Precizări cu privire la procedura de achiziție publică a unui nou sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii

22 Iulie 2019

Precizări cu privire la procedura de achiziție publică a unui nou sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii

 

Față de informațiile apărute în spațiul public cu privire la procedura de achiziție a unui nou sediu derulată de către Consiliul Superior al Magistraturii, Biroul de informare publică și relații cu mass-media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

Consiliul Superior al Magistraturii s-a preocupat constant, încă de la preluarea actualului mandat, de starea financiară și necesarul de investiții care trebuie efectuate în infrastructura instanțelor judecătorești și parchetelor. Astfel, la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii a fost constituit, încă din anul 2017, Grupul de lucru care a întocmit documentația necesară îmbunătățirii infrastructurii şi stării resurselor financiare ale instanțelor judecătorești şi parchetelor pe baza propunerilor formulate de acestea, pe care a înaintat-o Ministerului Justiției în calitatea sa de ordonator principal de credite.

La data de 15 iulie 2019 a avut loc ședința Secției de Judecători, în cadrul căreia au fost analizate împreună cu Ministrul Justiției soluțiile necesare pentru eliminarea deficiențelor cronice de investiții în sistemul judiciar, deficiențe care afectează atât personalul instanțelor judecătorești și parchetelor, cât și beneficiarii actului de justiție, respectiv justițiabilul.

În același context, trebuie subliniat că de-a lungul timpului au fost efectuate mai multe demersuri pentru alocarea unui sediu corespunzător destinat desfășurării activității şi pentru Consiliului Superior al Magistraturii, însă acesta au rămas fără rezultat.

Precizăm că, de aproximativ 14 ani, Consiliul Superior al Magistraturii funcționează într-un sediu impropriu, închiriat de la entități private, pentru care s-a plătit către acestea o chirie în valoare totală de  9.138.508 Euro din fonduri publice.

Prin HG nr. 949/2018, Guvernul a pus la dispoziție suma necesară achiziționării unui sediu corespunzător necesităților de funcționare a Consiliului, fonduri care nu fac parte din sfera bugetului destinat necesarului instanțelor și parchetelor, alocarea bugetară fiind realizată în mod separat, ca urmare a aprobării parametrilor tehnico-economici ai investiției.

Consiliul Superior al Magistraturii asigură opinia publică de faptul că demersurile efectuate cu privire la achiziționarea unui nou sediu sunt transparente și eficiente în realizarea obiectivelor de investiții ale instituției şi că va continua să se implice susținut pentru rezolvarea problemelor de infrastructură şi resurse financiare ale instanțelor judecătorești și parchetelor.

Biroul de Informare Publică și Relatii cu Mass Media

Dată publicare: 22.07.2019

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro