Concurs de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ce se va desfăşura în perioada 21 decembrie 2018 - 02 mai 2019

Tabel cu rezultatele finale obţinute de candidaţii la concursul de promovare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Tabel cu punctajul obţinut la interviu de candidaţii înscrişi la Secţia penală Tabel cu punctajul obtinut la interviu de candidatii inscrisi la Sectia a II-a civila Tabel cu punctajul obtinut la interviu de candidatii inscrisi la Sectia de contencios administrativ si fiscal Tabel cu punctajul obtinut la interviu de candidatii inscrisi pentru Sectia I civila Anunt privind sustinerea interviului de catre candidatii la concursul de promovare in functia de judecator la ICCJ Repartizarea candidatilor pentru sustinerea interviului Tabel cu rezultatele finale obţinute la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaţilor la Secţia I Civilă Rapoartele comisiilor de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării la Secţia I Civilă Tabel cu rezultatele finale obtinute la proba constand in evaluarea lucrarilor candidatilor la Sectia Penala Rapoartele comisiilor de solutionare a contestatiilor impotriva evaluarii la Sectia Penala Tabel cu rezultatele finale obţinute la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaţilor la Secţia a II-a Civilă Rapoartele comisiilor de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării la Secţia a II-a Civilă Tabel cu rezultatele finale obţinute la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaţilor - Secţia de contencios administrativ şi fiscal Rapoartele comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluare pentru candidaţii de la Secţia de contencios administrativ şi fiscal Anunţ privind modificarea calendarului concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Tabel cu rezultatele obţinute la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaţilor - Secţia de contencios administrativ şi fiscal Rapoartele comisiei de evaluare numită pentru Secţia de contencios administrativ şi fiscal Tabel cu rezultatele obţinute la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaţilor - Secţia penală Rapoartele comisiei de evaluare numită pentru Secţia penală Tabel cu rezultatele obţinute la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaţilor - Secţia I civilă Rapoartele comisiei de evaluare numită pentru Secţia I civilă Tabel cu rezultatele obţinute la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaţilor - Secţia a II a civilă Rapoartele comisiei de evaluare numită pentru Secţia a II a civilă Anunţ privind posibilitatea transmiterii de sesizări sau observaţii la lucrările candidaţilor supuse dezbaterii publice (dată publicare: 19.03.2019 12:03) Anunț privind posibilitatea transmiterii de acte de natura celor prevăzute de art 52 alin 1 din Legea 303/2004 (dată publicare: 23.01.2019 12:40) Cererile de înscriere ale candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs (dată publicare: 23.01.2019 12:39) Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs (dată publicare: 23.01.2019 12:39) Tabel privind rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie organizat în perioada 21 decembrie 2018 - 02 mai 2019 (dată publicare: 16.01.2019 18:33) Hotărârea nr. 1489 din data de 19 decembrie 2018 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (dată publicare: 15.01.2019 14:26) Anunţul privind concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (dată publicare: 21.12.2018) Calendarul estimativ al concursului (dată publicare: 21.12.2018) Cererea de înscriere (dată publicare: 21.12.2018)
Dată publicare: 21.12.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro