Concursul pentru numirea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

Tabel cu rezultatele finale obţinute de candidaţi (dată publicare: 13.06.2019 16:07) Tabel cu punctajele obţinute de candidaţi la proba interviului (dată publicare: 13.06.2019 16:06) Programarea candidaţilor pentru susţinerea interviului (dată publicare: 11.06.2019 13:54) Tabel cu punctajele obţinute la proba constând în evaluarea unor acte profesionale întocmite de candidaţi din ultimii 3 ani de activitate (dată publicare: 07.06.2019 09:00) Tabel de clasificare a candidatilor cu punctajele obtinute la proba constand in evaluarea activitatii din ultimii 5 ani (dată publicare: 27.05.2019 15:52) Calendarul modificat al concursului pentru numirea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, organizat în perioada 11 aprilie 2019 - 26 iunie 2019, aprobat prin HCSM nr. 84/15.05.2019 (dată publicare: 15.05.2019 17:37) Lista candidaţilor care întrunesc condiţiile legale de participare la concursul pentru numirea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, organizat în perioada 11 aprilie - 26 iunie 2019 (dată publicare: 03.05.2019 09:50) Anunţ privind concursul pentru numirea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, organizat în perioada 11 aprilie 2019 - 26 iunie 2019 (dată publicare: 11.04.2019 09:23) Calendarul detaliat al concursului (dată publicare: 11.04.2019 09:22) Cererea tip de înscriere la concurs (dată publicare: 11.04.2019 09:21) Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 911 din 19 septembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, modificată şi completată (dată publicare: 11.04.2019 09:21)
Dată publicare: 11.04.2019

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro