Concursul de promovare pe loc a judecătorilor în funcții de execuție octombrie 2019 - ianuarie 2020

Tabel cu candidatii declarati admisi la concursul de promovare pe loc in functii de executie, organizat in perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020 Rezultatele finale obţinute de candidaţii judecători la concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie din data de 15 decembrie 2019 PV de solutionare a contestatiilor la punctaj Tabel cu rezultate obtinute de candidati Procese verbale motivare contestatii la barem Anunt privind depunerea contestatiilor Proces-verbal solutionare contestatii barem Drept administrativ si financiar fiscal Proces-verbal solutionare contestatii barem Drept civil Proces-verbal solutionare contestatii barem Drept Penal Proces-verbal solutionare contestatii barem Drept procesual civil Proces-verbal solutionare contestatii barem Drept Procesual Penal Proces-verbal solutionare contestatii barem Dreptul Muncii Proces-verbal solutionare si motivare solutii contestatii barem Drept Comercial Anunt privind depunerea contestatiilor la barem Model contestatie la barem Barem Drept civil si procesual civil Barem Drept penal si procesual penal Barem Dreptul muncii Barem Drept administrativ si financiar fiscal Barem Drept comercial Subiecte - Drept civil si procesual civil Subiecte - Drept penal si procesual penal Subiecte - Drept administrativ si financiar fiscal Subiecte - Drept comercial Subiecte - Dreptul muncii Repartizarea în săli a candidaţilor înscrişi la concursul de promovare pe loc a judecătorilor în funcții de execuție, organizat în perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020 Program de desfasurare a probei scrise Tabelul final cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie, organizat în perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020 Anunt privind completarea tabelului cu rezultatul verificarii indeplinirii conditiilor legale de participare la concurs Anunt privind completarea tabelului cu rezultatul verificarii indeplinirii de catre candidatii judecatori a conditiilor legale de participare la concurs Tabel cu candidatii judecatori care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs Anunţ privind rectificare şi lămurire tematică şi bibliografie Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1348/17 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 768/23 septembrie 2019 Cererea tip de înscriere la concurs pentru promovarea pe loc Tematica și bibliografia pentru concursul de promovare în funcții de execuție a judecătorilor Calendarul detaliat al concursului Anunt privind concursul de promovare pe loc a judecătorilor în funcții de execuție (dată publicare: 15.10.2019 22:35)
Dată publicare: 15.10.2019

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro