Comunicat de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


30 martie 2018

Comunicat de presă

 

Ca urmare a apariției în spațiul public a unor articole de presă cu referire la Raportul Inspecției Judiciare având ca obiect eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente, de către conducerea structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție,
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii informează opinia publică  asupra faptului că:

 

Potrivit legii, activitatea Inspecției Judiciare constă, printre altele, în efectuarea de verificări a activității instanțelor şi parchetelor și formularea de propuneri corespunzătoare, însă atributul de a decide asupra măsurilor care se impun, revine exclusiv Consiliului Superior al Magistraturii, prin secțiile sale, tocmai în considerarea rolului său constituțional de garant al independenței justiției.

În cadrul procedurii de aprobare a oricărui  raport de control, Secția pentru procurori nu îndeplinește un rol pur formal de a reține propunerile formulate de inspectorii judiciari, ci exercită un rol activ în analizarea acestora şi stabilește măsurile care se impun.

Astfel, aşa cum rezultă din prevederile art. 75 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, ,,Raportul de inspecție (…), împreună cu obiecțiile formulate, se înaintează secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care stabilește măsurile ce se impun pentru remedierea situației.

În condițiile în care, cauza având ca obiect acțiunea introdusă de Inspecția Judiciară împotriva Hotărârii Secției pentru procurori nr. 686/2017 se află pe rolul Curții de Apel București – Secția a VIII-a de Contencios administrativ şi fiscal şi face obiectul dosarului nr. 1376/2/2018, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii înțelege să nu facă nici un un alt comentariu de  natură a influența judecarea cauzei.

 

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

Dată publicare: 30.03.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro