ANUNŢ consultare publică privind Proiectul de Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Superior al Magistraturii declanșează consultarea publică privind Proiectul de Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor , procedură în cadrul căreia, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (6) şi (9) din lege, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale, persoanele interesate pot propune amendamente și sugestii pentru a fi avute în vedere în cadrul procesului decizional, sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din lege se va aplica procedura de urgentă, justificată de calendarul strâns de adoptare. În acest sens procedura de transparență se va derula într-un interval de 10 zile după următorul calendar:

Data

Etapa

11.06.2019

Publicarea anunțului prevăzut la art. 7 alin (2) din Legea 52/2003 însoțit de expunerea de motive și textul complet al proiectului de Regulament

11.06.2019-21.06.2019

Perioada în care pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Regulament, sau solicitarea unei dezbateri publice

24.06.2019-

Elaborarea raportului de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite în etapa scrisă și verbală

25.06.2019

Data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de hotărâre în cadrul comisiei de specialitate conform prevederilor art. 531 din Legea 317/2004

STATUS CURENT: DEZBATERE ÎNCHISĂ

Sugestiile si propunerile se transmit pe adresa cornelia.bucur@csm1909.ro în format electronic completând formularul anexat sau prin corespondență regulată la adresa CSM din Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, București, până la data de 21 iunie 2019.

Anexat prezentului anunț conform prevederilor art. 7 alin. (2):
Dată publicare: 11.06.2019

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro