COMUNICAT DE PRESĂ

12 Noiembrie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere tema de interes relevată de dezbaterile publice cu privire la interpretarea prevederilor art. 91 alin. (4) Cod procedură penală, Secția pentru judecători, în majoritate, consecventă rolului activ de a răspunde scopului funcționării justiției ca serviciu public, s-a întrunit în cadrul Comisiei nr. 2 – judecători, astăzi, 12 noiembrie 2020.

În cadrul ședinței s-a stabilit ca, în vederea clarificării tuturor aspectelor care au suscitat interesul corpului de avocați și al unor organizații ale societății civile, să se solicite instanțelor judecătorești să transmită, în concret, situațiile în care au fost menținute delegațiile avocaților din oficiu după prezentarea apărătorului ales al inculpatului.

Demersul urmărește să identifice măsurile necesare, ținând cont și de dificultățile practice întâmpinate de participanții la procedurile judiciare şi de instanțele de judecată, pentru asigurarea justului echilibru între necesitatea aflării adevărului, protejarea drepturilor victimelor infracțiunilor şi respectarea drepturilor inculpaților la o apărare efectivă.

Concluziile analizei vor fi discutate împreună cu reprezentanții avocaților, inclusiv pentru a stabili dacă se impune valorificarea competenței prevăzute de art. 38 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii vizând formularea unor propuneri de modificare legislativă.

Secția pentru judecători menționează că rezultatele evaluării nu vor putea fi apreciate ca o validare sau invalidare a modalității de interpretare şi de aplicare a normelor de procedură, atribut exclusiv al instanțelor judecătorești, inclusiv pe calea controlului judiciar si reafirmă, totodată, imperativul garantării dreptului fundamental la apărare, componentă esențială a actului de justiție într-o societate democratică.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

Dată publicare: 12.11.2020

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro