Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Instituţia care solicită avizul: Camera Deputaţilor
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 223 din 02 decembrie 2020, cu observațiile cuprinse în Anexă; 
Dată publicare: 15.01.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro