ANUNŢ consultare publică privind Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi conex în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/29 martie 2007

În temeiul prevederilor art. din Legea 52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Superior al Magistraturii declanșează consultarea publică privind Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi conex în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/29 martie 2007, procedură în cadrul căreia, în condițiile prevederilor art. 7 alin. 6 din lege, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale, persoanele interesate pot propune amendamente și sugestii pentru a fi avute în vedere în cadrul procesului decizional, sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) din lege, procedura de transparență decizională se va derula după următorul calendar:

Data

Etapa

11.08.2020

Publicarea anunțului prevăzut la art. 7 alin (2) din legea 52/2003 însoțit de expunerea de motive și textul complet al proiectului de hotărâre regulament

01.09.2020

Termenul limită, la închiderea programului, până la care pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre conform art. 7 alin (4) din legea 52/2003.

04.09.2020

Elaborarea raportului de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite 

22.09.2020

Data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de hotărâre în cadrul Plenului conform prevederilor art. 23 alin (1) şi art. 29 alin (11) din Legea 317/2004

STATUS CURENT: DEZBATERE ÎNCHISĂ

Sugestiile si propunerile se transmit pe adresa de e-mail cornelia.bucur@csm1909.ro în format electronic completând formularul anexat sau prin corespondență obișnuită la adresa CSM din Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, București, până la data de 01.09.2020, orele 16.00.

Anexăm prezentului anunț conform prevederilor art. 7 alin. (2) din legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică următoare documente:

Dată publicare: 11.08.2020

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro