Consiliul Superior al Magistraturii
Concurs de promovare efectivă si pe loc a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie la data de 16 septembrie 2018
Tabel cu candidații JUDECĂTORI admiși la concursul de promovare PE LOC în funcții de execuție din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 12.10.2018 15:54) Tabel cu candidații JUDECĂTORI admiși la concursul de promovare EFECTIVĂ în funcții de execuție din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 12.10.2018 15:53) Tabel cu candidații PROCURORI admiși la concursul de promovare PE LOC în funcții de execuție din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 12.10.2018 15:52) Rezultate obţinute de candidaţii judecători în urma solutionării contestaţiilor la concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie (dată publicare: 01.10.2018) Rezultate obţinute de candidaţii judecători în urma solutionării contestaţiilor la concursul de promovare efectivă în funcţii de execuţie (dată publicare: 01.10.2018) Rezultate obţinute de candidatii procurori în urma solutionării contestaţiilor la concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie (dată publicare: 01.10.2018) Proces-verbal soluţionare contestaţii punctaj - judecători (dată publicare: 28.09.2018) Proces-verbal soluţionare contestaţii punctaj - procurori (dată publicare: 28.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem pentru disciplina DP procurori (dată publicare: 26.09.2018 06:03) Proc-verb motivare solutii cont. barem DPP proc. (dată publicare: 25.09.2018 20:05) Proc-verb motivare solutii cont. barem DPP jud. (dată publicare: 25.09.2018 20:05) Proc-verb motivare solutii cont barem - mediere DPP proc. (dată publicare: 25.09.2018 20:04) Proc-verb motivare solutii cont barem - mediere DPP - jud. (dată publicare: 25.09.2018 20:04) Proc-verb motivare solutii cont barem - mediere DP proc. (dată publicare: 25.09.2018 20:03) Proc-verb motivare solutii cont barem - mediere CJUE (dată publicare: 25.09.2018 20:03) Proc-verb motivare solutii cont. barem DPC (dată publicare: 25.09.2018 20:01) Proc-verb motivare solutii cont. barem DP jud. (dată publicare: 25.09.2018 20:01) Proc-verb motivare solutii cont. barem DA (dată publicare: 25.09.2018 20:01) Proc-verb motivare solutii cont barem - mediere DPC (dată publicare: 25.09.2018 20:00) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la notele obţinute la probele scrise tip grilă (dată publicare: 25.09.2018 17:05) Rezultatele obţinute de candidaţii JUDECĂTORI la concursul de promovare PE LOC în funcţii de execuţie (dată publicare: 25.09.2018 17:04) Rezultatele obţinute de candidaţii JUDECĂTORI la concursul de promovare EFECTIVĂ în funcţii de execuţie (dată publicare: 25.09.2018 17:04) Rezultatele obţinute de candidaţii PROCURORI la concursul de promovare PE LOC în funcţii de execuţie (dată publicare: 25.09.2018 17:03) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - DREPT CIVIL - Supliment (dată publicare: 24.09.2018 13:41) Bareme definitive - proba PRACTICĂ - PROCURORI (dată publicare: 21.09.2018) Bareme definitive - proba TEORETICĂ - PROCURORI (dată publicare: 21.09.2018) Bareme definitive - proba PRACTICĂ - JUDECĂTORI (dată publicare: 21.09.2018) Bareme definitive - proba TEORETICĂ - JUDECĂTORI (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de mediere în cazul contestațiilor la barem pentru disciplina CJUE (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - CJUE (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - CEDO (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de mediere în cazul contestațiilor la barem pentru disciplina Drept Procesual Penal - Procurori (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - DREPT PROCESUAL PENAL - PROCURORI (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de mediere în cazul contestațiilor la barem pentru disciplina Drept Penal - Procurori (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - DREPT PENAL - PROCURORI (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de mediere în cazul contestațiilor la barem pentru disciplina Drept Procesual Penal - Judecători (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - DREPT PROCESUAL PENAL - JUDECĂTORI (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de mediere în cazul contestațiilor la barem pentru disciplina Drept Procesual Civil (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - DREPT PROCESUAL CIVIL (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de mediere în cazul contestațiilor la barem pentru disciplina Dreptul Muncii (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - DREPTUL MUNCII (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de mediere în cazul contestațiilor la barem pentru disciplina Drept Administrativ (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - DREPT ADMINISTRATIV (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - DREPT COMERCIAL (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - DREPT PENAL - JUDECĂTORI (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de mediere în cazul contestațiilor la barem pentru disciplina Drept civil (dată publicare: 21.09.2018) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem - DREPT CIVIL (dată publicare: 21.09.2018) Anunţ contestaţii barem (dată publicare: 16.09.2018 17:10) Model contestaţie la barem (dată publicare: 16.09.2018 17:09) Barem procurori - Proba practică (dată publicare: 16.09.2018 17:05) Barem procurori - Proba teoretică (dată publicare: 16.09.2018 17:05) Barem judecători - Proba practică (dată publicare: 16.09.2018 17:05) Barem judecători - Proba teoretică (dată publicare: 16.09.2018 17:05) Subiecte - Drept civil (dată publicare: 16.09.2018 17:03) Subiecte - Drept penal procurori (dată publicare: 16.09.2018 17:02) Subiecte - Drept penal judecători (dată publicare: 16.09.2018 17:02) Subiecte - Drept comercial (dată publicare: 16.09.2018 17:02) Subiecte - Drept administrativ (dată publicare: 16.09.2018 17:01) Subiecte - Drept financiar si fiscal (dată publicare: 16.09.2018 17:01) Subiecte - Dreptul muncii (dată publicare: 16.09.2018 17:00) Repartizarea în săli a candidaţilor JUDECĂTORI - promovare pe loc (dată publicare: 13.09.2018) Repartizarea în săli a candidaţilor JUDECĂTORI - promovare efectivă (dată publicare: 13.09.2018) Repartizarea în săli a candidaţilor PROCURORI - promovare pe loc (dată publicare: 13.09.2018) Tabel final cu rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii judecători a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare efectivă, în funcţii de execuţie, din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 10.09.2018 13:22) Tabel final cu rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii judecători a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare pe loc, în funcţii de execuţie, din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 10.09.2018 13:21) Tabel final cu rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii procurori a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare pe loc, în funcţii de execuţie, din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 10.09.2018 13:20) Anunţ privind programul de desfăşurare a probelor scrise pentru candidaţii judecători şi procurori (dată publicare: 10.09.2018 13:18) Anunţ privind completarea Tabelului cu rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii judecători a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare efectivă, în funcţii de execuţie, din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 23.08.2018) Anunţ privind completarea Tabelului cu rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii judecători a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare pe loc, în funcţii de execuţie, din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 23.08.2018) Anunţ privind completarea Tabelului cu rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii procurori a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare pe loc, în funcţii de execuţie, din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 23.08.2018) Tabelul privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii procurori a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare pe loc a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie, din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 21.08.2018) Tabelul privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii judecători a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare efectivă a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie, din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 21.08.2018) Tabelul privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii judecători a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare pe loc a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie, din data de 16 septembrie 2018 (dată publicare: 21.08.2018) Circulara doamnei preşedinte a Consiliului Superior al Magistraturii către instanţele judecătoreşti (dată publicare: 16.07.2018) Anunţul privind concursul de promovare în funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, a judecătorilor şi procurorilor (dată publicare: 16.07.2018) Posturile de judecător pentru promovarea efectivă în funcţii de execuţie la tribunale şi curţi de apel (dată publicare: 16.07.2018) Alocarea pe materii a locurilor scoase la concurs pentru promovarea pe loc la tribunale şi curţi de apel (dată publicare: 16.07.2018) Tematica şi bibliografia pentru concursul de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor (dată publicare: 16.07.2018) Tematica şi bibliografia pentru concursul de promovare în funcţii de execuţie a procurorilor (dată publicare: 16.07.2018) Calendar estimativ al concursului (dată publicare: 16.07.2018) Cerere de inscriere promovare efectiva - judecători (dată publicare: 16.07.2018) Cerere de înscriere promovare pe loc - judecători (dată publicare: 16.07.2018) Cerere de înscriere promovare pe loc - procurori (dată publicare: 16.07.2018) Hotărârea Plenului nr. 621/21 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare (dată publicare: 16.07.2018)
Dată publicare: 16.07.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii