Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

Instituţia care solicită avizul: Camera Deputaţilor
Avizul C.S.M.: Aviz negativ prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 239 din 15 decembrie 2020 pentru considerentele cuprinse în Anexă; 
Dată publicare: 15.01.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro