Precizări cu privire la poziția reprezentanților societății civile în CSM referitoare la întârzierile la motivare a hotărârilor judecătoreşti

București 27.04.2020

Precizări cu privire la poziția reprezentanților societății civile în CSM

referitoare la întârzierile la motivare a hotărârilor judecătoreşti

 

Analizând reacțiile pe care comunicatul nostru din 23 aprilie le-a avut, facem următoarele precizări:

  1. Comunicatul nu are şi nu a avut în vedere toți magistrații, ci doar pe aceia care au întârzieri la redactare. Generalizarea conținutului unui mesaj pentru a respinge o problema reală nu este nici benefică şi nici nu are ca rezultat ameliorarea situației în care există evident întârzieri la redactare.
  2. Faptul că această problemă este una de sistem reiese pe de o parte din datele rapoartelor de bilanț de la începutul anului 2020, iar pe de altă parte prin impactul asupra situației generale pe care cazurile de întârzieri le au asupra indicatorilor de calitate a justiţiei ca serviciu public la nivelul instanțelor. Percepția pe care o au justițiabilii asupra realității este din perspectiva experienței lor, indiferent dacă la celelalte complete motivările se dau cu întârzieri mici sau fără întârzieri.
  3. În comunicat nu s-au prezentat cazuri concrete dată fiind natura lui de semnal de alarmă care nu presupune sesizări disciplinare, ci un apel pentru a se utiliza această perioadă pentru soluționarea unor asemenea situații. A fost foarte clar exprimată opinia noastră referitoare la faptul că numai în măsura în care se vor perpetua şi după această perioadă, cazurile individuale vor putea face obiect de analiză. De altfel, publicarea datelor statistice nu ar fi în sine relevantă fără analiza circumstanțelor pe grade de jurisdicție.
  4. Membrii CSM reprezentanți ai societății civile au în mod specific şi alte atribuții dat fiind că aceștia nu participă la secțiile Consiliului, însă ei reprezintă beneficiarii serviciului public de justiție şi așteptările acestora de la funcționarea autorității judecătoreşti.

Membrii CSM reprezentanți ai societății civile au dat un sprijin constant pentru ameliorarea cauzelor care duc la disfuncții ale sistemului de justiție, astfel au propus şi inițiat un proiect al CSM privind eliminarea factorilor care conduc la aglomerarea instanțelor judecătoreşti şi care are ca obiectiv:

  1. Reducerea impactului deficiențelor de reglementare ca sursă generatoare de un număr mare de litigii;
  2. Reducerea cauzelor repetitive pe rolul instanțelor care adiționează volumul de activitate
  3. Îmbunătățirea modalităților normative de tratare a acestor situații prin instituţii noi de procedură civilă şi prin extinderea mecanismelor de soluţionare alternativă a disputelor.

Semnalarea disfuncțiilor administrative la nivelul sistemului judiciar şi sublinierea obligativității termenelor la care sunt îndrituiți justițiabili reprezintă o obligație pentru reprezentanții societății civile în CSM şi nu pot constitui sub nici o circumstanță încălcarea independenței magistraților sau a sistemului judiciar şi nici intervenție în cauze concrete, ci doar o solicitare legitimă.

Victor Alistar şi Romeo Chelariu

Membri CSM, Reprezentanții ai societății civile

Dată publicare: 27.04.2020

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro