător ori magistrat-asistent în condiţiile art. 83 alin(3) din aceeaşi lege, aprobată prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 49/2019
Dată publicare: 22.03.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro