Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Precizări cu privire la avizul Consiliului Superior al Magistraturii asupra proiectului Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


25 octombrie 2017

PRECIZĂRI

cu privire la avizul Consiliului Superior al Magistraturii asupra proiectului Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

        Având în vedere informaţiile vehiculate în spaţiul public referitoare la avizul Consiliului Superior al Magistraturii asupra proiectului Legii nr.169/2017, Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media este abilitat să furnizeze următoarele precizări:

         Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a emis Hotărârea nr.1533/29.11.2016 prin care a avizat favorabil cu observaţii proiectul de lege.

        În cuprinsul observaţiilor care au însoţit acest aviz consultativ Plenul Consiliului a apreciat că: „de principiu, măsura compensatorie propusă de art.1 pct.2 din proiectul de lege, nu ar trebui să devină incidentă doar pentru calculul pedepsei ce poate fi considerată executată în vederea acordării liberării condiţionate”. În opinia Plenului „compensaţia pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate în condiţii de supraaglomerare severă, devine efectivă doar dacă măsura propusă de proiectul de act normativ vizează considerarea ca executate efectiv a celor 3 zile din pedeapsa aplicată pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în spaţiul necorespunzuătior”.

          Observaţia Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind modul cum trebuie reglementate şi înţelese cele 3 zile acordate compensatoriu a fost formulată cu titlu de recomandare de principiu, prin raportare la scopul concret vizat de legiuitor la acel moment, simpla luare în considerare a celor 3 zile doar la determinarea fracţiei ce conferă vocaţie la liberarea condiţionată, nefiind de natură a atinge finalitatea urmărită de iniţiator.

        Studiile de impact ale unui act normativ trebuie realizate de către iniţiatorul legii, ele fundamentând necesitatea sau oportunitatea declanşării procedurii de adoptare a actului normativ respectiv.

          Modificările aduse proiectului de lege au intervenit în procedura de legiferare ce s-a derulat în Parlament ulterior avizului acordat de CSM, fiind expresia atributului exclusiv de legiferare al puterii legiuitoare.

         Avizul emis de Consiliul Superior al Magistraturii a fost unul consultativ, exprimat exclusiv pe marginea textelor de lege modificatoare înaintate de către iniţiator spre analiză şi avizare, astfel că efectele concrete generate de Legea nr.169/2017 nu pot fi raportate la avizul consultativ emis de Consiliul Superior al Magistraturii în faza de proiect. 

         Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media

Dată publicare: 25.10.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii