Proiectul de lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19

Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiției
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 222 din 18 noiembrie 2020, cu observațiile cuprinse în Anexă; 
 
Dată publicare: 15.01.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro