COMUNICAT DE PRESĂ privind solicitarea transmisă Avocatului Poporului referitoare la sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV punctul 26 din O.U.G nr. 23/2020

20 Februarie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

privind solicitarea transmisă Avocatului Poporului referitoare la sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV punctul 26 din O.U.G nr. 23/2020

 

Având în vedere faptul că prin O.U.G nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial la data de 12.02.2020, a fost adoptată o soluție normativă ce vizează reglementarea unei abateri disciplinare în cazul judecătorilor care soluționează litigii în materia achizițiilor publice, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a adresat Avocatului Poporului solicitarea de a aprecia asupra necesității exercitării prerogativei de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 26 din O.U.G nr. 23/2020.

Secția pentru judecători apreciază că răspunderea disciplinară a magistraților, ca element component al statutului acestora, se circumscrie sferei de reglementare cu privire la care este interzisă adoptarea unei ordonanțe de urgență ca urmare a organizării și desfășurării referendumului național din data de 26 mai 2019. Prin urmare, Guvernul României și-a arogat o competență de legiferare cu încălcarea voinței majoritare exprimată ca urmare a referendumului din anul 2019, confirmată de Curtea Constituțională.

Secția subliniază, de asemenea, că la adoptarea actului normativ, Guvernul României nu a respectat procedura de legiferare în ceea ce privește avizele legale necesare adoptării unui act normativ, astfel cum aceste dispoziții au fost interpretate în jurisprudența Curții Constituționale a României.

Astfel, având în vedere incidența O.U.G nr. 23/2020 în ceea ce privește activitatea autorității judecătorești, prin reglementarea unei abateri disciplinare în cazul judecătorilor care soluționează o anumită categorie de litigii, se impunea solicitarea avizului CSM, nerespectarea acestei obligații fiind contrară dispozițiilor art. 1 alin. (5) din Constituție.

Totodată, Secția apreciază că soluția normativă în discuție este în conflict cu dispozițiile constituționale care consacră independența judecătorilor, urmând ca aceștia să răspundă disciplinar pentru nerespectarea „dispozițiilor cuprinse de lege privind soluțiile ori măsurile ce pot fi dispuse”, eliminând posibilitatea ca judecătorul să interpreteze normele de drept aplicabile în considerarea situației dintr-o speță concretă.

De asemenea, Secția pentru judecători reține că modul de redactare a abaterii disciplinare prevăzută de O.U.G nr. 23/2020 este ambiguu, neputându-se stabili conduita de urmat de către judecătorii care soluționează litigii în materia achizițiilor publice, existând riscul suprapunerii reglementării în procesul de interpretare cu alte abateri disciplinare reglementate de dispozițiile Legii 303/2004.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii își exprimă dezacordul ferm față de modalitatea de adoptare de către Guvernul României a O.U.G nr. 23/2020, cu încălcarea rezultatului referendumului din anul 2019 și a independenței judecătorilor, eludând totodată posibilitatea de exprimare atât a avizului Consiliului anterior adoptării, cât și a oricărei opinii a corpului profesional al judecătorilor.

Solicitarea înaintată Avocatului Poporului poate fi accesată aici.

 

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
Dată publicare: 20.02.2020

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro