Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Comunicat de presă

25 noiembrie 2019

Comunicat de presă

Conferința de lansare a Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media elaborat în cadrul proiectului TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului

 

Consiliul Superior al Magistraturii a organizat în data de 22 noiembrie 2019, la București, conferința de lansare a Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media elaborat în cadrul proiectului TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului

In deschiderea conferinței, doamna judecător Evelina Oprina, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii şi managerul proiectului, a descris obiectivele  proiectului şi stadiul implementării acestora, subliniind importanța comunicării publice în asigurarea transparenței sistemului de justiție şi a informării cetățenilor.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, doamna judecător Lia Savonea, a subliniat importanța comunicării publice între sistemul judiciar și mass media, pentru a asigura transparența şi corecta informare a societății asupra aspectelor de interes general, arătând, totodată, faptul că, prin evoluția mediului online, a dobândit amploare fenomenul de fake news, care produce deja consecințe în sistemul judiciar.

Doamna judecător Corina Corbu, președintele Înaltei Curți de Casație şi Justiție, şi-a fundamentat discursul pe importanța bunei comunicări între sistemul judiciar şi mass media în scopul corectei informări a cetățenilor cu privire la activitatea instanțelor judecătorești și a instanței supreme, exprimându-și completa apreciere pentru inițiativa Consiliului Superior al Magistraturii în adoptarea Ghidului de bune practici.

La rândul său, domnul procuror Bogdan Licu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție a felicitat echipa de experți pentru activitatea realizată în conceperea Ghidului, subliniind că acesta reprezintă un instrument util în gestionarea cazurilor intens mediatizate și a informațiilor ce pot fi comunicate presei în cursul urmăririi penale.

Domnul judecător Lucian Netejoru, inspectorul-șef al Inspecției Judiciare, prin alocuțiunea adresată și-a exprimat convingerea că diversitatea reacțiilor cu privire la Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media impune să observăm că acesta trasează vectorii conduitei reprezentanților sistemului judiciar și, numai în subsidiar, stabilește regulile comunicării de informații reprezentanților mass-media, asigurând auditoriul de faptul că Inspecția Judiciară acordă o atenție constantă componentei de comunicare publică.

Doamna Cristina Rotaru Radu, directorul Institutului Național al Magistraturii, a întărit necesitatea și importanța Ghidului de bune practici pentru viitorii magistrați și a asigurat Consiliul Superior al Magistraturii de întregul aport al Institutului în derularea proiectului.

Domnul judecător Andrei-Dorin Băncilă, directorul Școlii Naționale de Grefieri, a subliniat faptul că unul dintre meritele Ghidului este acela de a contribui la găsirea unei juste măsuri între satisfacerea nevoii de informare a societății și salvgardarea drepturilor persoanelor private, reprezentând astfel un real sprijin în activitatea persoanelor cu atribuții în materia relației cu mass-media din instanțe și parchete.

Aprecieri cu privire la inițiativa Consiliului Superior al Magistraturii în adoptarea Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media şi conținutului acestuia au transmis și domnul avocat Cristian Băcanu, Secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, precum și domnul avocat Traian Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România.

La conferință au participat reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecători şi procurori, precum şi reprezentanți mass media. Principalele temele abordate în cadrul evenimentului de către experți au fost Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media – elemente de noutate față de Ghidul adoptat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 482/2012, cu modificările și completările ulterioare, Comunicarea verbală cu mass-media, Comportamentul non-verbal în comunicarea publică, Etică și fake news în comunicarea publică și Cazurile intens mediatizate.

Fotografii de la eveniment pot fi accesate aici.

Informații detaliate privind proiectul se regăsesc pe pagina de internet dedicată, https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/poca/sipoca-454.

 

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media

Dată publicare: 25.11.2019

Harta CSM

Mergi la începutul paginii