Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal

Instituţia care solicită avizul: Senatul României
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 240 din 15 decembrie 2020, cu observațiile cuprinse în Anexă;;
Dată publicare: 15.01.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro